26.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Agencija: Nećemo davati dozvole za gradnju tamo gdje je bio požar, dok se ne obnovi priroda

Požari u Boki Kotorskoj avgust 2022.- foto Boka News

Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je da će za svaku procjenu uticaja na opožarenim zemljištima biti zahtijevano nulto stanje biodiverziteta.

Poručuju da će proces izdavanja ovakvog tipa dozvole trajati “najmanje pet do deset godina”.

Poručuju i da gdje se ne obnovi biodiverzitet, neće davati saglasnosti na procjene uticaja na životnu sredinu.

“Iako je Zakonom o šumama (član 41) jasno navedeno da je u šumi, na šumskom zemljištu i goletima zabranjena gradnja privremenih i trajnih objekata, osim onih u funkciji gazdovanja šumama i divljači, obavještavamo javnost da će za svaku procjenu uticaja na opožarenim zemljištima biti zahtijevano nulto stanje biodiverziteta. Proces izdavanja ovakvog tipa dozvole trajaće najmanje pet do deset godina, dok se ne obnovi vegetacija i živi svijet na opožarenom zemljištu i ono ne bude vraćeno u pređašnje stanje, gdje to bude moguće. Gdje se ne obnovi biodiverzitet, Agencija neće davati saglasnosti na procjene uticaja na životnu sredinu”, navodi se u saopštenju objavljenom na Fejsbuk stranici Agencije za zaštitu životne sredine.

Poručuju i da je suština procjene uticaja da se na adekvatan način procijene svi mogući uticaji na životnu sredinu i da to nije moguće dok se ne obnovi stanište.

Najčitanije