16 C
Kotor

Slušaj online radio

Aerodrom Tivat – 450.000 eura za elaborat o noćnom slijetanju

Aerodrom Tivat

Aerodromi Crne Gore (ACG) raspisali su ponovljeni tender za izbor konsultanta za izradu Elaborata o uvođenju noćnog letenja na Aerodromu Tivat,  vrijedan 450.000 eura.

Tender ACG za izbor konsultanta za izradu Elaborata o uvođenju noćnog letenja na Aerodromu Tivat, traje je do 10.jula. Odabrani ponuđač imaće rok od 150 dana da potom u saradnji sa ACG. ACV i SMATSA završi taj posao koji podrazumijeva tri faze. U prvoj konsultant treba da isporuči bazu podataka relevantnih prepreka u vazdušnom prostoru na prilazima Aerodromu Tivat koja je u skladu sa zahtjevima navedenim u ICAO Aneksu 14.

U drugoj fazi obaviće se procjene mogućnosti izrade procedura za slijetanje i polijetanje na Aerodromu Tivat noću i u uslovima smanjene vidljivosti korišćenjem PBN procedura za slijetanje, instrumentalnih procedura za prilaženje (STAR) i instrumentalnih procedura sa dolazak (SID) unutar crnogorskog vazdušnog prostora. Ukoliko aktivnosti iz Faze II rezultiraju pozitivnom procjenom u smislu mogućnosti noćnog letenja, ići će se u projektovanje konkretnih procedura po kojima će se ubuduće sa tivatskog aerodrome letjeti noću i u uslovima smanjene vidljivosti.

Tivatska vazdušna luka trenutno nije osposobljena za letjenje noću i i uslovima drastično smanjene vidljivosti, a tzv „noćni start“ ovog aerodroma najjednostavnija je i najelegantnija varijanta riješavanja velikog dijela problema sa zagušenoću aerodroma velikim obimom saobraća tokom ljetnjih mjeseci. Naime, aerodrom Tivat oficijalno je otvoren za saobraćaj od momenta izlaska do pola sata po momentu zalaska Sunca, pa bi njegovo osposobljavanje za letjenje u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti značajno uticalo na povećanje vremenskog intervala u kome je aerodrom otvoren i može primati avione.

U poslovodstvu te vazdušne luke ne računaju da bi nakon osposobljavanja za „noćni start“, zbog buke iznad turistički značajnih područja, primali avione 24 sata dnevno, odnosno tokom čitave noći, već bi aerodrom samo produžio vrijeme rada do oko 23 sata uveče, dok bi ujutro počinjao sa poslom ranije nego što je to sada slučaj. Tako bi sa istim raspoloživim fizičkim kapacitetima piste, platforme i terminalne zgrade, aerodrom Tivat mogao opslužiti znatno veći broj aviona i putnika nego što je to sada slučaj.

Aerodrom Tivat – foto www.airliners.net

Inače, Kontrola letjenja Srbije i Crne Gore SMATSA i Agencija za civilno vazduhoplovtsvo Crne Gore prije par godina uspješno su u praksi opitovale metodu instrumentalnog prilaza aviona u uslovima smanjene vidljivosti na slijetanje na aerodrom Tivat najasvremenijom tzv. PBN metodom (navigacija zasnovana na navigacionim performansama vazduhoplova), utemeljnom na korišćenju podataka dobijenih sa GNSS satelistskog sistema za globalno pozicioniranje i inercijalnog navigacionog sistema u vazduhoplovu, a koja je nezavisna od zemaljskih radio-navigacionih uređaja.

Aerodromi Crne Gore već su jednom – u septembru prošle godine, pokušali da izaberu konsultanta za izradu elaborata o uvođenju noćnog letjenja na aerodromu Tivat. Na tender su bile pristigle tri ponude stranih ponuđača i to kompanije Navblue iz Francuske, Jeppesen Sanderson Inc iz SAD i GE Aviaton Digital, takođe iz SAD. Ponude koje su se kretale od 277,5 do 448 hiljada eura, Tenderska komijsia Aerodroma Crne Gore je međutim, proglasila neispravnim i poništila ovu javnu nabavku.

Izvor:S.L

Najčitanije