26.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Arapi namjeravaju da grade megalomanski kompleks u istorijskoj uvali?

Meedar

Vlada Crne Gore prihvatila je prošle nedjelje zahtjev Tenderske komisije Ministarstva finansija da se poništi tender za zakup državnog zemljišta i izgradnju ekskluzivnog hotela kod Tivta. Razlog za taj postupak je, kako je objašnjeno, “zahtjev investitora za promjenu brojnih stavki iz tenderske dokumentacije, što je dozvoljeno instrukcijama Vlade”.

“Kako su u konkretnom slučaju predložene brojne izmjene tenderske dokumentacije, čije razmjere i sadržina iziskuju raspisivanje novog tendera, Tenderska komisija je ocijenila da je, u cilju zaštite interesa države Crne Gore i njenih organa najcjelishodnije poništiti predmetni tender. Zbog toga je Tenderska komisija jednoglasno donijela odluku o poništenju tendera”- navodi se u informaciji koju je Vlada usvojila na prošloj sjednici. Inače, tendersku dokumentaciju su bile otkupile dvije kompanije i to “Saniteko Group” iz Podgorice i “Meedar Montenegro”, takođe registovana u Podgorici.

Predmet poništenog tendera bio je tridesetogodišnji zakup državnih 24.751 kvadrata u Đuraševićima kod Tivta. Ministarstvo finansija je 17.avgusta objavio javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Tivat,  sa investicionim ulaganjima radi izgradnje hotela ranga pet zvjezdica. Na tom tenderu potencijanim zakupcima nuđeno je sedam katastarskih parcela u KO Đuraševići, ukupne površine 24.751 kvadrat, a koje su po kulturi, u katastru evidentirane kao pašnjaci, odnosno šume 3.klase. Jedini izuzetak je katastarska parcela 636 površine 3.426 kvadrata koja se vodi kao “neplodno zemljište” a u suštini predstavlja samu obalu cijele uvale Brdišta – jednog od rijetkih preostalih neizgrađenih i nedevastiranih područja u Tivatskom zalivu.

Sve ove parcele nalaze se u zahvatu Državne studije lokacije za Sektor 25 – “Kalardovo – Ostrvo cvijeća – Brdišta” a koju je Vlada donijela 2010.godine, ne pitajući mnogo lokalnu javnost Tivta da li se slaže sa riješenjima tog planskog dokumenta. Uvala Brdišta je u istoriji Tivta poznata kao mjesto potapanja razarača „Zagreb” 17.aprila 1941.godine i pogibije narodnih heroja Milana Spasića i Sergeja Mašere, o čemu u njoj postoji i adekvatan spomenik na obali. Sama uvala je nastavak obale iz pravca Kalardova prema obližnjem zaštićenom rezervatu prirode Solila. Plaža u uvali je pješčana, neuređena, a u zaleđu je nisko mediteransko rastinje.

Međutim, parcele koje je u zakup nudila Vlada i ono što je iz kabineta ministra finansija Darka Radunovića (DPS) tenderom bilo predviđeno za gradnju na tom zemljištu, apsolutno nisu odgovarala mnogo ambicioznijim planovima jednog od dva zainteresovana ponuđača – kompanije “Meedar Montenegro” iza koje stoji arapski kapital, odnosno korporacija “Meedar Real Estate” iz Dubaia.

Meedar

Naime, “Meedar Montenegro” DOO,  po podacima iz registra Privrednog suda, registrovano je za osnovnu djelatnost “kupovina i prodaja vlastitih nekretnina”, a izvršni direktor te firme je Marko Delja. Osnivači kompanije sa po 50% kapitala su državljani UAE Rashed Mohamad Mahran Alblooshi i Nasr Nejoud.

Ta kompanija proteklih  par godina je u zaleđu uvale Brdišta od crnogorskkih banaka i privatnih vlasnika već kupila devet katastratskih parcela ukupne površine nešto preko 13,5 hiljada kvadrata,, a koje su po kulturi livada 1.klase i šume 3. odnosno 4.klase. Iako još nisu ni izbliza obezbijedili zemljište koje im je neophodno za relaizaciju njihovog ambicioznog zamišljenog nekretninskog projekta u ovom dijalu Tivatskog zaliva, iz “Meedar Montenegra” odnosno korporacije “Meedar Real Estate”, već nekoliko godina po svijetu reklamiraju svoj projekat u Tivtu, nazvan Lamtara Bay.

“Vijesti” su došle do jedne od tih power-point prezentacija sa kojima “Meedar” pokušava doći do suinvestitora, odnosno strateškog partnera kojem je spreman prodati do 60% učešća u projektu Lamtara Bay, a za čiju relaizaciju je prmea procejni te arapske kompanije, potrebno ulaganje od ukupno 150 miliona eura.

