35 C
Kotor

Slušaj online radio

Demokrate iz Kotora tvrde da DPS namjerava da napravi milionsku štetu gradu

Kotor – foto Siniša Luković

Odboronički klub Demokrata u SO Kotor uputio je danas otvoreno pismo Ministarstvu finansija i instituciji Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore, kao i ostalim odbornicima u lokalnom parlamentu, povodom predloga odluke o zaključivanju poravnanja u parnici između Opštine Kotor i kotorske građevinske kompanije „Briv Construction“.

Predlog odluke o zaključivanju poravnanja u tom sporu, za predstojeću sjednicu lokalnog parlamenta kandidovao je gradonačeln Željko Aprcović (DPS). On predlaže da se uprkos tome što je Opština Kotor dva puta dobila prvostepenu međupresudu Privrednog suda u toj parnici, zaključi poravnanje na način da „Briv Construction“ odustane od žalbe Apelacionom sudu na izgubljeni spor, a da se zauzvrat,  Opština sa tom firmom sklopi ugovor o izgradnji pothodnika ispod magistrale pred Starim gradom u Kotoru.

Ta građevinska kompnija koja je ranije poslovala pod imenom „Yu Briv“ je inače, bila najpovoljniji ponuđač na tenderu koji je za izbor izvođača na gradnji pothodnika raspisala DPS vlast u Kotoru bivšeg gradonačelnika dr Aleksandra Stjepčevića, ali je Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora u junu 2017.kada je vlast preuzela koaliiciija opozicionih partija na čelu sa Demokratama, obustavila ovaj postupak javne nabavke. To je urađeno jer u budžetu Opštine za 2017, ni u programu rada Direjcije za uređenje i izgradnju Kotira za tu godinu, nisu planirana sredstva za gradnju pothodnika, pa ugovor sa „Yu Brivom“ nikada nije ni sklopljen, niti se građevinska kompanija tada kako je procedurom bilo predviđeno, žalila na odluku Direkcije da poništi tender prije nego što je sa njima kao najpovoljnijim ponužačeg, sklopljen ugovor.

„Usvajanjem ovakve odluke prekrišilo bi se više zakona i potencijalno nanijela šteta budžetu opštine Kotor od preko 1,5 miliona eura. Kako zbog političke korupcije, prekrajanja izborne volje građana Kotora i nezakonitog preuzimanja vlasti u opštini Kotor, ne učestvujemo u radu takve SO, ovim otvorenim pismom ukazujemo svim odbornicima na nezakonitost ove odluke, a nadležne državne organe pozivamo da hitno preduzmu mjere iz svoje nadležnosti, kako svi zajedno ne bi bilo očevici i saučesnici nove milionske afere u Crnoj Gori, na štetu budžeta i imovine svih građana. Iako su dešavanja u Kotoru u proteklih gotovo godinu dana često bila za rubriku vjerovali ili ne, ovaj slučaj prevazilazi lokalni nivo. Sigurni smo da je i planetarno gotovo nemoguće pronaći slučaj u kojem tuženi (Opština Kotor) uspije i na Privrednom i na Apelacionom sudu da dokaže da tužilac (YU Briv) nije u pravu kod svojih zahtjeva, a da onda u ponovnom žalbenom postupku pred Apelacionim sudom, prizna sve za šta je tužen pa i preko toga“—stoji u otvorenom pismu odborničkog kluba Demokrata.

Iz te partije tvrde da se ne može zakljičiti ugovor sa „Brivom“ po poništenom tenderu iz 2016-17, raspisanom i vođenom na osnovu tada važećeg Zakona ouređenju prostora i izgradnji objekata. U međuvremenu je na snagu stupio novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata sa kojim nisu usklađeni sada već stari glavni projekat pothodnika i njegova revizija  urađeni od ˝Europrojekta˝ doo Podgorica i „Agencija za projektovanje i planiranje“Opštine Nikšić.

„Rješenje o građevinskoj dozvoli za izgradnju pothodnika izdato je 29.12.2016. godine i važilo je do 2019. godine. Kako je građevinska dozvola istekla, a novi zakon ne poznaje institut građevinske dozvole, jasno je da istoj nije mogla biti produžena važnost ni po jednom osnovu, pa da se po njoj ne može postupati.“- naglašavaju Demokrate dodajući da je bez značaja i u međuvremenu od strane gradonačelnika Aprcovića pribavljeno mišljenje Direktorata za politiku javnih nabavki o ovom slučaju, jer je ono dato na osnovu sada važećeg, a ne Zakona o javnim nabavkama koji je važio u vrijeme sprovođenja i poništenja  tendera  za pothodnik i 2016/17 godine.

„Iz svega navedenog nedvosmisleno proizilazi da bi donošenje ovako predložene Odluke i zaključivanje Ugovora o izgradnji pothodnika sa „YU – Briv“ DOO, na osnovu ranije sprovedenog i obustavljenog postupka javne nabavke, bilo u svemu nezakonito, predstavljalo osnov za tužbe protiv opštine od strane trećih lica i izazvalo direktnu milionsku štetu po budžet opštine. Ugovor zaklučen na ovaj način bi u svemu bio ništav i otvorio mogućnost dogutrajnih sudskih sporova. Nesporno je pravo lokalne samouprave da odluči o izgradnji bilo kog objekta, ali u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, nikako na način koji je protivzakonit i koji favorizuje jedan privredni subjekt.“- navodi se u otvorenom pismu odbornika Demokrata u SO Kotor Ministarstvu finansija i Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Oni su zatražili da Aprcović i odbornici aktuelne DPS-SD-HGI-LP većine u SO Kotor povuku predloženu odluku o poravnanju, a nadležne državne organe da „hitno preduzmu mjere iz svoje nadležnosti i spriječe nastajanje milionske štete po  budžet opštine Kotor.“

„Svako drugačije postupanje će predstavljati saučestništvo u kršenju zakona i potencijalnom vršenju više privrednih i krivičnih prekršaja“—zaključuje se u otvorenom pismu.

Izvor:S.L

Najčitanije