20 C
Kotor

Slušaj online radio

Bokeljska mornarica je kulturno dobro čovječanstva!!!

Na Konferenciji UNESCO-a je 16 decembra odlučeno da se Bokeljska mornarica Kotor upiše na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, kao prvo nematerijalno kulturno dobro iz Crne Gore.

Inicijativu za ovu kandidaturu je pokrenula sama Mornarica prije više od jedne decenija, ali su uslovi za to stvoreni tek 2013. kada je ona proglašena za nematerijalno kulturno dobro Crne Gore. Rukovodstvo Mornarice, izabrano 2016. je u svome planu aktivnosti kao jedan od glavnih ciljeva postavilo kandidaturu za upis na listu UNESCO-a i angažovalo se da to realizuje. U tome je naišlo na podršku Vlade, posebno Ministarstva kulture, i 2017. g. je počeo složeni posao izrade Nominacionog dosjea za tu kandidaturu. Radilo se o veoma kompleksnom poduhvatu, pogotovo što niko u Crnoj Gori nije u tome imao iskustva. Na izradi dosjea su radili zajednički stručni tim Ministarstva kulture (Milica Nikolić, Milica Martić, Tanja Vujović, Jelena Žarić, Jelena Vidović i Maja Dragićević) i članovi rukovodstva Mornarice (Antun Sbutega, Ilija Radović, Aleksandar Dender i Saša Milošević).

Kada je izrada dosjea bila u završnoj fazi situacija je postala kompleksna jer su počeli politički, diplomatski i medijski pritisci iz Hrvatske i od strane nekih hrvatskih institucija u Crnoj Gori kojima se osporavalo pravo Crnoj Gori da samostalno, bez Hrvatske, kandiduje Mornaricu, jer se tvrdilo da je ona kulturno dobro Hrvata. Ne negirajući doprinos Hrvata, Bokeljska mornarica Kotor je afirmisala svoj multietnički karakter i Nominacioni dosje je predan UNESCO-u 31 marta 2018. Evaluaciono tijelo, tim eksperata koji ocjenjuje kanidature kulturnih dobara, je tada ocijenilo da, iako je Bokeljska mornarica izuzetno vrijedno kulturno dobro, njen dosje nije ispunio potrebne kriterije, te da ga zato treba dopuniti. Delegacija Crne Gore na konferenciji Međuvladinog komiteta za zaštitu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a u Bogoti u decembru 2019. ( Aleksandar Bogdanović, Antun Sbutega, Milica Nikolić, Aleksandar Dajković, Božidar Božović, Veljko Milonić i Andro Radulović) je pokušala dati dopunska objašnjenja kako bi Mornarica tada bila upisana na Reprezentativnu listu. Iako je delegacija naišla na simpatije i razumijevanje usvojeni kriteriji nijesu omogućili da se tada postigne cilj. No, stečeno je veliko iskustvo i dobijene su dragocjene sugestije, što je poslužilo da radni tim Ministarstva i Mornarice dopuni dosje i preda ga 31. marta 2020 g.

Iz UNESCO-a je 15. novembra 2021. stigla vijest da je ovoga puta Evaluaciono tijelo ocijenilo da je Nominacioni dosje zadovoljio sve predviđne kriterije i preporučio da Bokeljska mornarica bude upisana na Reprezentativnu listu. Ovogodišnja konferencija Međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a je zbog pandemije održana u video formatu.

U Domu Mornarice u Kotoru su konferenciju i proglašenje pratili članovi i prijatelji Mornarice, članovi stručnog tima koji je izradio Nominacioni dosje i predsjednik Opštine Kotor sa saradnicima, dok je admiral Sbutega pratio konferenciju iz San Franciska. Odluka o proglašenju Mornarice za kulturno dobro čovječanstva je burno pozdravljena i proslavljena.

Bokeljska mornarica - kolo foto Boka News
Bokeljska mornarica – kolo foto Boka News

Tako je ostvaren san članova Bokeljske mornarice a uporan i naporan rad svih koji su bili uključeni u izradu Nominacionog dojesa i podrška brojnih građana i institucija su rezultirali izvanrednim uspjehom. Ovo je kruna bogate istorije Mornarice duge 1212 godina, tokom koje je ona stvorila brojne elemente nematerijalnog kulturnog dobra a bila i glavni faktor stvaranja materijalne kulture Kotora i Boke, zahvaljujući kojoj su oni 1979.g. proglašeni od UNESCO-a kulturnom baštinom svijeta. To je rezultat aktivnosti hiljada članova brojnih generacija Mornarice koji su tokom vjekova, često u dramatičnim okolnostima i uz velike žrtve, stvarali, čuvali i razvijali sitem duhovnih, moralnih i kulturnih vrijednosti koje su danas prepoznate kao univerzalne. Upis na listu UNESCO-a će svakako znatno doprinijeti daljem razvoju i valorizaciji Mornarice i njenoj promociji u svijetu, kao i promociji Kotora, Boke i Crne Gore.

Admiral Bokeljske mornarice Antun Sbutega foto Boka News

Među brojnim elementima nematerijalnog kulturnog dobra (tradicija, kultovi sv Nikole i sv Tripuna, kolo, muzika itd) je i legenda o osnivanju Mornarice 13. januara 809 godine. No, istorija Mornarice se temelji na pouzdanim istorijskim izvorima i arhivskim dokumentima i prošloga mjeseca je objavljeno djelo „Bokeljska mornarica u arhivskim dokumentima. Zbornik dokumenata od nastarije sačuvanih do danas“ u kome je objavljeno 777 dokumenta od ranog srednjeg vijeka do 2020 godine a uskoro treba da bude objavljena i monografija „Bokeljska mornarica, nematerijalno kulturno dobro čovječanstva“ čiji je autor admiral Antun Sbutega.

Najčitanije

Bokeski-Forum_320x250