17.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Akcija “Ponta” – preuzimanje plažnog mobilijara uz plaćanje kazne od 500 eura

Plažni mobilijar – foto Komunalna policija Kotor

Od Kostanjice do Stoliva evidentirana je 181 ponta, od kojih su 17 privatna svojina, a 18 je u zakupu kod JP za upravljanje morskim dobrom od strane fizičkih i pravnih lica, kaže menadžer Opštine Kotor Ivan Mikijelj


Opština Kotor će i 2023. godine sprovoditi akciju “Ponta” koja podrazumijeva uklanjanje nelegalno postavljenog plažnog mobilijara na javnim površinama i omogućavanje slobodnog pristupa pontama svim građanima i turistima, najavio je za “Dan” menadžer Opštine Kotor Ivan Mikijelj.

Podsjećamo, akcija predstavnika Javnog preduzeća Morsko dobro, Komunalne policije i Službe za inspekcijske poslove, u okviru koje su ove godine obilažene javne površine – ponte, podrazumijava da se, tamo gdje ne postoje ugovori sa Morskim dobrom ili dokaz o vlasništvu nad pontama, uklanja plažni mobilijar, tzv. žabice za parking automobila, te kapije koje fizički brane slobodan pristup pontama.

Po riječima Mikijelja, od Kostanjice do Stoliva evidentirana je 181 ponta, od kojih su 17 privatna svojina stečena do 1992. godine, do izglasavanja prvog Zakona o morskom dobru, a 18 je u zakupu kod Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom od strane fizičkih i pravnih lica.

-Nadležni inspektori Službe za inspekcijske poslove su u sklopu akcije “Ponta” od 1. jula izdali 294 pisana upozorenja i obavještenja korisnicima morskog dobra, 144 rješenja o otklanjanju predmetne nepravilnosti, 79 rješenja o administrativnom izvršenju, 20 prekršajnih naloga, za sedam je pokrenuto sudsko odlučivanje, četiri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u produženom trajanju (za lica koja su više puta kažnjavana), na oko 43 lokacije preuzete su izvršne mjere i radnje sa DOO Komunalno Kotor, saopštio je Mikijelj.

Dodaje da je takođe od 1. jula, nakon sprovedenog postupka, izvršeno 27 obilazaka kompletne obale, kao i teritorijalni potez Ljuta-Dobrota 70 puta, Muo-Prčanj-Stoliv 31 obilazak, potez Kostanjica-Risan 11 obilazaka, potez Orahovac – Perast osam obilazaka.

-Što se tiče ponti koje su uzurpirane od strane pojedinaca iste smo oslobodili mobilijara i svih prepreka koje su bile postavljene kako bi se omogućio prilaz do njih građanima i turistima. Osnov leži u Zakonu o morskom dobru, Zakonu o planiranju i uređenju prostora i opštinskom Odlukom o komunalnom redu. Mobilijar sa ponti je uklanjan jer se po Zakonu o planiranju i uređenju prostora isti tretira kao privremeni objekat, a Opština nigdje nije našla podatak da je neko od tih lica koji su ponte uzurpirali nekada podnio zahtjev našem urbanizmu za postavljanje mobilijara.

Mobilijar koji se uklanjao sa tih ponti skladišten je na imanju preduzeća “Komunalno Kotor” i tamo se nalazi oko 120 primjeraka raznog mobilijara koji je dostupan vlasnicima da ga preuzmu, ali kada se plati novčana kazna u iznosu od 500 eura koja je nalogom izrečena, pojasnio je Mikijelj.

Tenderi Morskog dobra

– U toku je priprema za raspisivanje javnih tendera JP Morsko dobro, koji se tiču svih primorskih opština, za hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama, rekonstrukcija objekta obalne infrastrukture od javnog interesa, to jest ponti, nabavka i postavljanje javne rasvjete – duž šetališta u zoni morskog dobra, nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe i kante), ugovorene hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama, najvljuje Ivan Mikijelj.

/Biljana Marković/

Izvor:Dan

Najčitanije