34.2 C
Kotor

Slušaj online radio

ASK konstarovala nepravilnosti i protivpravnu imovinsku korist za NVO iza koje stoje čelnici HGI, a onda zaćutala

Donja Lastva – foto Roko Stjepčević Boka News

Ni Opština Tivat kao oštećena strana, ni Agencija za spriječavanje korupcije (ASK) kao nadležni organ koji bi trebala da spriječi zloupotrebu državne imovine, nisu pratile da li je NVO Dux Croatorum iz Tivta lokalnoj upravi Tivta uplatila iznos od 14.400 eura, koliko je ta NVO, prema nalazu ASK iz oktobra 2018. zakinula Opštinu Tivat, nelegalno izdajući trećim licima besplatno joj na korišćenje ustupljenu imovinu Opštine – objekat Doma kulture u Donjoj Lastvi.

Proizilazi to iz odgovora ovih dviju institucija koje su one dostavile „Vijestima“ na naše interesovanje koja je bila sudbina službenih preporuka i mišljenja ASK koja je 19.oktobra 2018. zvanično utvrdila „ugrožavanja javnog interesa u postupku raspolaganja državnom imovinom“ u vezi davanja u višegodišnji beplatni zakup objekta Doma kulture u Donjoj Lastv  NVO-u na čijem je čelu tada bio aktuelni predsjednik Hrvatskle građanske inicijative Adrijan Vuksanović, kao i kasnijem protivpravnom postupanju te NVO sa ustupljenom joj državnom imovinom.

NVO Hrvatska krovna zajednica “Dux Croatorum“ od 2012. na osnovu ugovora kojeg su tada potpisali bivši gradonačelnik Tivta Dragan Kankaraš (DPS) i tadašnji predsjednik ove NVO Zvonimir Deković (HGI), besplatno koristi Dom kulture u Donjoj Lastvi. Ugovor je 2017. produžen na još pet godina, pri čemu je za takvu odluku u SO Tivat kao odbornik glasao i Adrijan Vuksanović, prethodno ne prijavivši očiti konflikt interesa koji ima u ovoj situaciji kao tadašnji predsjednik NVO kojoj se besplatno ustupa opštinska imovina. U objektu Doma kulture u Donjoj Lastvi smješten je i stranački elektronski medij HGI-ja Dux radio, kao i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore kojeg vodi potpredsjendik HGI Zvonimir Deković, te još nekoliko “udruga sa hrvatskim nacionalnim predznakom“, a koje su sve manje-više pod direktnom kontrolom i uticajem HGI. Iako mu je ugovor  koji je imao sa Opštinom to izričito zabranjivao, “Dux Croatorum” je od ljeta 2013. izdavao dio objekta Doma kulture –njegovu sjevernu fasadu, kompaniji Luštica Development za postavljanje reklame te komapnije, uz naknadu od 3.600 eura godišnje.

ASK je nakon što su “Vijesti” pisale o ovom slučaju, samoinicijativno u jesen 2018. godine preispitala čitav ovaj aranžman između Opštine Tivat i “Dux Croatoruma“ i zvanično konstatovala da u njemu „postoji ugrožavanje javnog interesa i postupanje institucije suprotno principu transparentnosti i integriteta koji je propisan članom 72 Zakona o sprečavanju korupcije“, kao i da su “Dux Croatorum“ i osobe koje ga kontrolišu, iz ovog posla sa javnom imovinom grada Tivta  stekle protivpravnu imovinsku korist.

„ASK konstatuje da u ovom postupku postoji ugrožavanje javnog interesa i postupanje instutucije suprotno principu transparentnosti i integriteta koji je propisan članom 72 Zakona o sprečavanju korupcije“, piše u mišljenju ASK donesenom 19. oktobra 2018. U aktu stoji da je nakon izjašnjavanja aktera i prikupljanja svih dokaza, ASK utvrdila da su Opština Tivat i “Dux Croatorum” prekršile proceduru predviđenu Zakonom o državnoj imovini i Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, odnosno da je “Dux Croatorum” dva puta kršio odredbe ugovora o zakupu koji je imao sa Opštinom, dajući djelove državne imovine u podzakup trećem licu i na taj način neosnovano stičući imovinsku korist. Prema nalazu ASK, NVO na čijem su čelu u tom periodu bili Deković, pa Vuksanović, je od Luštice Developmentt u peridou od 1.6.2013. do 15.6.2016. po tom osnovu, prihodovala ukupno 14.400 eura.

