30 C
Kotor

Slušaj online radio

Ekološka inspekcija progledala kroz prste Opštini Tivat

Zatrpavanje tjesnaca Grlo u Kalimanju

Ekološka inspekcija nije novčano sankcionisala Opštinu Tivat kao investitora kontroverznih radova na čiščćenju i produbljivanju akvatorijuma gradske marine Kalimenj u tom gradu, iako su oni započeli bez izrađenog Elaborata o procjenu uticaja na životnu sredinu.

Elaborat je urađen u međuvremenu, nakon što su inspektori u maju prošle godine zaustavili mašinu – plovni bager tivatske firme „Iva put“ koju je Opština angažovala da za 200.000 eura iz Kalimanja iskopa i izbaci u more dalje od obale, najmanje 40.000 kubika mulja iz Kalimanja.

„Kako je Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (Lista II) tačka 12 propisano da aktivnosti u morskoj sredini koje mogu uticati na morski ekosistem, priobalni radovi za suzbijanje erozije i radovi na morskom priobalju kojima se kroz izgradnju mijenja izgled obale (nasipi, pristaništa mola, lučki nasipi…) spadaju u projekte za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu  sredinu, inspektor je 7.maja prošle godine donio rješenje  Direkciji za investicije Opštine Tivat kojim se zabranjuje izvođenje radova na čišćenju podmorja lučice Kalimanj, do pribavljanja Odluke o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu od nadležnog organa Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. Sankcionisanje nosioca projekta je izvršeno kroz izricanje rješenja o zabrani izvođenja radova do dobijanja potrebnih saglasnosti.”- rečeno nam je iz Uprave za inspkecijske poslove (UIP).

Iz tog organa međutim, nijesu objasnili zašto u ovom slučaju nisu prema Opštini Tivat kao investotoru radova započetih bez izrade elaborate o procjeni uticaja, postupili po zakonu i “odrezali” joj i  adekvatnu novčanu kaznu.

Po članu 35. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, Ekološka inspekcija je naime, morala da sankcioniše Opštinu kao investitora takvih radova, novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 40.000 eura. Iz UIP nam je rečeno da je u međuvremenu “inspektor u više navrata obilazio predmetnu lokaciju i konstatovao da se nijesu izvodili radovi na predmetnoj lokaciji, odnosno da je Direkcija za investicije poštovala zabranu izvođenja radova.” To međutim nije tačno, jer su se radovi nastavili krajem maja i trajali prvih dana juna, prije nego što su ponovno prekinuti poslije protesta turističkih radnika koji su se bunili zbog nesnosnog smrada i zamućene morske vode na tivatskim sjeverno od ulaza u marinu Kalimanj.

Kalimanj

U Tivtu će inače, danas biti sprovedena centralna javna rasprava o nacrtu Eleborata o procjenui uticaja dubljenja marine a kojeg je po narudžbi lokalne uprave, uradila kompanija Liming Projekt iz Podgorice. Elaborat je pokazao da je mulj iz Kalimanja koji je Opština lani krenula da bagerom isisava iz marine i prosipa direktno u more u Tivatskom zalivu, opasan otpad i da se mora  sasvim drugačije tretirati. Ovakav način izvođenja radova u Kalimanju bio je štetan po životnu sredinu, jer mulj iz podmorja gradske marine zbog sadržaja fekalija i štetnih hemikalija u sebi, ima status opasne materije i kao takav, podliježe sasvim drugačijoj proceduri uklanjanja bagerima sa kopna, ukrcaja u kamione i odnošenja na propisan tretman u za to ovlašćenoj instutuciji.

Kontroverzni radovi u Kalimanju bili su predmet pažnje odbornika na juče održanoj sjednici lokalnog parlamneta u Tivtu gdje je, odgovaarajući na interesovanja Iva Marića (SDP) što se dešava sa tim poslom i koja je sudbina ugovora  koji je Opština lani sklopila sa „Iva putom“, gradonačlenik Siniša Kusovac (DPS) ustvrdio da radova u Kalimanju zapravo nije ni bilo!

Nečistoče od radova na ispumpavanju mulja iz Kalimanja 15.juna prošle godine uz plađu hotela Palma u Tivtu

„Tamo nije uveden izvođač u posao, nije određen nadzor radova, niti je otvorena građevinska knjiga. Nema nikakve štete po budžet Opštine jer nisu vršena nikakva plaćanja stim u vezi.“ – kazao je Kusovac odbacivši kao „insinuacije“ da je Opština o svom trošku krenula da čisti Kalimanj i „priiprema ga za nekoga“, iako zna da veoma lako može izgubiti gradsku marinu na tenderu koji je za njen dugoročni zakup lani najavilo Morsko Dobro.

„Bila je samo dobra namjena da se očisti Kalimanj jer to niko nije radio decenijama.“- kazao je Kusovac koji međutim, nije odgovorio na pitanje Marića da li će sada lokalna uprava plaćati penale izvođaču radova koga je odabrala na tenderu, a on započeo da radi posao za koji ga je angažovala.

„Iva put“ je tamo radila mjesec dana i svi smo vidjeli ono kopanje i prosipanje mulja u more. Taj neko ko je radio, sigurno će tražiti novac za to što je uradio i hoće li sada biti tu neki sudski postupak za obeštećenje izvođača“- pitao je Marić, a što je Kusovac prećutao.

Najčitanije