21 C
Kotor

Slušaj online radio

Država planira prostor opštine Tivat koji je ona sama već uveliko uništila

Tivat- foto S.L.

Izrada izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana (PUP) optine Tivat koštaće 75.000 eura, a finansiraće je država koja je i odlučila da ona bude ta koja će planirati prostor najmanje crnogorske opštine, a ne da to radi lokalna samouprava.

Kabinet premijer Zdravka Krivokapića na svojoj  posljednjoj sjednici donio je naime, odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna PUP-a Tivta koji je imao rok važenja do 2020.godine, te je za rukovodiova izrade tog planskog dokumneta odredio diplomiranu inženjerku arhitekture Aleksandru Tošić-Jokić. Njoj i njenom stručnom timu određena je i naknada u ukupnom iznosu od 75 hiljada eura za taj posao, a koju će im isplatiti Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa kojim će autorski tim sklopiti ugovor.

Donoseći odluku da u svoje ruke preuzme izradu novog planskog dokumenta za teritoriju Opštine Tivat, Vlada se pozvala na aktuelni kontroverzni Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata a koji je donijela prethodna, DPS-om predvođena crnogorska vlast i kojim je ona potpuno centralizovala oblast planiranja prostora, uzevši lokalnim samoupravama iz ruku gotovo sve nadležnosti kada je u pitanju osmišljavanje, planiranje i korištenje sopstvenog prostora. Ovaj kontroverzni zakon 2017.godine u parlementu je usvojen „kroz iglene uši“ a odlučujući glas za njegovo donošenje došao je tada od poslanika i predsjednika HGI, Adrijana Vuksanovića. To su njegovi političkji oponenti kasnije koristili da Vuksanovića prozivaju da je „unakazio i iskasapio sopstveni grad“ jer je Tivat od donošenja ovog zakona, doživio pravu budvanizaciju i eksploziju gradnje prvenstveno objekata sa stanovima za prodaju na tržištu,a lokalna uprava od toga je imala malo vajde u smislu naplate komunalija.

U odluci da pristupi izmjeni PUP-a Tivta donešenog 2010. Vlada premijera Krivokapića navela je da će se izmjene i dopune odnositi na „cjelokupnu teritoriju lokalne samouprave na kopnu i pripadajući dio unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora“, te da autorski tim koi je angažovan za ovaj posao, ima rok od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugoviora, da izradi novi osnovni planski dokument Tivta.

Efekti dosadašnjeg planskog razvoja Tivta – gradnja u Donjoj Lastvi – foto A. Marković

„Brojni razvojni i prostorno-ekološki problemi koji su prisutni na prostoru Opštine Tivat nameću potrebu da se što prije pristupi traženju odgovora i konkretnim aktivnostima za njihovo riješavanje. Širenje naselja duš obale nastalo kao rezultat neadekvatne implementacije planskih dokumenata, bespravne gradnje, nerealizacije planiranog dužobalnog šetališta, nelegalna izgradnja ponti i privezišta, onemogućavanje slobodnog pristupa obali i slično, poprima formu konurbacije koja ugrožava prirodne resurse. U ovom području investicioni pritisak je visok, što takođe uzrokuje nekontrolisani razvoj.“- navela je pored ostaloga, Vlada zašto treba pristupiti izmjeni i dopuni PUP-a Tivta.

Zanimljivoje međutim, da se većina problema koje je Vlada prepoznala da se dešava, događaju na obali Tivta, a upravo je cijela obala odavno već „pod šapom“ te iste Vlade i njenih organa. Svaku centimetar tivatske obale naime, pokriven je Državnim studijama lokacije koje su  u najvećoj mjeri, već predvidjele nekritičku i po željama investiotora i građevinskog lobija, ogromnu urbanizaciju obalne linije kao najvrijednijeg dijela prostora Tivta, a sva nadležnost za upravljnje obalom takođe je u rukama države – od Morskog Dobra,  do Građevinske i Urbanističke inspekcije. Svi ti organi nisu prethodnih godina pokazali niti svijest o potrebi nalaženja prave mjere u planiranju novih sadržaja na obali, niti energiju i sposobnost da obalu zaštite od divlje gradnje i uzurpacije. Ironijom sudbine, sada Vlada kao neko ko je problem i prouzrokovao, nastoji da ga riješi tako što će raditi izmjene i dopune PUP-a Tivta, iako PUP može samo preuzima sve ono što je već država ucrtala kroz razne DSL na tivatskoj obali.

Efekti dosadašnjeg planskog razvoja Tivta i njegogve obele

U programskom zadatku za izradu izmjena i dopuna PUP-a Vlada ne odustje od dosadašnjeg, po lokalnu zajednicu i životnu sredinu te opštine, pogubnog koncepta „razvoja“ Tivta, pa tako predviđa da taj dokument „treba da obezbjedi pretpostavke za dalji razvoj turizma i ugostiteljstva kao osnovne djelatnosti“, izgradnju novih kapaciteta u turizmu i daji razvoj nautičkog turizma. Sve ovo Vlada radi u situaciji kada je tzv. nosivi kapacitet Tivta kao turističke destinacije u šppicu sezone već i sada „probijen“ o čemu svjedoče nesnosne gužve na ovdašnjim plažama, saobraajnicama i javnim površinama u julu i avgustu, te činjenica da je cijeli Tivatski zaliv već faktički pretvioren u jedan veliki madrać u kome se nektritički i nekontrolisano vezuje ili sidri na stotine jahti i plovila za sport i rekreaciju.

VLADA SHVATA DA OVAKO VIŠE NE MOŽE ?

U programskom zadatku ipak, ima i djelova koji ulivaju optizam da i Vlada postaje svjesna da razvoj Tivta kao velike sezonske spavaonice ili dijela crnogorske rivijere sa privatnim zabranima na obali za suberbogate, više ne može da se dalje gura.

„Povratak moru je jedan od najvažnijih strateškjih djelova plana, a podrazumijeva prije svega, ubrzano aktiviranje kopnenih i morskih prostora/površina. To znači osiguranje prostornih uslova za sadržaje javne namjene, kvalitetno uređene obalne pješačke površine i za ostale sadržaje iu pripadajućem akvatorijumu. Od velikog je značlaja preispitivanje planskih postavki u obalnom pojasu i davanje jasnih smjernica da ni jedna zona u pojasu obale ne može biti zatvorenog tipa“- piše pored ostaloga, u Programskom zadatku.

Izvor:S.L.

Najčitanije