Iz Direkcije za imovinsko-pravne poslove Optine Tivat “Vijestima” je na pitanje da li je Dux Croatorum ikada lokalnoj uzpravi Tivta uplatio iznos od 14.400 eura koliko je prema nalazu ASK, ta NVO protivno ugovoru koji je imala sa Oppšinom, stekla imovinske koristi protivzakonito dajući u podzakup trećem licu optinksu imovinu, odgovoreno da “Direkcija nema podataka o tome”.

“Preporuke sadržane u Mišljenju kizu 2018. se nijesu odnosile na pomenuti novčani iznos, pa Agencija nije, niti je mogla pratiti da li je NVO Dux Croatorum nadoknadila ovaj iznos.“- odgovoreno je na isto pitanje iz ASK.

Naknadno mjienjali ugovor i upodobili ga sa neyakonitim postupanjem Dux-a

Ugovor Opštine Tivat i Dux Croatoruma o ustupanju Doma kulture u Donjoj Lastvi na besplatno korišćenje toj NVO, naknadno je, u aprilu 2017.godine mijenjan, nakon što su „Vijesti“ pisale o ovom slučaju. Tada je na čelu Opštine Tivat bila Snežana Matijević (DPS) koja se zalagala za produšavanje ovog kontroverznog aranžmana sa NVO iz koje stoje čelnici HGI kao dugogodišnjeg kolaicionog partnera DPS-a.

Novim ugovorom Duxu je dozvoljeno da može djelove tog objekta davati u zakup trečim licima, pod uslovom da 80% te kirije uplati Opštini.

„NVO je zaključila ugovor u vezi postavljanja reklame sa Luštica Developmentom a po primjedbama Opštine i Anex istog. Iznosi koji su navedeni u ugovoru su u cjelosti uplaćeni na račun Opštine.”- rečeno nam je iz opštinske Direkcije za imovinsko-pravne poslove, ne precizirajući o kojem je konkretno novčanomm iznosu riječ. U svakom slučaju, to nije 14.400 eura koliko je Dux Croatorum uzeo od Luštice Development nelegalno joj izdajući opštinsku imovinu u periodu do 15.juna 2016 godine, što je konstatovala i ASK.

ASK je inače, u svom mišljenju iz oktobra 2018. zvanično konstatovala da je ovaj, naknadno mijenjani ugovor između Opštiine Tivat u Duxa iz aprila 2017. takođe problematičan.

“Upodobljavanje novog Ugovora o ustupanju prava korišćenja i upravljanja Doma kulture u Donjoj Lastvi…. sa ranijom praksom NVO “Dux Croatorum” u odnosu na davanje u podzakup predmetne nepokretnosti, kao i podjelu dobiti u narednom periodu kako je to navedeno članom 8 Ugovora, dovodi u sumnju osnovanost produženja ovog obligaciono-pravnog odnosa.”- piše u Mišljenju ASK iz oktobra 2018. Preciziraju da je “na ovaj način Opština Tivat izrazila prihvatanje ranijih postupaka NVO “Dux Croatiorum” tj. protizakonitog davanja u podzakup predmetne nepokretnosti i sticanja dobiti po tom osnovu, dok je novim Ugovorom pravno upodobljeno svako buduće davanje u podzakup Doma kulture u Donjoj Lastvi”.

Uprkos ovakvom stavu ASK na čijem je čelu tada bio DPS-u bliski Sreten Radonjić, ASK koju vodi Jelena Perović sada ne vidi ništa sporno u činjenici da kontroverzni posao između Opštine Tivat i “Dux Croatoruma” nastavlja, već treću godinu za redom. Zbog ovoga ASK nije pokretala prekršajnin postupak iako je i sama utvrdila da je narušen javni interes i da je NVO koju vode čelnici HGI, protvpravno postupala sa državnom imovinom i stekla nezakonitu imovinsku korist od 14.400 eura.

