24.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Expeditio – predlog politika: Reagovanja građana/ki na prostorne devastacije u Crnoj Gori

Boka Kotorska – Foto Boka News

Expeditio  iz Kotora je pripremio “policy paper” pod nazivom “Reagovanja rađana/ki na prostorne devastacije u Crnoj Gori – Predlog politika za unapređenje saradnje građana/ki i inspekcijskih službi vezano za prijavljivanje prostornih devastacija u Crnoj Gori”Prostor Crne Gore nalazi se pred nizom izazova, od prekomjerne urbanizacije i neadekvatne gradnje, preko ilegalne sječe šuma, eksploatacije obale, eko kriminala i brojnih drugih vidova devastacije. U ovim okolnostima, građani/ke su najčešće oni koji prvi primjećuju promjene u svom neposrednom okruženju i postaju prvalinija odbrane prostora.

Dobra saradnja između crnogorskih građana/ki i inspekcijskih službi u vezi prijavljivanja prostornih devastacija predstavlja izuzetno važan faktor očuvanja prirodnog i izgrađenog okruženja.

Kroz analizu izazova s kojima se suočavaju i građani/ke i inspekcijske službe, ovaj policy paper naglašava važnost rješavanja prepoznatih problema, nudeći konkretne preporuke za unapređenje postojećeg stanja na kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom nivou. Ovaj dokument, takođe, identifikuje potencijalne rizike od korupcije, i predlaže strategije za njihovo prevazilaženje.

Najvažniji koraci sagledani su iz dvije perspektive, institucija i građana, i oni se kreću od izgradnje kapaciteta inspekcijskih službi, preko uspostavljanja efikasne centralizovane online platforme za prijavu problema, strožije kaznene politike za devastatore ali i one koji ih štite, bolje informisanosti i edukovanosti građana/ki o načinima reagovanja, intenzivnije saradanje sa NVO i medijima, itd.

Dokument je primarno namijenjen akterima koji djeluju u oblasti inspekcijskog nadzora pri Vladi Crne Gore – Uprava za inspekcijske poslove; Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine – Direktorat za inspekcijski nadzor; i službama nadležnim za inspekcijskih nadzor na nivou lokalnih samouprava. Takođe, dokument je namijenjen institucijama koje upravljaju prostornim resursima (Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Agencija za zaštitu prirodne sredine, JP Morsko dobro…),  predstavnicima/ama političkih partija, poslanicima/ama na lokalnom i nacionalnom nivou.

Nadamo se da će primjena politika u okvru dokumenta „Reagovanja građana/ki na prostorne devastacije u Crnoj Gori“ doprinijeti očuvanju prostora i zaštiti javnog interesa, stvarajući okruženje u kome se devastacije savode na minimum, prirodne vrijednosti ostaju sačuvane za buduće generacije, a izgrađeno okruženje služi na ponos građanima/ama Crne Gore.

Preuzmite dokument: REAGOVANJA GRAĐANA/KI NA PROSTORNE DEVASTACIJE U CRNOJ GORI (pdf)

Najčitanije