23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

„Boka u tragovima iščezlih vremena“

Savina - foto arhiv Boka News
Savina – foto arhiv Boka News

Knjiga „Boka u tragovima iščezlih vremena“ Novljanina Vladimira Roganovića biće predstavljena u petak, 25. novembra od 19 sati u galeriji „Novi to sam ja“.

Predmet ove knjige je književna, kulturna i istorijska prošlost u naučnom časopisu „Boka“(1969–2005), a to je u suštini bogata duhovna hronika nekoliko vjekova Herceg Novog i Boke Kotorske.

Metodološkim postupkom analize priloga „Boke“ koju je 1969. pokrenula grupa naučnih i kulturnih radnika vezanih za Zavičajni muzej u Herceg Novom, dokazana je i istaknuta važnost tog zbornika i dat sintetički prikaz najznačajnijih etapa u kulturnom i istorijskom razvoju Grada i Zaliva od najdavnijih vremena do početka XXI vijeka.

Knjiga je i sažeti akribični „vodič“ kroz kulturnu istoriju grada i Boke Kotorske u kojem su istaknute ličnosti koje su presudno oblikovale istoriju, kulturu i umjetnost: od kralja Tvrtka I, preko čitavog niza naših i evropski značajnih ličnosti, do velikana koji su živjeli i stvarali u Herceg Novom, poput nobelovca Iva Andrića.

U nastojanju da argumentuje svoju hipotezu da „Boka“ istraživačima naše prošlosti i čitaocima omogućava uvid u tako bogat korpus stručno obrađenih tema da često pruža zamjenu za dosad nenapisanu Istoriju kulture Boke Kotorske, Roganović klasifikuje i analizira priloge iz časopisa koji ne bi trebalo da budu zaobiđeni jednom kada se ta Istorija bude pisala.

Izdavač je Filološki fakultet iz Beograda (Biblioteka Posebna izdanja, 2016. god.), a knjigu je štampao Biro konto.

Stari Herceg - Novi
Stari Herceg – Novi

Dr Vladimir Roganović (Dubrovnik, 1975), književni istoričar, kulturolog i leksikograf, osnovnu školu i gimnaziju završio je u Herceg Novom. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Urednik je i redaktor u Leksikografskoj redakciji „Službenog glasnika“ iz Beograda i naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Studije, priloge, recenzije i prikaze objavljuje u vodećim naučnim časopisima nacionalnog značaja i istaknutim međunarodnim časopisima.

Naučno djelovanje dr Roganovića odvija se u nekoliko tematskih krugova. Pored književnoteorijskih proučavanja uticaja koje su strane književnosti i kulture, posebno njemačka, ostvarile na naše književnosti, kulturu i naučnu misao u periodu između dva svetska rata, Roganović u kulturnoistorijskim istraživanjima tumači književnu, kulturnu i istorijsku prošlost Herceg Novog i Boke Kotorske.

U tim istraživanjima naročita važnost je data naučnim periodičnim časopisima koji nisu shvaćeni jedino kao kao dragocjeni arhivski i dokumentarni izvori, već su i sami predmet temeljitih istraživanja. Naučno interesovanje za periodiku izraz je dobilo i u kontinuiranom interesovanju za analizu sadržaja i vrijednosti savremene naučne periodike. U Roganovićevim naučnim interesovanjima je i poezija Boke Kotorske od XVI do XVIII vijeka, kao i počeci njenog obimnijeg stvaranja na narodnom jeziku.

Kotorska pijaca nekada - Photo Pomorski muzej
Kotorska pijaca nekada – Photo Pomorski muzej

Značajan tematski krug naučnog rada dr Roganovića čini djelovanje u oblastima leksikografije i enciklopedistike. Na teorijskom polju ono je orijentisano ka analizi sadržaja, koncepcije i vrijednosti savremenih leksikografskih djela, a na praktičnom aktivnostima na koncipiranju, uređivanju i izradi leksikona.

Na polju leksikografske prakse, njegov rad ogleda se u uredničkom, redaktorskom i autorskom delovanju u okviru Leksikografske redakcije Službenog glasnika, gde je koncipirao, uredio i redigovao više leksikografskih djela vodećeg nacionalnog značaja.

Najčitanije