19 C
Kotor

Slušaj online radio

Katić: Opština Herceg Novi je spremna da preuzme upravljanje Plavom špiljom…

Plava špilja – foto Boka News

“Opština Herceg Novi izražava spremnost da se uključi u rješavanje problema i preuzme Plavu špilju na upravljanje, sa ciljem da ova prirodna znamenitost Crne Gore bude zaštićena i korišćena na održiv način, što je javni interes, te da ona kao jedinstvena atrakcija bude i dalje turistički vrijednovana, ali po modelu koji će osigurati bezbjednost posjetilaca i plovila“ – kazao je za Boka News predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić.

Podsjetimo, portal Boka News je istraživao problem posjete Plavoj špilji tokom turističke sezone, koji iz godine u godinu sve više eskalira i umjesto turističke atrakcije, postaje primjer loše organizacije i čuvanja prirodnih resursa.

Predsjednik Opštine Herceg Novi ističe da je upoznat sa problemima koji se tokom ljeta dešavaju prilikom posjeta Plavoj špilji, kada na stotine brodića, ne samo iz Herceg Novog, već i iz ostalih gradova, dovode turiste u obilazak jednog od naših najljepših prirodnih fenomena.

“Prilikom sastanaka sa predstavnicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom nekoliko puta smo inicirali rješavanje ovog pitanja, jer se bojimo da zbog nepostojanja pravila i regulacije posjeta Plavoj špilji postoji opasnost da dođe do neke nemile situacije. Smatram da prvi preduslov za regulisanje ovog pitanja treba da bude dodjela koncesije za upravljanje posjetama Plavoj špilji, što je u nadležnosti Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom kao subjekta koji upravlja obalnom zonom.

Predlog koji vidim kao najrealnije rješenje, jeste da upravljanje bude povjereno Opštini Herceg Novi na čijoj teritoriji se Plava špilja nalazi ili Agenciji za upravljanje gradskom lukom Škver“ – kazao je Katić.

Stevan Katić

Na ovaj način bi lokalna upava ili Agencija, u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti i Lučkom kapetanijom, zavela red kroz definisanje i primjenu pravila – kako o broju plovila koja istovremeno mogu da uđu u Plavu špilju, a da to bude bezbjedno, tako i o radoslijedu ulazaka i izlazaka, te ograničenom vremenu zadržavanja plovila u špilji. Posmatrajući primjere dobre prakse drugih zemalja, uvidjeli smo da je ovo model koji već dobro funkcioniše u Hrvatskoj, ističe Katić.

On je podsjetio da je na sjednici Skupštine Opštine Herceg Novi 2018. godine usvojena je Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupnog puta do Plave špilje na Luštici, Opština Herceg Novi (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 037/18 od 19.10.2018).

Plava špilja – foto Boka News

“Ovom Odlukom utvrđena je lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupnog puta do lokacije koju čine dijelovi katastarskih parcela broj 3420/1 i 3420/12 K.O. Radovanići na Luštici. Dakle, riječ je o odluci koja je osnov za projektovanje pristupnog puta od postojećeg lokalnog puta Radovanići – Rt Veslo do lokacije na Luštici u blizini Plave špilje, a ne do same pećine, jer to niti je moguće, niti je bila namjera ove odluke“ – poručio je predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić.

Plava špilja je jedan od najljepših prirodnih fenomena u Crnoj Gori. Nalazi se na poluostrvu Luštica prema otvorenom moru, i teritorijalno pripada Herceg Novom. Smještena je između uvale Zlatna luka i Rta Mokra gora.

Najveća u nizu pećina na poluostrvu Luštica, svojom čudesnom ljepotom razlikuje se od svih ostalih pećina u ovom dijelu Jadrana.

Ime je dobila zbog kristalno plave boje mora koja nastaje refleksijom sunčevih zraka pa se dobija utisak kao da voda svijetli iz dubine njene unutrašnjosti. To pruža poseban ugođaj posjetiocima.

/Team Boka News/

*Ovaj tekst nastao je u okviru programa Media for All koji finansira Vlada Velike Britanije. Prikupljeni sadržaj i izneseni stavovi predstavljaju izričitu odgovornost autora

Najčitanije