26.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Čelnici tivatske Opštine iznijeli nove dokaze nezakonitog rada i zloupotreba bivše DPS vlasti

Press Opština Tivat – foto Boka News

Bivša DPS-SD-HGI vlast u Opštini Tivat nenamjenski je spiskala skoro milion eura koje joj je Vlada Crne Gore prenijela za gradnju pristupne saobraćajnice kompleksu Luštica Bay, sumnjivo je dijelila novac iz budžeta sebi bliskim NVO-ima, a pod krajnje kontroverznim okolnostima sa računa Opštine je platila istraživanje javnog mnjenja agenciji IPSOS kojeg nema nigdje u arhivi Opštine.

Saopštili su to aktuelni čelnici tivatske Opštine iz koalicije građanskih listi Narod Pobjeđuje, Bokeki Forum i Goran Bošović-časno i dogovorno za bolji Tivat na danas održanoj konferenciji za novinare.

Gradonačenik Željko Komnenović (NP) istakao je da će insistirati da nadležni državni organi rasvijetle sve okolnosti po kojima je Opština Tivat pod vlašću DPS-a, u 2020. ušla prenijevpši neutrošenih skoro 3 miliona eura iz budžeta za prošlu godinu, uzela 2 miliona eura kredita kod Prve banke, i uz redovne prihode koje je imala, 16.oktobra kada je upravu preuzela nova vlast, ostavila grad sa skoro praznom kasom i sa dubiozom od 3,5 miliona eura.

„Ostavili su nam skoro 600.000 eura neplaćenih samo raznih računa, počev od struje, telefona, roba i usluga, čak i neplaćene sve račune za dva svoja ključna predizborna građevinska projekta – kružne tokove u Kukuljini i kod zgrade stare Opštine. Mi smo morali da platimo čak i dugove koje su nam ostavili prema roditeljima novorođene djece, kao i građanima koji su dživjeli štetu od elementarnih nepogoda – lanjskih poplava“-kazao je Komnenović  dodajući da je posebno interesantan način na koji je bivša gradska uprava predvođena gradonačenikom Sinišom Kusovcem (DPS) nenamjenski utrošila 902.217 eura koje joj je 31.decembra 2019. uplatila Vlada sa namjenom da se tim novem finansira izgradnja pristupne MR 2 saobraćajnice turističkom kompleksu Luštica Bay.

„Ovaj novac je prethodno Luštica Develompnet uplatila državi na ime zakupnine zemljišta na Luštivi, a Vlada je onda prebacila Opštini Tivat jer je ova imala obavezu da sagradi tu 650 metara dugu saobraćajnicu. Međutim, iako je prethodna uprava grada raspisala tender za izbor izvođača, radovi nikada nisu počeli jer je novac u mešuvremenu nenamjenski potrošen  na , kako nam je objašnjeno „redovno poslovanje i i plaćanje dospjelih tekućih i kapitalnih obaveza“. To je izričito kršenje Zakona o lfinansiranju lokalne smaouprave koji propisuje da novac koji Opštine dobijaju od države, može biti utrošen samo za namjenu za koji ga je država izdvojila i dala lokalnoj upravi, pa ćemo mi pokrenuti pitanje zakonske odgovornosti za sva odgovorna lica iz bivše uprave grada koja su odobrila ovakve nelegalne trasnakcije sa skoro milion eura javnih sredstava.“- kazao je Komnenović dodajući da je i o ovome u međuvremenu razgovarao sa novim ministrom finansija Milojkom Spajićem i ministrom za kapitalne investicije Mladenom Bojanićem. Istakao je da Opština Tivat koja je suočena sa izuzetno lošom finansijskom situacijim i koja se svakodnevno bori da zadrži elementarnu likvidnost, računa na pomoć Vlade u izlasku iz takve situacije, ali da će biti neminovno da grad uzme dugoročni kredit od oko 3 miliona eura kako ne bi bankrotirao.

Željko Komnenović foto Boka News

Komnenović je istakao da je nerazumnim postupanjem bivše vlasti, novoj ostalo oko 3 miliona eura obaveza za plaćanje uzurpiranog privatnog zemljišta na Klačini gdje je izgrađeno postrojenje za prečišćčvanje otpandih voda i da je već pravosnažno okončano nekoliko sudskih postupaka koje su mještani za vrijeme bivše uprave, pokrenuli protiv Opštine jer je Kusovac odbijao da se sa njima nagodi i plati im manje iznose za ekspropijaciju.

