16 C
Kotor

Slušaj online radio

Donošenje HIA studije odlaže početak gradnje turističkog kompleksa na Luštici

northstar

Vlada Crne Gore je na poslednjoj sjednici usvojila izvještaj o realizovanim investicijama kompanija

Podgorica i Equest Capital limited – Channel Island na poluostrvu Luštica za period od 1. decembra 2019. do 30. novembra 2020. godine.

Iz Vlade podsjećaju da je sa ovim kompanijama ugovor potpisan 2009. godin, te da je njime predviđen zakup lokacije ukupne površine 510.927 m2 na period od 90 godina. Ugovorom su definisane ukupne investicione obaveze u isnosu od 210 mil EUR, od čega su minimalne obaveze u prvoj fazi 80 miliona, koje se konzorcijum obavezao da će realizovati u roku od pet godina od dana početka investicionog perioda.

– Imajući u vidu da realizacija projekta kasni zbog toga što organi državne uprave i lokalne samouprave u prethodnom periodu nijesu efikasno i blagovremeno izvršili preuzete obaveze, Vlada je zadužila Agenciju za investicije da formira operativni radni tim koji će činiti predstavnici nadležnih organa, koji će, u saradnji sa investitorom, pristupiti rješavanju svih do sada nerealizovanih obaveza – saopšteno je iz Vlade.

Kako navode, to su pitanja eksproprijacije, infrastruktura, priprema protokola o otpočinjanju minimalne investicione obaveze, donošenje HIA studije (Heritage Impact Assessment).

– Savjetu za konkurentnost preporučeno je da, u okviru svoje nadležnosti, predloži model otklanjanja sistemskih problema (biznis barijera) sa kojima se susreću investitori u Crnoj Gori, a koji su nastali zbog neažurnosti državnih organa – navode iz Vlade.

Kada je riječ o periodu na koji se odnosi poslednji izvještaj, kompanija Northstar je, koja je određena i za projektnu kompaniju u realizaciji ove investicije, na sastanku u januaru 2020. godine izrazila zadovoljstvo investitora razvojem projekta, što je kako su istakli pokazala analiza kvaliteta koju je za potrebe investitora radila engleska kompanija.

Ukazali su i na ugovorne obaveze konzorcijuma prema Marriotu koji su obezbijeđeni garancijom od 30 mil EUR, te da je shodno tome definisan dinamički plan otvaranja rizorta u ljeto 2023. godine.

– Naveli su da je na izradi glavnog projekta za prvu fazu angažovano 180-190 inženjera, a plan je bio da isti bude gotov do kraja septembra 2020. godine, nakon čega je trebalo da bude objavljen tender za izgradnju prve faze, koja bi trebalo da obuhvati izgradnju 120 hotelskih soba, 113 apartmana, 13 vila i šest restorana, procijenjene vrijednosti od 161 mil EUR bez PDV-a – objavljeno je u izvještaju.

lustica

Investitor je, navode, obezbijedio investiciona sredstva, a postoji i interesovanje banaka za kreditiranje projekta. Za mart/april ove godine planiran je bio početak gradnje dvije pokazne hotelske sobe, rekonstrukcija nekadašnjeg vojnog objekta u okviru kompleksa gdje će biti smješteni izvođači radova, kao i izgradnja dvije pokazne vile. Izgradnja pokaznih vila je, kako su istakli, uslovljena dobijanjem saglasnosti na HIA studiju.

Predstavnici investitora su u junu 2020. godine informisali Agenciju za investicije o realizovanim aktivnostima u periodu od 1. januara do 31. maja, aktivnostima čija je realizacija bila u toku, te o planovima za naredni period.

Kako je navedeno, u tom periodu su odobrene sve karakteristične zone enterijera od strane Marriotta, završen je idejni projekat za prvu fazu za sve objekte, glavni projekat za pokaznu vilu i pokazne sobe, završen tender za izvođača radova za gradnju pokazne vile i pokaznih soba, kao i tender za projekt-menadžment i nadzor nad gradnjom.