“U ovom postupku, Agencija nije pokretala prekršajni postupak. Na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije, Agencija može pokrenuti prekršajni postupak ukoliko državni organi, organi državne uprave i opštine, odnosno javna preduzeća, privredna društva, ustanove ili druga pravna i fizička lica ne dostave ili stave na uvid njenim službenicima tražene podatke i obavještenja, odnosno ukoliko navedeni organi ne dostave obavještenje Agenciji u roku koji ova institucija utvrdi u Mišljenju u kojem je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Opština Tivat i NVO Dux Croatorum su u roku dostavili sva tražena izjašnjenja i dokumentaciju u toku ispitnog postupka, odnosno dostavili izvještaje o preduzetim radnjama u odnosu na preporuke iz mišljenja Agencije, tako da nije bilo pravnog osnova za pokretanje prekršajnih postupaka.“- saopšteli su „Vijestima“ iz ASK. Iz Agencvje međutim, nisu odgovorili što su ASK u u svojim izjašnjenjima naknadno dostavili Opština Tivat i „Dux Croatorum“, navevši samo da su u tim izvještaijma „preporuke iz Miškljenja ASK relizovane“.

Pritisak iz Zagreba, Komenović odbio produženje ugovora

Aktuelno rukovodstvom Opštine Tivat koje čine građanske liste Narod Pobjeđuje, Bokeški Forum i „Goran Božović-časno i odgovorno za bolji Tivat“ ne namjerava da produži ugovor o davanju nan korišćenje Doma kulture u Donjoj Lastvu „Dux Croatorumu“ nakon njegobog isteka na proljeće naredne godine, već možda čak i da ga prijevremeno prekine upravo zbog nezakonitog postuipanja te NVO sa opštinskom imovinom, te da Dom kulture vrati na korišćenje Mjesnoj zajednici.

Stoga su Dekovići Vuksanović nedavno, za vrijeme svoje višednevne radne posjete Zagrebu, svoje sagovornike iz vrha državne vlasti Hrvatske obavijestili da je Dom kulture u Donjoj Lastvi “značajno mjesto za kulturni i društveni život hrvatske nacionalne manjine u Boki Kotorskoj, a i šire” i tražili njihovu pomoć da zadrže ovu opštinsku imovinu Tivta pod svojom kontrolom i u narednom periodu.

“Hrvatska je spremna pomoći u širenju kapaciteta Doma culture u Donjoj Lastvi i postizanju trajnog rješenja njegovog imovinsko-pravnog statusa. Hrvatska će nastaviti pomagati rad Radio Dux stanice, čiji hrvatski manjinski program ima osobitu važnost za očuvanje, rad i povezanost hrvatske zajednice u Crnoj Gori.”- poručili su Vlade Republike Hrvatske nakon sustreta premijera Andreja Plenkovića (HDZ) sa Vuksanovićem i Dekovićem.

Čelnici HGI nisu odgovrili na naše pitanje da li su sagovornike u Zagrebu upoznali sa činjenicviom da su crnogorski nadležni organi već utvrdili da je Dux Croatorum u postupanju sa  lastovskim Domom kulture ugrozio javni interes i nezakonito djelovaio, stekavši protivpravnu imovinsklu korist.

“Vijesti” nezvanično saznaju da je o potrebi ustupanja Doma kulture Dux-u potpredsjedniku crnogorske Vlade Dritanu Abazoviću (URA) koji je u Zagrebu boravio istovremeno kad i prvaci HGI-ja, govorio i hrvatski ministar inostranih poslova Goran Grlić-Radman. Abazović je nakon toga navodno, telefonom pozvao tivatskog gradonačelnika Željka Komnenovića (NP) i pitao ga “može li se tu što učiniti”, ali je predsjednik Opštine Tivat glatko odbio Abazovićevu sugestiju da lokalna uprava produži aranžman sa davanjem Doma kulture NVO-u iza koje stoji HGI.

Izvor:S.L.

Najčitanije