Tivat / uvala Brdišta foto Boka News

“Lamtara Bay je projekat koji će kreirati novu prepoznatljivu destinaciju u jugoistočnoj Evropi i privući direktne finansijske i socio-ekonomske benefite iz cijelog svijeta. Projekat će sadržati hotele i restorane, bungalove i apartmane prve klase, private izdvojene vile i zabavni centar koji ukjučuje i otvorenu ljetnju vpenamjensku pozornicu.”- stoji u prezentaciji “Meedara” koju prati i animacija novog turističkog resorta, pozicioniranog duž cijele obele i zaleđa sada netakute Vale Zagreb. Po toj animaciji, cijela uvala će biti pretvorena u jednu veliku marinu za jahte a čiji će se krajni djelovi operativne obale nastavljati na sadašnje krajeve Vale Zagreb i dopirati znatno dalje od njih, u more na zapadnoj, odnosno sjevernoj strani. Po “Meedaru” čitav projekat Lamtara Bay prostiraće se na 175.00 kvaadrata zemljišta i tu će se ozgraditi ukupno 80 hikljada kvadarata objekata od čega 50.000 kvadrata stambenog prostora za prodaju na tržitu.

U prezentaciji se navodi da “Meedar Montenegro” već raspolađe sa 15.000 kvadrata zemljišta na kojem namjerava razviti resort Lamtara Bay (iako ta kompanija zapravo posjeduje 13.500 kvadrata) i da je tu zemlju kupila po cijeni od 400 eura za kvadrat, ulažući ukupno 6 miliona eura. Računaju i da će sa strateškim partnerom kupiti još 88 hijada kvadrata private zemlje na ovoj lokaciji po prosječnoj cijeni od 150 eura za kvadrat, uključujući sve poreze i agencijske provizije, što predstavlja dodatnu investiciju od 13,2 miliona eura. U prezentaciji za suinvestotore “Meedar” nastupa i sa podatkom da već raspolaže i sa ukupno 72.000 kvadrata iznajmljene državne zemlje u Vali Zagreb, a koja je po njima, već uzeta u najam na period od 30 giodina po cijeni od samo 3 eura za kvadrat.

“Zakupljena zemlja od Vlade Crne Gore na period od 30 godina, po cijeni od 3 euta za kvadrat. Zakupnina je već plaćena za period od 20 godina. Od toga 68 hiljada kvadrata odnosi se na zaleđe, a 4 hiljade kcadrata za sam obalni pojas uvale. Sklapanje ugovora je u toku.”- navodi se u prezentaciji, uz napomenu da taj posao sa crnogorskom državom “Meedar” košta još 6 miliona eura. Cijena zakupa od 3 eura za kvadrat sa kojom barata “Meedar” je inače, nešto malo veća od minimalne početne cijene po kojoj je Ministarstvo finansija nudilo u zakup držanih 25.750 kvdarata zemlje u Vali Zagreb na upravo poništenom tenderu.

Uvala Brdišta

U krugovima dobro upućenih u ovaj projekat rečeno nam je da je kao konsultant na njemu navodno angažovan i bivši ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulovič (DPS) koji, nakon što je u jesen 2019 podnio ostavku na tu funkciju, otvorio privatnu konsutantsku agenciju. Radulović nam je međutim, u telefonaskom razgovoru negiraao da je sa “Meedar Montenegrom” potpisao bilo kakav ugovor o poslovnoj saradnji.

“Tačno je da su mi se oni obratili kao potencijalni klijenti vezano za konsultatnske usluge u realizaciji projekta malog hotela po tenderu za zakup koji je raspisalo Ministarstvo finansija. Poslali su mi dokumentaciju ali je vrijeme bilo prekkratko da se detaljnije upustim u analizu svih aspekata tog projekta u kontekstu davanja ponude na tenderu. Generalno, smatrao sam da je komercijalno neisplativo pod takvim uslovima i sa tolikom površinom zakupljenog zemljišta na raspolaganju ići u ovakav projekat.”- kazao nam je Radulović.

ARAPI VEĆ SVE PRORAČUNALI

Prema računici Arapa, realizacija kompketnog projekta Lamtara bay koštaće 150 miliona eura od čega 25 miliona za kupovinu i zakup zemlje, 120 miliona za izgradnju objekata bez troškova za gradnju marine, te 5 miliona eura za razne takse i naknade. Prema prezentaciji za suinvestotore, u “Meedaru” su spremni da prodaju 60% učešća u tom projektu, a da oni kroz firmu dosadašnjih ulaganja u kupovinu i zakup zemlje i ulaganja od oko 80 miliona u druge troškove kupovine i izgradnje, zadrže vlansički udio od 40 posto u cijelom projektu. Procijenili su da će ih kvadrat stambenog prostora izgrađenog u sada netaknutoj uvali Tivatskog zaliva koštati 1.500 eura sa svim tropkovima, a da će ga prodavati po prosječnoj cijeni od 6.000 eura, te da će operater novog resorta kada on bude završen, godišnje od iznajmljivanja poslovnih prostora i drugih djelatnosti koje mu budu plaćali koristnici tog resorta, zarađivati 20 miliona eura godišnje. Po njima, očekivani povrat po učešću (ROE) za udio suinvestirtora je čak 300% na pet godina, odnosno da će realizacijom cijelog projekta, negovi vlansici imati čistu zaradu od najmanje 300 miliona eura.

Po dinamici koju je “Meedar” predvidio, rok za izbor njihovog strateškog partnera završava se krajej novembra, dok kako navode, u februaru 2021. “ćemo imati završene sve dozvole i tendere i finalizovan program kreditiranja kod banaka za kupovuinu zemlje”. Projakt Lamtara Bay bi se po njima, trebao realizovati u tri sukcesivne faze i biti završen do fenruara 2025.

Najčitanije