„Već sada imamo nekoliko takvih pravosnažno presuđenih sporova u korist mještana i ja se tim ljudima javno zahvaljujem što su pokazali dobru volju i nisu do sada blokirali račun Opštine da sa njega skinu novac za svoju zemlju, već su nam dali prostora da se dogovorimo o dinamicu isplate tih obaveza“- kazao je Komnenović dodajući da je to još jedan dokaz lošeg i štetnog rada bivše gradske uprave.

Vladimir Arsić foto Boka News

Potpredsjednik Opštine Vladimir Arsić (NP) kazao je da „sistemstski i detaljno provjeravaju“ sve ugovore koje je skapala bivša vlast i da su među njima našli brojne slučajeve zloupotreba i rasipanja gradskog novca. Kao posebno interesantan on je naveo slučaj dodjele novca za projekat do tada nepoznate NVO „Mladi Boke Kotorske“ koja se pojavljivala čas pod tim, a čas pod nazivom „Mladi Boke zajedno“.

Toj NVO za koju aktuelni čelnici Opštine pretpostavjaju da je bliska DPS-u, bivša vlast je i prije nego je NVO uopšte započela sa realizacijom projekta za koji je zvanično dobila nova, uplaćen kompletan iznos od 5.000 eura.

„Interesantno je da su nam taj novac sami vratili u budet odmah pošto smo se mi počeli detaljnije raspisivati i ovom slučaju i „češljati dokumnetaciju“, uz izgovor da projekat navodno ne mogu realizovati zbog bolesti nekih svojih članova“- kazao je Arsić dodajući da će zbog ovog slučaja biti pokrenut prekršajni postupak protiv bivše sekretarke za mlade sport i socijalna pitanja Darke Ognjanović (DPS). Prekršajna prijava slijedi i bivšoj sekretarki za finansije Rajki Jovićević (DPS) zbog činjenice da je ona odobrila isplatu čak 15.000 eura novca iz budžeta agenciji za istraživanje javnog mnjena Ipsos, iako nabavka te vrsta usluga nije bila predviđena Planom javnih nabavki ni za prošlu, ni za ovu godinu, u arhivi Opštine ne postoji originalan faktura za tu uslugu, niti uopšte u Opštini Tivat postoji dostavljeno to istraživanje koje je grad platio a Ipsos sproveo na temu „zadovoljstvo građana radom lokalne uprave“.

„Interna revizija koja je po našem nalogu analizirala ovaj slučaj otkrila je niz propusta sumniivih radnji sa upisom u djelovodnike, zvaničnim storniranjem, pa plaćanjem nepotpisane kopije fakture na osnovu nepotpisanog ugovira Opštine i Ipsosoa i utroškom ukupno 15.104,85 eura novca iz gradskog budžeta po ovom osnovu. Iako ga je navodno naručila i platila, Opština Tivat ne posjeduje to istraživanje niti znamo da li je ono sprovedeno, ali iz priloga ugovora sklopljenog sa Ipsosom, vidi se da je to zapravo bilo istraživanje među biračima u Tivtu u kontekstu utvrđivanja rejtinga stranaka – najvjerovatnije za potrebe DPS-a“- kazao je Arsić.

ZA 40 ODSTO SKRESALI BROJ RADNIH MJESTA U LOKALNOJ UPRAVI

Potpredjsednik Opštine Goran Božović (GB) kazao je da su završili reoragnizaciju organa i službi u Opštini, imenovali v.d. nove starješine i izradili novu sistematizaciju u skaldu sa kojom se već postupa i na raspolaganje Sekretarijatu za lokalnu uipravu kao zvanično neraspoređeni, u narednih šest mjesci stavlja višak radnika.

Goran Božović foto Boka News

„Sistematizacijom koju smo zatekli od bivše uprave, bilo je predviđeno ukupno čak 216 radnih mjesta u lokalnoj upravi, od čega su bila popunjena 202.  Po novoj sistematizaciji koju smo mi u međuvremenu napravili, u Opštini Tivat predviđeno je 96 izvršilaca i jođ oko 30 zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja gdje nova interna sistematizacija još nije  završena zbog bolovanja v.d. načelnika.

Dakle, ukupno oko 125 radnika je optimum sa kojim će Opština Tivat ubuduće funkjciinisati, a to je više od 40 odsto manje izvršilaca od onoga što je bilo za vrijeme DPS-SD-HGI uprave. Pokazalo se da su procjene sa kojiam smo baratali prije izbora, bile tačne i da je oko 40% zaposlenih u Opštini bilo čisti tehnološki višak, produkt partijskog zapošljavanja radi kupovine glasovai nepotreban trošak za grašene“- kazao je Božović.

