16 C
Kotor

Slušaj online radio

Edukacija djece u osnovnim školama na temu problematike otpada na plažama i u moru

Edukacija djece u osnovnim školama na temu problematike otpada na plažama i u moru

U okviru IPA Interreg projekta “WELCOME” koji realizuju Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora (IBMK) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) a koji se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, nastavljeno je sa edukacijom djece u osnovnim školama na temu problematike otpada na plažama i u moru.

Prezentacije su održane u OŠ “Savo Ilić” u Dobroti – Kotor i OŠ “Drago Milović” u Tivtu od strane mr Gvozdenović Slađane, saradnice u istraživanju (IBMK – UCG) i Marije Bajković, saradnice za zaštitu životne sredine (JPMD).

Predavanjima je prisustvovalo oko 170-oro djece, uzrasta od 7-14 godina, nekoliko nastavnika i školskog osoblja. Prezentacije su obuhvatile opšte predavanje o problemu otpada na plažama i u moru, negativnim uticajima na živi svijet i naravno uticaju na samoga čovjeka. Predstavljeni su rezultati proljećnog i jesenjeg sakupljanja otpada koje su sprovedene na nekoliko plaža crnogorskog primorja, na teritorijama Opština Ulcinj, Budva i Herceg Novi. Djeci su predstavljeni i postojeći naučni rezultati o količinama, vrstama i prostornoj distribuciji otpada u moru sa područja Jadranskog i Jonskog mora.

Edukacija djece u osnovnim školama na temu problematike otpada na plažama i u moru

Drugi dio prezentacije je bio posvećen pješčanim dinama, njihovoj ugroženosti, unapređenju i zaštiti. Isticanje značaja pješčanih dina koje se nalaze na području velike Ulcinjske plaže je od posebne važnosti za djecu prvenstveno u cilju unaprijeđenja njihovog znanja, odnosa prema životnoj sredini i upoznavanja sa specifičnim, rijetkim i endemičnim biljnim i životinjskim vrstama koje naseljavaju prostore dina. U cilju unaprijeđenja stanja i zaštite pješčanih dina, u okviru pomenutog projekta planirano je sakupljanje prirodnog, otpadnog i neobrađenog drveta koje će poslužiti kao bazni resurs za zaštitu dina, odnosno formiranje drvenih ograda i koridora i spriječiti njihovu direktnu eroziju.

Aktivnosti vezane za edukaciju djece u okviru projekta će biti nastavljene od februara 2019. godine u osnovnim školama u Baru, Ulcinju i Herceg Novom.

Najčitanije