20.3 C
Kotor

Slušaj online radio

DPS Tivat: Negativno mišljenje o izgradnji javne garaže

Parking Tivat

Opština Tivat nije našla za shodno da građane našeg grada obavijesti o ishodu planirane izgradnje javne garaže, te stoga to činimo mi, ispred naše partije, jer smatramo da građani treba da znaju ono što je od javnog interesa. O navedenom, Demokratska partija socijalista Tivat dobila je podatke koristeći se procedurom za slobodan pristup informacijama, saopšteno je iz Opštinskog odbora DPS Tivat.

“Naime, lokalna vlast u Tivtu najavljivala je da će u neposrednoj blizini Ljetnje pozornice i Muzeja sa jedne strane, kao i gradskog parka sa druge, pristupiti izgradnji javne garaže i to sa tri etaže. Iako je u DUP-u Tivat centar već postojala lokacija za izgradnju javne garaže (iza hotela Pine), i tim povodom obavljena javna rasprava februara 2019. godine, aktuelna vlast ipak namjerava višespratnu javnu garažu izgraditi na drugoj, navedenoj lokaciji, koja uzgred, nije planirana po DUP-u Tivat centar”, navedeno je u saopštenju.

Opština Tivat, prema njihovim riječima, odnosno nadležni sekretarijat za uređenje prostora je još 15.09.2021. godine, dakle prije više od dva i po mjeseca, dobila “negativno mišljenje” Uprave za zaštitu kulturnih dobara odnosno Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta na dostavljeni zahtjev – Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU-a za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, javne garaže.

“Čudno je, primjećujemo, kako predsjednik Komnenović tu bitnu informaciju nije saopštio ni u emisiji „Kontrastav“ Radio Tivta u kojoj je sučelio mišljenje na temu izgradnje javne garaže sa oprečnim mišljenjem arhitekte Slobodana Boba Mitrovića 6. oktobra ove godiine. A tada je već bio u posjedu negativnog mišljenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i uprkos tome najavljivao geotehnička ispitivanja terena, do kojih, po našem saznanju do danas nije došlo”, pojašnjava se u saopštenju.

Napominju da se o odgovoru iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara u “Opštini Tivat ćuti”.

DPS Tivat

“Iz odgovora Uprave za zaštitu kulturnih dobara, o kojem u Opštini Tivat ćute, jasno se navodi: „da bi izgradnja bilo kojeg objekta, a posebno komunalnog objekta poput javne garaže, u zaštićenoj okolini kulturnog dobra Buća Luković odnosno na površini današnjeg parkinga, u velikoj mjeri devalviralo značaj pomenutog kulturnog dobra, imalo bi negativan vizuelni efekat na njega i funkcija bi mu bila manje kvalitetna nego što je to u današnjoj situaciji. Stoga je mišljenje ove Uprave da na predviđenoj lokaciji ne treba graditi objekat čiji je programski zadatak dostavljen“ – kaže se u odgovoru Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Dakle, napominju iz DPS,  planirano rješenje Opštine Tivat za izgradnju višespratne javne garaže u neposrednoj blizini objekta pod kulturnom zaštitom kakav je kompleks Buća Luković sa “jedne i Velikog gradskog parka kao zaštićenog prirodnog dobra, sa druge strane, po mišljenju Uprave neprihvatljivo je”.

“A neprihvatljivo je i ćutanje lokalne administracije, koja ni nakon sprovedene javne rasprave (trajala od 25.08-09.09.2021. godine) i neobjavljivanja Izvještaja s tim u vezi, ne nalazi za potrebnim da o tome obavijesti građane Tivta”, zaključuje se u saopštenju.

Najčitanije