30 C
Kotor

Slušaj online radio

Dušan Medin novi direktor OJU Muzeji Kotor

Dušan Medin foto Boka News

Arheolog i menadžer u kulturi Dušan Medin, imenovan je za direktora Opštinske javne ustanove Muzeji Kotor.

– Kada sam krajem septembra na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore vidio da je otvoren konkurs za direktora OJU Muzeji Kotor, kao i da ispunjavam konkursom zadate uslove, odlučio sam da se prijavim. Privuklo me je to što je pitanju grad koji volim i za koji sam vezan na mnogo načina, kao i što je riječ o ozbiljnom, odgovornom i dinamičnom poslu u domenu menadžmenta u kulturi, a menadžment u kulturi i kulturnoj baštini upravo je oblast mojih postdiplomskih studija. Moje osnovne i nedavno upisane doktorske studije vezane su za arheologiju, a Kotor i Boka su iz tog ugla posebno interesantni i vrijedni – kazao je Medin u izjavi za „Dan”.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, kao i intervjua sa svim prijavljenim kandidatima, Savjet Ustanove donio jednoglasnu odluku o imenovanju Medina.

– Izuzetno sam počastvovan, jer su prepoznate moje stručne sposobnosti, posvećenost poslu i dosadašnji profesionalni rezultat. Ovim se pokazuje da mlad i stručan čovjek u našoj sredini i zemlji može da uspije i da za napredovanje u poslu nijesu neophodne određena politička pripadnost i rodbinska veza, jer toga u mom slučaju nije bilo. Za mene je ovo izvanredna prilika da rukovodim ustanovom kulture u gradu u kojem sam rođen i gdje sam često i rado boravio i realizovao nekoliko projekata tokom posljednjih godina. Kotor je grad sa velikim brojem ljudi iz svijeta kulture i umjetnosti i sa mnogima sam dosad imao lijepu saradnju, koja će se sada, volio bih, samo nastaviti, dalje produbiti i institucionalizovati – kazao je Medin.

On je dodao da je Kotor grad posebne istorijske, kulturne i mnogih drugih vrijednosti i posebnosti, sa izuzetnim ljudima koji su u njemu živjeli i stvarali, i koji danas tu žive i rade, čineći ga jednim od najznačajnijih kulturnih centara naše zemlje i šire.

– Prava je privilegija kad vam se ukaže mogućnost da radite u instituciji kulture u ovom gradu. Realizacijom kvalitetnih projekata – programa u domenu kulturnog stvaralaštva, kulturnog nasljeđa i srodnih oblasti, u skladu sa zakonom i propisima koji regulišu muzejsku djelatnost, nastojaću da doprinesem očuvanju i unaprjeđenju ugleda ove cijenjene ustanove, afirmaciji grada Kotora, kao i da opravdam ukazano povjerenje. Po odlasku sadašnjeg direktora u penziju, u prvoj polovini novembra, stupiću na ovo radno mjesto. Mandat direktora opštinskih javnih ustanova kulture u trajanju je od četiri godine, kako stoji u Zakonu o kulturi i u aktima ove ustanove – kazao je Medin.

Dušan Medin foto Boka News

Dušan Medin (Kotor, 1990) diplomirao je arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a postdiplomske studije menadžmenta u kulturi i medijima na UNESCO Chair in Cultural Policy and Management na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Limijer Lion 2. Doktorand je arheologije na Primorskom univerzitetu u Kopru, Slovenija. Trenutno je zaposlen u Direkciji Muzeja i galerije Budve, na menadžersko-administrativnim poslovima, a ranije je radio u Opštini Budva i Udruženju Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak”, a bio je angažovan u drugim organizacijama u Crnoj Gori i Srbiji. Autor je više poglavlja u monografijama, kao i naučnih i stručnih radova o kulturnoj baštini Crnogorskog primorja, potom menadžmentu baštine i kulturnim politikama. Urednik je više desetina izdanja o kulturi i kulturnoj baštini našeg kraja, i zbornika radova sa naučnih skupova, kao i autor i kustos izložbi. Bio je učesnik arheoloških istraživanja u Crnoj Gori, Srbiji i Grčkoj, a etnoloških i etnomuzikoloških u zavičaju. Živi u Petrovcu.

/A.Ć./

Najčitanije