30.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Država ne da lokaciju za privez, ali redovno kažnjava

Remorker KRSTO usidren pred Obalom Đuraševića

Inspekcija sigurnosti plovidbe koja djeluje u sastavu Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) izdala je dva prekršajna naloga za novčano kažnjevanje kompanije Briv Construction iz Kotora i odgovirnog lica u toj firmii Vojislava Bujkoviča zbog nepropisnog sidrenja jednog od plovila iz flote te hidrograđevinke kompanije – remorkera „Krsto“ na Obali Đuraševića kod Tivta.

Inspektor sigurnosti plovidbe Željko Lompar konstatovao je da je „Krsto“ koji je već par mjeseci usidren na pedesetak metara udaljenosti od mjesnog pristaništa – mula Bazdanj na Obali Đuraševića, ovdje ukotvljen protivno odredbama Zakona o sigurnosti plovidbe koje ne dozvoljavaju sidrenje brodova na zabranjem mjestima, odnosno van djelova akvatorijuma koji su zvanično proglašeni za sidrišta. Zbog toga je Lompar Briv Constructionu  napisao kaznu u iznosu od 1.500 eura, a Bujkoviću kao odgovornom licu u kompanini koja je vlansik broda,  novčanu kaznu u iznosu od 200 eura.

Briv Construction inače, već nekoliko mjeseci na sidru drži još nekoliko svojih tehničkih plovnih objekata i u obližnjoj uvali Solila, u blizini tivatskog naselja Brdišta, ali ni to nije po volji mještaanima koji su zbog toga tražili intervenciju i Ekološke inspekciju. Iako Briv Construction ovdje ne izvodi nikakve radove, već usidrene u akvatorijumu koji je van uobičajenog plovnog puta drži nekoliko svojih brodova čiji broj varira, zavisno od potrebe za njihovim radnim angažovanjem, inspekcija je konstatovala da kotorska kompanija mora sprovesti proceduru odlučivanja o potrebi izrade procjene uticaja na životnu sredinu. To je, imajući u vidu činjenicu da je ovo tema koja se prvenstveno tiče Zakona o sigurnosti plovidbe jer sidrenje brodova nije nikakva izgradnja privremenog ili stalnog objekta na moru, potpuni nonsens. Ipak, inspektorka nije uvažila stav kotorske kompanije da usidreni brod na moru nije i ne može boti građevinski objekat ili aktivnost za koje treba raditi elaborat o projeni uticaja na životnu sredinu.

Ekološka inspektorka Slavena Vukovičć kotorskoj kompaniji je stoga prije mjesec dana naložila da „pribavi odluku nadležnog organa o potrebi izrade Elaborata za sidrenje plovnih objekata na lokaciji Brda, Opština Tivat“. Na spornoj lokaciji ona je tokom inspekcijskog pregeda, zatekla pet Brivovih plovila na kojima inače, stalno dežura neko od članova posade.

Motivisan ovakvim postupcima dviju inspekcija, Briv Constructuon se ovih dana obratio menadžmentu JP Morsko Dobro iz Budve tražeči da ta državna firma koja upravlja tim resursom, dozvoli kotorskoj kompaniji da dio svojih plovila usidri na drugoj lokaciji  – zapadno od ostrva Sveti Marko. Taj akvatorijum naime, već je planovima Morskog Dobra određen za sidrište koje ljeti većinom koriste jahte i manja plovila za sport i rekreaciju, pa stoga nema nikakve formalno-pravne prepreke da se ovdje usidre i brodovi drugog tipa, uključujući i hidrograđevinska plovila.

Dio Brivovih plovila usidrenih u uvali Solila

U dopisu upućenom direktoru Morksog Dobra Mladenu Mikijelju, a u koji su „Vijesti“ imale uvid, izvršni direktor Briv Constructiona Vladimir Mračević traži da im budvansko JP potvrdi tu lokaciju za sidrenje.

„Na predloženoj lokaciji za sidrenje plovni objekti bi u najvećoj mjeri bili zaštićeni od elementarnih nepogoda, bilo kakve pomorske nezgde i ni na koji način ne bi ugrozili sigurnost plovidbe. Za vrijeme boravka plovnih objekata na sidrištu, vršila bi se stalna straža u skladu sa propisima o sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, na način koji propisuje resorno ministarstvo.“- stoji u dopisu Briv Constructiona uz podsjećanje da je novo rukovodstvo Morskog Dobra na nedavnom sastanku koji je održan u MKI u Podgorici vezano za konačno riješavanje problematike smještaja hidrograđevinskih, turističkih i drugih privrednih plovia u vrijeme kada ona nisu u redovnoj eksploataciji, obećalo da će u najskorije vrijeme odrediti lokaciju za te namjene na našoj obali.

Iz Briva su podsjetili da uprkos brojnim  njihovim i obraćanjima drugih vlasnika ovakvih brodova, država već preko 20 godina ne riješava ovaj problem i ne određuje lokaciju koju su brodovlasnici spremni uzeti u koncesiju ili urediti za svoje potrebe u privatno-javnom partnerstvu. Naglašavaju i da su svi operateri luka od nacionalnog i lokalnog značaja kojima je država dala da koriste ili grade te luke, odbila da na vez pod komercijalnim uslovima, prima njihova plovila.

Izvor:S.L.

Najčitanije