16 C
Kotor

Slušaj online radio

DPS Tivat: Ovako se ne čuva kultura

CZK Tivat – foto Boka News

Uvažene Tivćanke i Tivćani, dragi prijatelji kulture, svi vi koji ste godinama upravo kroz festival mediteranskog teatra „Purgatorije“ izgradili ljubav prema pozorištu i koji ste uvijek iznova se radovali i iščekivali novo ljeto uz tivatski teatar, složićete se da je pitanje samo jedno: zar je moralo ovako gospodo iz tivatske vlasti?

Mi tvrdimo da nije. Kultura se ne smije i ne može kidati makazama ili rušiti lopatama, ukidati dekretima, a pod plaštom zaštite kulturne baštine. Sigurni smo da niko u Tivtu nije za razvoj kulture koji bi se gradio na kršenju zakonskih normi i degradiranju kulturnog dobra, ali smo isto tako sigurni da se za nešto što je postalo dio brenda Purgatorija a to je svakako i Mala scena u Atrijumu Buća, moralo pronaći kompromisno rješenje.

Odlukom o ustupanju nepokretnosti na korišćenje i upravljanje JU CZK Tivat i JU Muzej i galerija Tivat iz 2019. godine,(skupštinska odluka), kompleks Buća Luković dat je na upravljanje novoj JU Muzej i galerija Tivat a čl.2 iste odluke navedeno da se način i svrha korišćenja Male scene ima regulisati posebnim sporazumom između dvije ustanove kulture, a koje imaju istog i jedinog osnivača – Opštinu Tivat, primjećujemo.

Nažalost, po našim saznanjima, nikada se formalno nije uradio sporazum ali su ustanove u međusobnoj komunikaciji funkcionisale kako bi se u turističkoj sezoni naša kulturna ponuda približila gostima Tivta. Da li je bilo problema i da li su sadržaji muzejske zbirke i izložbene postavke u Kuli ponekad bile nedostupne posjetiocima dok su se odvijali programi na Maloj sceni – jesu, da li je i nekom ko nije zaposlen u kulturi bilo vidljivo da je neophodno i da muzej bude dostupniji – da, ali sve su to relacije koje je trebalo riješiti na način koji bi omogućio odvijanje djelatnosti obije ustanove.

Odgovornost je na rukovodiocima ustanova i na osnivaču – Opštini Tivat. Zato ih pozivamo da vrate scenu u Atrijum, scenu koja će zadovoljiti potrebe iz određenih segmenata kulture koji zahtijevaju ovakav prostor i daju posebnu draž programima, da obavežu direktore i organe upravljanja ustanova da unaprijed planiranim programima sinhronizovano i u mjeri mogućeg, obezbijede da ovaj prostor živi svoj kulturni život na zadovoljstvo i pozorišne, književne, likovne i nadasve muzejske publike.

Razgovora i dogovora unutar dvije ustanove kulture i Opštine Tivat oko korišćenja ovog prostora, kao što je svima vidljivo, nije bilo, a tako se ne gradi brend Tivta kao turističke i kulturne destinacije. Pričinjena je ogromna šteta kulturnom miljeu Tivta jednostranim potezom u cilju demontaže scene i njenog izmiještanja, po svemu sudeći, na lokaciju gdje joj mjesto nije.

Gdje su u ovoj priči oni koji kulturu konzumiraju, koje je Opština Tivat potcijenila i ovim činom im poručila da će kultura stanovati ovdje onako kako je oni iz vlasti vide…

I kao što reče Ratko Božović, poznati sociolog kulture „kad kultura postane instrument politike, onda je sporna i kultura i politika”.

Opštinski odbor DPS Tivat, predsjednica Dubravka Nikčević

Najčitanije