12.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Crna Gora ima potencijal da ljetnja sezona bude uspješna i ostvari veće prihode

Foto PK CG

Crna Gora ima potencijal da ljetnja sezona bude uspješna i ostvari veće prihode, saopšteno je na Odboru udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore, u čijem radu je učestvovao ministar  ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

– Turizam predstavlja snagu i stratešku granu Crne Gore, a zadatak ovog ministarstva biće da doprinese tome da turistička sezona bude bolja i ostvari veće prihode – kazao je ministar.

On je istakao da je cilj ove Vlade i Ministarstva da uklone što više biznis barijera i turističkim poslenicima omoguće da rade bolje i više.

– Hajde da budemo bolji jer imamo potencijala. Ova država može imati veći prihod nego što je bio 2019. godine i moj i zadatak svih nas jeste da djelujemo sinergijski – rekao je Đurović.

Prema njegovim riječima, ohrabruje dobra predsezona, ali je ovo kritičan period jer se glavna sezona mora dobro pripremiti.

– Moramo da smanjimo buku, imamo čistija kupališta i šetališta. Treba da ostvarujemo male pobjede, jer će njihov zbir dovesti do velikih i percepcije da smo napravili iskorak u pripremi glavne turističke sezone – poručio je on.

Predsjednica Privredne komore dr Nina Drakić kazala je da su problemi sa kojima se turzam svake godine suočava buka, nesređene plaže, te nedostatak radne snage.

– Insistiramo na promjeni Zakona kako bi se uvela kategorija stalnog sezonskog radnika. Service charge je takođe kategorija koja se mora uvesti u zakonodavstvo, kako bi zadržali i stimulisali radnu snagu – kazala je Drakić.

Kategorija “service charge” predstavlja naknadu za uslugu, koja bi se obračunavala u određenom procentu na iznos fiskalnog računa. Sredstva sa te pozije bi se koristila isključivo za uvećanje zarade zaposlenih, što bi se dodatno preciziralo internim aktima. Poslodavci bi imali pravo izbora da li žele da koriste ovu opciju, a sve treba definisati kroz poseban poreski tretman i zakonodavni okvir da bi koristi imali i država i zaposleni.

Foto PK CG

– Nama treba service charge jer nemamo dovoljno radne snage, a moramo da vratimo ljude turizmu-  kazao je Tomo Knežević, Lipska pećina.

On je pozvao da se razmisli o podsticajnim mjerama za studente koji žele da se prijave za sezonski rad. Istakao je da je turizmu nephodna fiskalna strategija u turzimu kako se stope poreza ne bi mijenjale ad hoc, već bile predvidljive.

Prema njegovim riječima, treba čvršće povezati poljoprivredu i turizam, uvesti ponovo trajektnu liniju od Ulcinja do Herceg Novog, napraviti zone gdje mogu biti diskoteke na otvorenom a gdje ne, te digitalizovati turističke takse i prijave radnike gdje je to moguće. On se takođe založio za pronalaženje rješenja za velike gužve na graničnim prelazima, i smatra da bi zajednički punktovi doprinijeli njihovom bržem prelasku.

Ministar Đurović je u odgovoru na Kneževićevu diskusiju kazao da postoje razlozi za i protiv uvođenja service charge, jer treba imati u vidu da se time povećava i cijena usluga za domaćeg gosta, a ne samo za turistu. On je tražio da Privredna komora uputi Ministarstvu usaglašeni predlog na ovu temu koji će objediniti zajednički interes turističke privrede.

Tripko Krgović, Cherry Wine, kazao je da će, kako bi se ta procedura ubrzala, dostaviti cost –benefit analizu uvođenja service charge, kojim bi se u legalne tokove uvelo više od 30 miliona eura.

Ranko Jovović, predsjednik Odbora, istakao je da doprinos turizma BDP-u kontinuirano raste i da on ima multiplikativni efekat na druge privredne grane, povećanje standarda i zaposlenost. On je apelovao da se nađe rješenje kako bi se tranzitni gosti upućivali na alternativne puteve, te time doprinijelo rasterećenju glavnih saobraćajnica.

Novoizabrani državni sekretar za turizam Damir Davidović raduje se nastavku saradnje sa turističkim poslenicima na rješavanju izazova u ovom sektoru, kako bi se sva otvorena pitanja riješila brže i efikasnije, te kako bi privreda bila što manje opterećena.

– Generalno je veliki problem komunalni red i svi zajedno moramo da reaguemo i apelujemo na lokalne samouprave da naša turistička destinacija bude čista – kazao je Davidović.

Privrednici su tražili da se značajno poveća budžet Nacionalne turističke organizacije, sa čim je saglasan i ministar Đurović, ističući da to ne bi predstavljalo trošak, već ulaganje u promociju naše destinacije na svjetskim tržištima.

– Budžet za NTO će iduće godine biti višestruko veći – poručio je ministar.

Ana Tripković Marković, direktorica NTO kazala je da su ove godine imali na raspolaganju 300 000 eura za promociju Crne Gore na svim tržištima, te da je u njihovom fokusu bilo uvezivanje privrede.

– Zadovoljni smo bukingom – imamo dobre najave dolazaka iz Zapadne i Srednje Evrope, a u zemlji trenutno boravi oko 33 hiljade turista, što je skoro tri puta više nego prošle godine – istakla je ona.

Prema njenim riječima, Izrael je tržište sa odličnim bukingom ove godine i preko dvije agencije se očekuje dolazak većg broja turista, te charter linije sa svakodnevnim letovima iz ove države.

Privrednici smatraju da bi dobro rješenje bilo uvođenje privremene dozvole za rad stranca, odnosno sezonskih radnika, koju bi dobijali prilikom podnošenja prijave u MUP-u.

Sekretarka Odbora Sanja Marković istakla je da privremena dozvola za rad stranaca predstavlja dugogodišnje zalaganje turističlkih poslenika, te da bi turističku sezonu 2023 trebalo dočekati sa izmijenjenom zakonskom regulativom u ovoj oblasti. Ona je pozvala da se implementira član 81 Zakona o strancima, kako bi oni mogli da apliciraju za dozvolu za rad i privremeni boravak u našim diplomatskim predstavništvima.

Dragan Dašić, načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisiju u MUP-u kazao je da naš zakon ne prepoznaje privremenu dozvolu, pa je potrebna dopuna ili izmjena regulative.

Privrednici su, između ostalog, tokom diskusije ukazali na problem što se ne daje prioritet domaćim agencijama I  mjesta u avionima Air Montenegra daju agencijama koje koriste Crnu Goru isključivo za tranzit prema drugim destinacijama.

Smatraju da je neophodno izmijeniti kategorizaciju hotela jer, kako kažu, nisu svi objekti sa četiri zvjezdice isti. Potrebno je riješiti infrastrukturne probleme u Nacionalnom parku Durmitor, kao i u Herceg Novom. Od velike je važnosti i organizacija promocije destinacije kod turoperatora, te pribavljanje saglasnosti od nadležnog ministarstva za obavezne praktične nastave u ugostiteljskim i turističkim objektima tokom ljetnjeg raspusta koja bi ponovo trebala da traje 21 dan. Apelovali su da se nađe rješenje za uvođenje radne nedelje tokom trajanja sezone, o čemu će se diskutovati sa predstavnicima sindikata i Vlade u narednom periodu.

Tokom sjednice, svoje aktivnosti su predstavile lokalne turističke organizacije Žabljaka i Cetinja, kao i predstavnici Uprave za inspekcijski nadzor.

Najčitanije