U tom periodu u toku su bili pregovori sa izvođačima i priprema za gradnju PV i MUR, izrada glavnog projekta za objekte i infrastrukturu unutar prve faze, procedura izrade HIA studije kao važnog preduslova za verifikaciju projektne dokumentacije i rocedura izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Kako je navedeno, tokom izvještajnog perioda planiran je početak izgradnje pokazne vile i pokaznih soba, završetak glavnog projekta i revizije, dobijanje saglasnosti na tehnička rješenja, završetak HIA studije i Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, te raspisivanje tendera za izgradnju prve faze sa zaključivanjem ugovora.

– Tom prilikom saopšteno je i da je tokom 2020. godine, presjek na dan 1. jun 2020. godine, u projekat uloženo 4,37 mil EUR, kao i da je u tom trenutku na projektu bilo angažovano 120 radnika, od čega njih 40 iz Crne Gore.

Sredinom oktobra 2020. godine, projektna kompanija je saopštila da se investicija nalazi u fazi “technical design”, odnosno da je u toku izrada glavnog projekta.

– Predmet projektovanja prve faze je objekat hotela sa 120 smještajnih jedinica (glavna zgrada i standalone jedinice), zatim pripadajući brendirani depadansi (113 smještajnih jedinica), brendirane vile (13 jedinica), Ritz Carlton Club, Ritz Carlton Lounge, Teens i Kids Club, kao i specijalizovani restorani na samoj obali, u funkciji hotelskih operacija. Zbog aktuelne situacije sa virusom Covid-19 projektni tim, sačinjen od domaćih i međunarodnih projektanata i eksperata, i pored značajnih poteškoća u radu, napreduje u skladu sa dinamikom završetka projekta – istakli su iz kompanije Northstar.

Sredstva za fazu projektovanja, kako su naveli, iznose 4,9 mil EUR, a kašnjenje u pogledu donošenja HIA studije utiče na završetak procesa projektovanja, na način da zbog nedostatka HIA studije projektant nije u mogućnosti da kompletira Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Istakli su da je u prethodnom periodu urađen Elaborat parcelizacije za kompletnu projektnu lokaciju i Elaborat pripremnih radova s pratećom dokumentacijom, na osnovu kojeg je projektna kompanija sprovela međunarodne tendere za odabir glavnog izvođača, projekt menadžera na gradilištu, kao i nadzora.

– Na tender se prijavilo preko 50 kompanija iz 11 država, a prema planu početak gradnje prvih objekata na projektnom lokalitetu (privremene upravne zgrade investitora i privremene hale za potrebe gradilišta) očekivao se tokom oktobra ove godine – navode.

Projektna kompanija je u predmetnom aktu posebno naglasila da značajno kašnjenje donošenja HIA studije utiče na završetak procesa projektovanja, a samim tim i na datum početka izgradnje kompleksa, što investitora dovodi u situaciju da zbog ugovornih obaveza sa hotelskim operatorom i međunarodnim konsultantima trpi ozbiljne ugovorne kazne.

– S tim u vezi, nadamo se da će nam Vlada Crne Gore pružiti podršku i logističku pomoć kako bi se što prije finalizovala ova aktivnost – navode invtitori.

Napomenuto je da je shodno ugovoru obaveza države da realizuje projekte infrastrukturne dostupnosti lokaciji – raspisivanje tendera za izgradnju putne, vodovodne i energetske infrastrukture do granice lokacije. Takođe, navedeno je da su predstavnici projektne kompanije i Opštine Herceg Novi ranije oformili tehnički tim koji prati aktivnosti vezane za rješavanje infrastrukturnih pitanja, te da su za 2020. godinu planirana ukupna ulaganja u projekat u iznosu od 8,33 mil EUR.

Izvor:eKapija

Najčitanije