16 C
Kotor

Slušaj online radio

Direktor EMSA zadovoljan crnogorskim sistemom za nadzor pomorskog saobraćaja

Direktor EMSA u posjetu UPS

Direktor Evropske agencije za pomorsku sigurnosti EMSA, kapetan Markku Mully, posjetio je u četvrtak Upravu pomorske sigurnosti Crne Gore- saopšteno je iz UPS.

Tokom posjete Mully je obišao i Pomorsko operativni centar Uprave pomorske sigurnosti u Dobroj vodi kod Bara i upoznao se sa radom VTS službe, Obalne radio stanice Barradio i Koordinacionog centra za traganje i spašavanje na moru – MRCC Bar.

“Na sastanku je analizirana dosadašnja uspješna saradnja EMSA-e sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i Upravom pomorske sigurnosti, koja se ogleda u pružanju tehničke podrške Crnoj Gori, razmijeni podataka bitnih za pomorsku sigurnost i vršenju raznih obuka za zaposlene Ministarstva i  Uprave, u cilju dostizanja evropskih standarda i povećanja stepena pomorske sigurnosti i zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata u Crnoj Gori.”- stoji u saopštenju uz napomenu da je direktor EMSA-e “pohvalio napredak Crne Gore u dostizanju EU standarda na polju pomorske sigurnosti zahvaljujući, između ostalog,  savremenim sistemima za nadzor pomorskog saobraćaja koji funkcionišu u okviru Uprave pomorske sigurnosti.”

Na sastanku je analizirano i dosadašnje učešće Crne Gore, odnosno Uprave pomorske sigurnosti,  u evropskim sistemima za pomorsku sigurnost kao EU LRIT Data Centar, CleanSeaNet i SafeSeaNet kojim upravlja EMSA.  Evropska komisija ranije je odobrila učešće Crnoj Gori u EU LRIT Data Centar i CleanSeaNet i ova dva sistema se uspješno primjenjuju u Crnoj Gori duži niz godina. Nedavno je Evropska komisija odobrila učešće Crnoj Gori u SafeSeaNet sistemu, čija implementacija je u toku i zvanično priključenje Crne Gore na ovaj važan evropski pomorski sistem se uskoro očekuje.

Izvor:S.L

Najčitanije