14 C
Kotor

Slušaj online radio

Akcenat na saobraćajnoj infrastrukturi

Tivat panorama – foto Anton Marković Boka News

Direkcija za incvesticije Opštine Tivat pripremila je nacrt Programa uređenja prostora za 2023. koji je stavljen na 15-dnevnu javnu raspravu.

Ukupna vrijednost svih stanki predviđenih ovim programom je 5.319.000 eura. Javna raspvva o nacrtu ovog dokumneta trajeće do 9.januara naredne godine, sa centralnim okruglim stolom koji je zakazan za 27.decembar u 16 časova u multimedijalnoj sali Ošptine Tivat.

U Programu je predviđena realizacija ukupno 13 projekata ekspropijacije privatne imovine radi izgradnje nove infrastrukture javnih objekata, od čega se međutim, samo za njih šest zna koliko bi tačno za tu eksprocijaciju trebalo izdvojiti novca. Samo tih šest postupaka ekspropijacije poreske obveznike Tivta dogodine će koštati 969.000 eura, od čega najviše novca – 400.000 eura treba izdvojiti za plaćanje privatne imovine koja će biti izuzeta građanima za izgradnju druge faze nove ulice na Donjem Seljanovu.

Programom je predviđeno i 26 stavki izrade projektno-tehničke dokumentacije za razne nove javne objekte i ifrastrukturu za što je predviđeno izdvajanje ukupno 468.000 eura. Pojedinačno najskuplja je izrada projektno-tehnkičke dokumentacije za sanaciju nekadašnjeg neuređenog odlagališta optada na Lovanji za što će se izdvijiti 80.000 eura, dok će izrada projektno-tehničke dokumnetacije, odnosno izrada elabrorata geotehnilkih i hidroloških istrađživanja za gradnju objekta prve javne spratne garaže u Tivtu u Arsenalskoj ulici, koštati ukupno 43.000 eura. Predviđeno je da se naredne godine završi i izrada tehničke dokumnetacije i projekata za ukupno čak 17 novih ulica i saobraćajnica u raznim djelovima grada. Uz to, završiće se i tehnička dok,umnetacija za gradnju kanalizacije na potezu Lepetane- Donja Lastva, odnosno za potez od Radovića do Rogača u Krtolima.

Svih deset projekata izgradnje novih objekata predviđenih Planom urteđenja prostora Opštine Tivat za 2023. odnosi se na izgradnju nove saobraćajne infrastrukture. Ukupna vriiednost tog dijela Ptrograma je 1,84 miliona eura, pri čemu se međutim, još uvijek ne zna tačna vrijednos četiri za dogodine predviđene investicijje među kojima je i završetak famozne MR2 pristupne saobraćajnice za Luštica Bay a koja je u proteklom peridou bila u fokusu javnosti zbog više problema: od raskidanja ugovora sa dosadašnjim izvođačem radova „Civil Engineerom“ iz Podgorice i naplate penala toj kompaniji, do istrage koju Specijalno državno tužilaštvo vodi protiv bivšeg gradonačenila dr Siniše Kusovca (DPS) koji je nenamjenski potrošio preko 900.000 eura koje je Vlada svojevremeno Opštini Tivat namjenski prenijela sa izričitom namjenom da taj novac bude investoran u gradnju MR2.U  meduvremenu, troškovi gradnje su zbog inflacije značajno porasli pa Opština Tivat sada ima problema da nađe novog izvođača koji bi poluizgrađenu saobraćajnicu završio, iako će njena gradnja na kraju građane koštati ukupno oko čak 1,3 miliona eura.

Od novih saobraćajnica predviđenih Programom uređenja prostora za 2023. najskuplja će biti gradnja ulice S-6 u zahvatru DUP-a „Župa-Češljar“ koja se procjenjuje na 720.000 eura, a očekuje se da se konačno tokom 2023. završi i vipegodipnja gradnja nove saobraćajnice u Cacovu koja se inače, oteže eveć godinama. Za njenu treću i završu fazu predviđeno je da se izdvoji 370.00 eura.

Izvor:S.L.

Najčitanije