26.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Bokeški forum – sve ovo liči na “scenario Grčke”

Bokeški Forum
Bokeški Forum

NVO „Bokeški forum“ oštro je protestovaa zbog namjere lokalčne DPS-SDP vlasti u Tivtu, da drastično poveća porez na nepokretnosti, počev od 1.januara naredne godine.

Bazirajući se na riješenjima iz novog Zakona o porezu na nepokretnosti, čelnici lokalne uprave odlučili su se da značajnim uvećavanjem stopa poreza na nepokretnosti, povećaju fiskalno opterećenje svih građana i na taj način kompenzuju gubitak prihoda od naplate komunalija jer je Vlada CG odlučila da ukine komunalije koje se plaćaju prilikom izgradnje novih objekata, ocjenjujući te dadžbine biznis barijerom za investitore. Na taj način, gradovi poput Tivta u kojem je građevinski zamah u toku, a realizuju se velike investicije u gradnju nekretnina za tržište poput Porto Montenegra, Luštice bay i Qatari Diara, biće uskraćeni za milione eura koje bi trebali platiti bogati investiori, ali bi te prihode lokalnim kasama, makar djelimično, trebalo da vrate svi građani što će ubuduće plaćati mnogo veće poreze na sopstvene nekretnine.

„Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti kojim se drastično uvećavaju te dadžbine za građane Tivta klasičan je primjer nebrige i još jednog ataka na novčanike Tivćana. Nevjerovatno je da se bogati investitori oslobađaju plaćanja dažbina, a da se budžet refinansira od strane onih koji bi u stvari trebali da imaju najviše koristi od dosadašnjih i budućih investicija u Tivtu, a koje se tretiraju kao kapitalne. A pritom posebno podsjećajući da su degradacijom zapošljavanja lokalnog stanovništa, ove “kapitalne investicije” i te kako umanjile smisao svoje realizacije.” saopštio je juče “Bokeški forum”.

Glavni odbor te NVO smatra da “sve ovo lični na “scenario Grčke” gdje su građani prinuđeni, da zbog nemogućnosti plaćanja ogromnih poreza svoje nepokretnosti prodaju budizašto.”

“Bokeški forum” je stoga pozvao odbornike vladajućih i opozicionih partija u lokalnom parlamentu da “glasanjem protiv nacrta ove odluke stanu na stranu onih čije bi interese valjda trebali da štite.”

Najčitanije