Katić: Opština Herceg Novi je spremna da preuzme upravljanje Plavom špiljom…

“Opština Herceg Novi izražava spremnost da se uključi u rješavanje problema i preuzme Plavu špilju na upravljanje, sa ciljem da ova prirodna znamenitost Crne Gore bude zaštićena i korišćena na održiv način, što je javni interes, te da ona kao jedinstvena atrakcija bude i dalje turistički vrijednovana, ali po modelu koji će osigurati bezbjednost posjetilaca … Nastavi čitati Katić: Opština Herceg Novi je spremna da preuzme upravljanje Plavom špiljom…