Po novoj sistematizaciji, Opština će godišnje štedjeti oko milion eura koje je do sada napetrebno trošila na plate viškaa radnika, ali će se taj efekat pokazati tek 2022.

Dodao je da osim 14 izvršilaaca po ugovorma o privremenim i povremenim poslovima koji su istekli ili raskinuti kao nezakoniti, te dvoje stalnih radnika koji su sami dali otkaz, do sada niko od zaposlenih nije otpušten jeć je višak stavljen na rapsolaganje za narednih šest mjeseci, koliko če primati punu platu, a potom će sa onima za koje ni tada ne bude mjesta u Opštini, biti raskinut radni odnos uz zakonske otpremnine.

„Dakle, netačne su i zlonamjerne priče opozicije da ostavljamo ljude na ulici jer će svi oni koji su proglašeni vškom, biti obezbjeđeni u narednih godinu dana koliko će dobijati zarade. Nije taćno da otpuštamo ljude zbog njihove partisjke pripadnosti, o čemu svjedoči činjenica da je u Opštini ostalo da radi mnogo članova i aktivista DPS, SD i HGI, među kojima su čak i neki članovi OO tih partija, odbrnici i kandidati za poslanike. Presudno za određivanj ko će ostati, a ko neće, bila je objektivna potreba Opštine za određenim radnim mestima, osposobljenost tih ljudi, ali i službene ocjene koje su im dosadašnje DPS-SD-HGI starješine organa, davali za njihov rad u prethodnom periodu. Ko je imao lošije ocjene, odlazi, ko je radio dobro i ima potrebe za njegovim radnim mjestom, ostaje“- istakao je Božović. On je kao „gnusne laži“ odbacio optužbe SD-a da je nova vlast otpustila službenika koji je mimo protokola , pustio himnu na jednoj od sjednica SO, odnosno službenika sa 38 godina staža jer mu je kćerka bila na listi te partije.

„To je beskrupulozna podmetačina i nema veze sa istinom da je neko dobio otkaz zbog himne. Na tom radnom mjestu ostaje službenik koji je godinama imao bolje službene ocjene od ovoga. Službenik sa 38 godina staža nema toliko, već čak 40 giodina staža i odavno ima ispunjene uslove za penziju, a on je tehnolođki višak u Opštini bio godinama, a ne samo sada“- istakao je Božović.

RADE ŠTO SU OBEĆALI NARODU, NIKO DA NE PODIŽE  NACIONALNE TENZIJE

Osvrćući sa na optužbe opozicije iz DPS, SD i HGI da nova vlast u Tivtu otpušta članove tih partija „i one koji se deklaripu kao Crnogorci“, te na „povratak Tivta u devedesete“ zbog slavlja dijela građana na ulicama sa trobojkama i bakljama prilikom izbora nove Vlade, gradonačelnik Komnenović je kazao da koalicija NP-BF-GB „radi smao ono za što smo dobili povjerenje građana na izborima 30.avgusta“ i dodao da je stanje toliko loše da bi „i DPS morao da otpušta zaposlene u Opštini da  je ostao na vklasti“.

„Pošto nemaju načina da objasne ovoliki budžetski deficit, brojne zloupotrebe njihovih kadrova i nanošenje štete gradu, opozicija forsira priče o navodnim nacionalnim podjelama i provokacijama. Sva okupljanja u proteklom peridu na uicama Tivta bez obzira na to koje nsu zastave na njima nošene, organizovana su iz jednog centra i ona nikome ne idu u prilog. Očuvanje međunacionalnog sklada je apsolutni prioritet naše vlasti da bi se posvetili saniranju teških ekonomskih posljedica i devastacije Tivta od DPS-a i njegovih satelita. Samo oni koji nemaju odgovor na pitanje kako su „crnogorski Monte Karlo“ doveli do milionskih dugova bi prosjačkog štapa, insistiraju na nacionalnim podjelama i plasiranju priča o nečijoj tobožnjoj ugroženosti, ali im nećemo dozvoliti da se tek tako izvuku od ovih, za njih vrlo neugodnih pitanja“- istakao je Komnenović.

Božović je kao „klasičnu laž i podmetačinu“ označio tvrdnje DPS da je sa zgrade Opštine ispaljivan vatromet kada je izabrana nova Vlada istakavši da se to „nikad do sada nije radilo niti će“. Apelovao je na sugrađane „da se svi uzdržže od aktivnosti kojima se podstiče netrpeljivost“ i podvukao da Tivtu i njegovo novoj upravi „treba mir i sklad da bi svi zajedno što prije izašli iz krize i vratili se normalnim tokovima napretka“.

Izvor:S.L.

Najčitanije