30 C
Kotor

Slušaj online radio

„Vjeverice“ čiste kotorske zidine od Gurdića do vrha (foto)

„Nakon dvadeset dana rada na probijanju nekadašnje staze od Gurdića do tvrđave Sveti Ivan, San Giovanni, unutrašnjom južnom stranom gradskih zidina otvorili smo nešto što je zaista pravo blago, a toliko je bilo skriveno i zapušteno, da ni u pretpostavci nebi moglo da se zamisli koji potencijal ovo ima u sebi.

Ovaj album ćemo još dopunjati, jer sada se kreće sa visinskim radovima na čišćenju zidina i otvaranju i tih zapuštenih arhitektonskih ljepota…naravno i oštećenja nastalih kroz sve ove decenije ovakvoga stanja…ali krenulo je..ima nade. Potrebno je naglasiti, da je našu posvećenost i želju da nešto promjenimo primjetila institucija Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, koja u ovim fazama uz pomoć i podršku Turističke organizacije Kotora finansijski pomažu ovu aktivnost.

Idemo dalje… „ poručili su na svojoj Facebook stranici članovi PK „Vjeverica“.

Eki­pa ko­ju či­ne če­tvo­ri­ca naj­spret­ni­jih pla­ni­na­ra već je od nul­te tač­ke do vr­ha oči­sti­la sta­zu od ra­sti­nja i korova, a sa­da se vra­ća­ju s vr­ha ka pod­nož­ju či­ste­ći sa zi­di­na i ste­pe­ni­ka ko­rov, oba­vlja­ju­ći laganije ra­do­ve.

Vjeverice čiste kotorske zidine
Vjeverice čiste kotorske zidine

Ju­žne zi­di­ne su do­sta ošte­će­ne od ko­ri­je­nja di­vlje smo­kve, ja­bla­no­va, lo­vo­ra ko­je su pla­ni­na­ri sa­sje­kli i uči­ni­li sta­zu vi­dlji­vom.

Ove se­zo­ne pro­da­to je 90.645 ula­zni­ca za San Giovanni, što je bu­dže­tu Op­šti­ne Ko­tor do­ni­je­lo ukupno 271.935 eura.

U pripremi je i međunarodni tender za izradu idejnog rješenja za izgradnju žičare do vrha tvrđave. Nagrada za najbolji rad biće nagrađena sa 40.000 eura.

Najčitanije