16 C
Kotor

Slušaj online radio

70 godina Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor – čuvar i promoter pomorske baštine Boke Kotorske

Povodom velikog jubileja 70 godina postojanja Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor  sinoć je u crkvi Svetog Duha održana svečana akademija, dodjeljena nagrada „Merito Navali“, a u palati Grgurina otvorena je izložba “Hod kroz vrijeme i događanja“.

Direktor kotorskog Pomorskog muzeja Andro Radulović je podsjetio da je Muzej nastao postepenim razvojem iz prvobitne zbirke Bratovštine Bokeljske mornarice oko 1880. godine, koja je od 1900. godine otvorena za javnost, a 1938. godine preuređena i otvorena na prvom spratu sadašnje muzejske palate, da bi tek nakon završetka Drugog svjetskog rata u godinama od 1949-1952. godine čitava zgrada, barokna palata plemićke porodice Grgurina iz početka XVIII vijeka, bila kompletno restaurirana i adaptirana za potrebe Pomorskog muzeja. Katastrofalni zemljotres 15. aprila 1979. godine prekinuo je redovnu djelatnost Muzeja, jer je zgrada pretrpjela znatna oštećenja, da bi u godinama od 1982-1984. bili obavljeni sanacioni, konzervatorski i restauratorski radovi, a Muzej je poslije petogodišnjeg perioda obnove nastavio sa radom.

70 godina Pomorskog muzeja CG Kotor

„Pomorski muzej je postao najvažnija institucija kulture, čuvar i promoter kako pomorske tako i kulturne baštine Kotora, Boke Kotorske, Crnogorskog primorja, čitave države Crne Gore, primajući hiljade posjetilaca iz cijelog svijeta koji danas posjećuju ovaj drevni hram“ – poručio je Radulović.

Ministrica kulture i medija Maša Vlaović istakla je da Pomorski muzej omogućava da od svog osnivanja do danas sagledamo suživot i bogatsvo pomorskog nasleđa Boke Kotorske.

70 godina Pomorskog muzeja CG Kotor

„Muzej nije samo trezor predmeta već savremeni Muzej koji svoje zbirke konceptualizira sa zahtjevima vremena u kojem živimo, vršeći socijalnu i edukativnu ulogu u društvu“ – kazala je Vlaović.

Ključni civilizacijski iskoraci pravljeni su iskoracima u oblasti pomorstva. Proširenje geografskih i kulturoloških horizonata, privredni i ekonomski rast, geostrateška pozicioniranja, neka su od dostignuća koje su sebi mogle priuštiti samo velike pomorske sile. Veličina i kvalitet flote dugo je kroz istoriju bio ključni preduslov za svaku vrstu društvenog napretka poručila je Vlaović.

Ministarka je istakla da je upravo pomorstvo ono što je Kotoru i Boki Kotorskoj, bez obzira na prostornu svedenost, omogućilo sticanje statusa jedne od najzačajnijih oblasti istočnog Jadrana, za kojom su vjekovima velike sile pokazivale poseban interes.

“Po prirodi stvari, kulturni razvoj pratio je te procese, zbog čega je Boka Kotorska uistinu bila svijet u malom. Jedrenjacma u Boku nije stizalo samo ono što je imalo ekonomski značaj, već i mnogo toga što je bogatilo kulturu ovog prostora, čineći je otvorenijom i kosmopolitičnijom”, dodala je Vlaović.

70 godina Pomorskog muzeja CG Kotor

Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, kazao je da Muzej i ovaj veliki jubilej treba posmatrati u kontekstu veze mora i Grada.

„Pomorstvo je ono što je izgradilo i napravilo Kotor. Svaka palata svaki trga, crkva katedrala, sve je to produkt pomorke aktivnosti ljudi iz Kotora. Države su mijenjale, dolazile i prolazile a to je ostala nit koja se ni jednog trenutka nije prekinula“ – kazao je između ostalog Vladimir Jokić.

70 godina Pomorskog muzeja CG Kotor

Admiral Bokeljske mornarice dr Antun Sbutega prisutne je upoznao o neraskidivoj vezi između Bokeljske mornarice i Muzeja kroz istoriju.

70 godina Pomorskog muzeja CG Kotor

Kustosica Radojka Abramović  svom izlaganju navela je brojne aktivnosti koje je Muzej imao tokom svojih 70 godina postojanja. Ona je navela da u fundusu Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor danas se nalazi se preko 5000 eksponata od čega je izloženo nešto više od 900.

Pomorski muzej je 2004. godine ustanovio nagradu “Merito Navali” po počasnoj zastavi koju je slavni kapetan Ivo Visin sa Prčanja dobio od austrougarskog cara Franja Josifa 1860. godine za podvig na moru, koji je oplovio svijet svojim brikom “Splendido” za sedam godina šest mjeseci i devetnaest dana, u periodu od 1852. do 1859. godine.

Nagradu “Merito Navali” dobio je dugogodišnji bibliotekar Muzeja Slavko Dabinović.

70 godina Pomorskog muzeja CG Kotor

Nagradu „Merito Navali“ do sada su dobili  dr. Miloš Milošević,  Antun Tomić, mr. Jovan Martinović, kapetan Milan Sbutega,  inžinjer Petar Palavršić i msgr. Anton Belan, generalni vikar Kotorske biskupije.

70 godina Pomorskog muzeja CG Kotor

Uručena su priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama. U muzičkom dijelu programa nastupila je klapa Incanto iz Kotora.

Izvor:M.M.

Najčitanije