18.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Dokumetarno pozorišna predstava o Kotoru

POZORISTE-O-KOTORU
POZORISTE-O-KOTORU

„Pozorište o Kotoru“, dokumetarno pozorišna predstava o Kotoru, projekat NVO Expeditio započet u oktobru 2015. godine, kontinuirano se odvija kroz intenzivan radioničarsko-teatarski proces, u sklopu kojega je do sada održano 26 radionica, uz učešće 58 građana/ki.

“Uz reditelja Petra Pejakovida, u procesni rad koji treba da iznjedri dokumentarnu pozorišnu predstavu sa fokusom na posebnosti i probleme grada Kotora, tokom marta 2016. godine uključili su se i rezidencijalni umjetnici iz Beograda, performer i koreograf Dušan Murid, i vajar i scenograf Miodrag Vargid.

“Pozorište o Kotoru”, koje se odvija u sklopu širih projekata European Artizen Initiative (finansiran kroz EU program Kreativna Evropa), kao i ACT4CITY (koji finansira BAC – Balkanski program za umjetnost i kulturu) primjer je primjenjenog pozorišta, što podrazumijeva dešavanje u lokalnim prostorima i upotrebu drame i pozorišta u radu sa nekom od različitih socijalnih grupa ili lokalnih zajednica. Ovo pozorište, zasnovano na pričama građana/ki, promoviše ideju teatra kao sredstva lične i društvene akcije, i usmjereno je ka participativnosti i ostvarivanju dijaloga učesnika sa publikom, odnosno širom i užom društvenom zajednicom.

Kroz višemjesečna okupljanja i zajedničko razvijanje kreativnih talenata i onih građana/ki Kotora koji se uglavnom ne odazivaju na javne debate, okrugle stolove i stručne rasprave, a istovremeno osjedaju potrebu da doprinesu da grad postane bolje mjesto za život, “Pozorište o Kotoru” postalo je kreativniji, solidarniji oblik aktivacije i funkcionisanja lokalne zajednice.

Proces rada na predstavi, koji je istovremeno ljekovit, zabavan i zaigran, ali i bolan, potresan i osvješdujudi, djeluje i kao svojevrsna psihoterapija, u kojoj pojedinci i grupe dobijaju platformu za izražavanje i propitivanje individualnih i kolektivnih identiteta. U “zaštidenoj” sredini pozorišne vježbaonice, građani/ke su osnaženi da prožive, osvjeste i simuliraju mogude situacije konflikata koji ih godinama pritiskaju.

Na taj način, proces ih osnažuje i čini za korak spremnijim da se u nekoj bududoj realnoj situaciji bez straha i sa više samopouzdanja i argumenata zalažu za grad koji im pripada. Tako projekat, koji de pratiti i akcija zagovaranja za rješavanje identifikovanih gradskih problema, kroz mogudnost građenja perspektive iz koje je mogude sagledati i zamisliti alternative, postaje i platforma za kritičko promišljanje i društvenu akciju.

U sklopu projekta, na gradskim bedemima Starog grada Kotora (u neposrednoj blizini ulaza u Kulturni centar “Nikola Đurkovid”), postavljeno je i drugo izdanje “Žurnala pozorišta o Kotoru”, koje je osmislila i uredila teatrološkinja Maja Mrđenovid.

Riječ je o komunikacijskom kanalu projekta u vidu zidnih novina, koji teži da javnost upozna sa idejama projekta i iskustvom procesno-radioničarskog rada na kreiranju predstave o Kotoru, ali i animira i pokrene na dijalog i participaciju. Tokom trajanja projekta bide postavljeno još jedno izdanje Žurnala, a prikazivanje pozorišne predstave koja de nastati kao rezultat procesa planirano je za prvu polovinu juna 2016. godine”, saopšteno je iz NVO Expeditio..

Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije