19.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Crnogorska plovidba sklopila unosan aranžman za brod Kotor, koji će dnevno zarađivati…

Brod KOTOR kompanije Crnogorska plovidba

Kompanija Crnogorska plovidba (CP) iz Kotora sklopila je ugovor o vremenskom najmu (time charter) za svoj brod „Kotor“ sa jednim unajmiteljem iz SAD, po cijeni nešto većoj od 20.000 dolara na dan.

Potvrđeno je to iz menadžmenta ove džavne pomorske kompanije, uz napomenu da će „Kotor“ za novog unamljitelja početi da plovi već od naredne nedjelje, čim brod izađe iz brodogradilišta Jalova u Turskoj u kome se upravo privodi kraju njegov remont, dokovanje i tzv. petogodišnja obnova klase.

„Na „Kotoru“ su u proteklih mjesec ana Turskoj završeni skorio svi planirani i neophodni remontni radovi na brodskom trupu, mašinskom kompleksu, instalacijama, štivama i palubnoj opremi, a koje su nadgledali i ispektori klasifikacionog društva Bureau Veritas koje je brodu obnovilo tzv. klasu, odnosno produžilo važenja papira o tehničkoj ispravnosti za plovidbu za narednih pet godina. Pored toga, tokom remontra na brod je ugrađen i novi sistem za tretman balastnih voda UV i infracrvenim zracima, ašto je obaveza za ugradnju na sve brodove po međunarodnim konvencijama, pa računamo da će nas kompletan remont koštati preko milion eura“- kazao nam je  sagovornik iz menadžmenta CP.

Pored posade broda kojim komanduje kapetan duge plovidbe Vido Perović, dokovanje i remont „Kotora“ u Turskoj nadgledao je i tehnički direktor CP, kao i dvojica članova Odbora direktora te kompanije koji su po struci mašinski i inženjeri brodogradnje, a kako bi se učinilo sve da se na brodu najjeftinije i najefikasnije, otklone razni tehnički i nedostraci uzrokovani lošijim odžavanjem proteklih godina.

Kompanija  je novac za remont odnosno obevezni petogodišnji tzv. dry dock and special survey „Kotora“ obezbijedila iz sopstvenih sredstava, kao što je to uspjela da uradi i sa novcem za predstojeću uplatu redovne polugodišnje rate kineskoj Exim banci, za gradnju i kupovinu „Kotora“ i njegovpog blizanca, broda „Dvadesetprvi maj“ u šangajskom brodogradilištu 2012.godine. Ta rata Kinezima će biti uplaćena do kraja mjeseca.

CP je zbog lošeg poslovanja kompanije za vrijeme bivšeg DPS-SD-BS menadžmenta u nekadašnjim Odborima direktora te firme, u proteklom periodu najčešće nije mogla sama da uplaćuje polugodišnje rate u iznosima od po 2,62 miliona dolara za otplatu kineskog kredita, pa je to u njeno ime kao garant, činila država. Međutim, stvari su se u pomorksoj kompaniji iz Kotora drastično promijenile na bolje od prošle godine kada je imenovan akteelni Odbor direktora kojeg čine kapetan duge plovidbe Jovo Lazarevič kao predsjednik i članovi Vojislav Ilić, Damir Stojanović, Željko Dedijer i Nemanja Petrović  CP je lani redefinisala odnose sa dotadašnjim dugogodišnjim iskljuličivim unajmiteljem njenih brodova – kompanijom „Sea Pioneer“ iz Londona i za između dva ipo i tri puta, povećala najamnine po kojima su „Kotor“ i „Dvadesetprvi maj“ plovili u time charteru za tog partnera.  Stoga je CP lani izašla iz višegodišnijih gubitala i poslovnu godinu okončala sa skromnom dobiti, a kompanija je u januaru ove godine, mogla sama iz sopstvene zarade, da Kinezima plati prvu ratu kredita za 2022 u iznosu od 2,62 miliona dolara, a isto će sada učiniti i sa drugom ovogodišnjom ratom u istom iznosu.

„Najviše nas međutim, raduje što smo uz pomoć jednog američkog brokera i svesrdnu podršku menadžmenta čuvene bokeljske privatne brodarske kompaniuje „Dabinović Shipping“ iz Monaka za koju taj broker najčešće radi, uspjeli da napravimo vrlo dobar anaržman za brod „Kotor“ sa novim unajmiteljej iz SAD. Brod je zakljulen u time charetr na godinu dana uz dnevnu najamninu nešto veću od 20.000 dolara sa ugovorenim područjem Sjeverni Atlantik-Mediteran za tzv. redelivery, odnosno vračanje broda vlasniku kada najam istekne, kao i sa ugovorebnom brzinom plovidbe od „oko 13 čvorova“ što nam potpuno odgovara s obzirom na  stanje i tehničke mogućnosti broda“ – kazao nam je sagovornik iz vrha CP koji iz poslovnih razkloga, nije želio da saopšti ime novog unajmitelja broda „Kotora“, napominjući samo da je riječ o mnogo renomiranijoj kompaniji od „Sea Pioneera“ za koga je ovaj brod plovio u proteklih deset godina.

Jendogodišnji time charter tzv. handy size bulkcarriera kakav je „Kotor“ za preko 20.000 dolara dnevno se može smatrati vrlo dobrim poslom, imajući u vidu činjenicu da vozarine na svjetskom tržištu za takav tip brodova za prevoz rasutog tereta su već neko vrijeme u laganom, ali stabilnom opadanju. To uzrokuje činjenicu da se neki bulkeri od 35.000 tona kakav je „Kotor“ trenutno već ugovaraju i na kraće periode za samo jedno putovanje (a ne na duže vrijeme kao u slučaju tog broda CP na godinu dana) i po značajnoj nižoj vozarini od ove koju CP ima sa novim unajmiteljem iz SAD.

Drugi brod CP, „Dvadesetprvi maj“ trenutno plovi iz njemačkeluke Roštok za zapadnu Afriku, a on je jopšu najmu „Sea Pioneera“ i to po cijenu od 18.200 dolara na dan. Brodu ovaj najam ističe krajem jula, a u avgustu i „Dadesetprvom maju“ ističu papiri, pa i on mora na redovni petogodišnji remont, dokovanje i pregled od klasifikacionog društva. U CP računaju da će i novac za remont ovog broda kompanija moći da obezbijedi iz sopstvenih sredstva, a što bi uz već završeni remont i obnovu klase „Kotora“ i plaćene obje ovogodišnje rate kredita Kinezima, značilo vrlo dobru perspektivu za kompaniju u narednom periodu.

Najčitanije