30 C
Kotor

Slušaj online radio

CDPR – 20. Crnogorska konferencija o kontroli pušenja “Hrana nam treba, a ne duvan”

CDPR – 20. Konferencija 2023.

Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica organizovalo je jubilarnu dvadesetu Crnogorsku konferenciju o kontroli pušenja pod nazivom “Hrana nam treba, a ne duvan”.

Konferencija je otvorena u Svečanoj sali OŠ „Savo Pejanović” pozdravnim riječima vd direktorke škole Milje Božović, Domagoja Žarkovića, sekretara CDPR-a i Boška Radovića, selektora košarkaške reprezentacije Crne Gore.

Nakon toga lijepo i korisno predavanje uz razgovor sa prisutnim učenicima i učenicama na temu zdrave i pravilne ishrane, kao i štetnosti pušenja održala je doc. dr Snežana Barjaktarović Labović, Medicinski fakultet Podgorica. Tom prilikom rečeno je koliko je u tom uzrastu djeci i mladima neophodna zdrava i pravilna ishrana. Takođe je naglašeno koliko štetno i negativno duvan i pušenje utiču na njih, a istovremeno i sve ostale.

CDPR – 20. Konferencija 2023.

Podsjećamo da CDPR organizuje Nacionalne Konferencije o kontroli pušenja još od 2002. godine, kada je održana Prva u Igalu na temu socio – epidemioloških, medicinskih i pravnih aspekata pušenja, kao i druga 2003. godine takođe u Igalu, na temu kontrole pušenja u najširem smislu riječi, sa koje je prvi put upućena inicijativa CDPR-a za donošenje Zakona o kontroli pušenja.

CDPR – 20. Konferencija 2023.

Treća Konferencija u CNP-u u Podgorici 2004. godine imala je za temu „Pušenje i  siromaštvo”, dok je četvrta održana u Ulcinju naredne godine i bila je posvećena problemu „Duvan i zdravstveni radnici”. Tema pete Konferencije koja je održana 2008. godine bila je „Ekonomski efekti pušenja” u svijetlu povećanja cijena duvanskih proizvoda, dok je na šestoj Crnogorskoj Konferenciji o kontroli pušenja održanoj jula 2009. godine, bilo govora o problemu „Pušenje i vatrena stihija” u smislu izazivanja požara od nekontrolisanog bacanja opušaka od cigareta i velike ljudske i materijalne štete prouzrokovane na taj način. Pod nazivom „Rodna ravnopravnost i pušenje sa posebnim akcentom na žene”, 2010. godine održana je i sedma Konferencija, dok je Osma jula 2011. godine imala temu „Uticaj duvana u trudnoći – trudnica, plod, novorođenče”. Deveta Konferencija u saradnji sa Fakultetom za sport iz Nikšića, koja je održana 2012. godine, imala je za temu „Pušenje i sport”, a deseta održana 2013. godine imala je temu „Zabranimo reklamiranje, sponzorstvo i promociju duvana”. Jedanaesta Crnogorska konferencija o kontroli pušenja pod nazivom „Deset godina Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda” održana je 2014. godine godine, a njen sam naziv kaže da je povod bio ravno deset godina Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda koji je stupio na snagu dalekog 10. avgusta 2004. godine. Dvanaesta Crnogorska konferencija o kontroli pušenja „Reci ne pušenju, reci DA ŽIVOTU!” desila se 2015. godine, dok je trinaesta sa temom „Duvan i mladi” održana decembra 2016. godine. Četrnaesta Crnogorska konferencija o kontroli pušenja pod nazivom „Nove perspektive u prevenciji i liječenju od duvanske zavisnosti” je bila novembra 2017. godine, da bi se petnaesta održala 2018. godine pod nazivom „Zdravim srcem u borbi protiv pušenja”. Naredne 2019. godine šesnaesta je imala za temu „Duvan i zdravlje pluća”, a 2020. godine održana je sedamnaesta  konferencija „Mladi kao ciljna grupa duvanske industrije”. 2021. godine je održana osamnaesta Crnogorska konferencija o kontroli pušenja sa temom „Posveti se prestanku”, dok je prošle godine naziv devetnaeste konferencije bio „Duvan: prijetnja za našu životnu sredinu”.

Najčitanije