32.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Grubiši otkaz zbog politike?

S. Grubiša

Kulturni centar „Nikola Đurković“ iz Kotora raskinuo je ugovor o radu sa poznatim glumcem Slavišom Grubišom jer je, navodno, nakon usvajanja nove sistematizacije u toj javnoj ustanovi kulture, ukinuto radno mjesto koje je on pokrivao duže od dvije godine. Ipak, pod drugim nazivom, zadržano je radno mjesto sa identičnim uslovima i opisom posla, a na kojem je zaposlena druga osoba, iz čega Grubiša zaključuje da u svemu ovome vjerovatno ima i primjesa politike.

Naime, Grubiša je svoje političke stavove koji „nisu na liniji“ onih crnogorskog režima i lokalne vlasti u Kotoru koje predvodi DPS, iskazao u više navrata – prvenstveno kao jedno od javnih lica pokreta „Odupri se“ i govornika na njihovim prošlogodišnjim protestima u Podgorici. On je takođe aktivno učestvovao i u protestima koji su lani u Kotoru organizovani povodom prekrajanja izborne volje građana sa posljednjih lokalnih izbora, kada je jedna od odbornica SDP-a prešla na stranu DPS-a i time omogućila smjenu bivšeg kotorskog gradonačelnika Vladimira Jokića (Demokrate) i tadašnje gradske uprave.

Direktorica KC-a Kotor Tatjana Miljenović (DPS) je 15. jula donijela rješenje o prestanku radnog odnosa Grubiše u toj javnoj ustanovi na poziciji „menadžer programske politike, planiranja i realizacije programa“, a na kojem je on na neodređeno vrijeme radio od 17. avgusta 2018. Miljenović je u rješenju navela da Grubiša dobija otkaz „zbog prestanka potrebe za njegovim radom“ uz obrazloženje da je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU KC Kotor od 18. februara, ukinuto radno mjesto „menadžer programske politike, planiranja i realizacije programa“.

„S obzirom na stručnu spremu zaposlenog Slaviše Grubiše, Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta nije planirano radno mjesto koje bi odgovaralo stručnoj spremi zaposlenog, iz kojeg razloga je prestala potreba za radom imenovanog“, navela je Miljanović, koja je odredila i da se Grubiši isplati otpremnina u visini od tri njegove prosječne mjesečne plate, plus naknada za neiskorišćeni godišnji odmor, sve u ukupnom iznosu od nešto više od 2.400 eura.

Rješenje o otkazu stupilo je na snagu 6. avgusta od kada je Grubiša, kako je i sam kazao „Vijestima“ „na bijelom hljebu“ jer zbog odluka NKT-a za sprečavanje širenja koronavirusa, on kao ni ostali crnogorski glumci, trenutno ne može da obavlja svoju osnovnu djelatnost – da glumi u pozorištu, niti da drži školu glume čime se ranije takođe uspješno bavio.

„U KC-u Kotor je 36 ili 37 zaposlenih. Ja sam jedini dobio otkaz i proglašen sam tehnološkim viškom, iako je u posljednje vrijeme u KC primljeno šest novih radnika, među kojima i Marija Sarap Čolpa, koja je prvo radila nešto oko marketinga, da bi nakon stupanja na snagu nove sistematizacije dobila novo radno mjesto ‘rukovodilac programskog sektora’. Interesantno je da uslovi i opis poslova za to radno mjesto u potpunosti odgovaraju – identični su onima za radno mjesto ‘menadžer proramske politike, planiranja i realizacije programa’ koje sam ja pokrivao, ali koje je naprasno ukinuto“, ispričao je „Vijestima“ Grubiša, koji je diplomirani glumac što je taj studij završio na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju.

On ističe da je u KC Kotor u posljednjih nekoliko mjeseci povećan broj radnika, i da su raspisivani konkursi za razna radna mjesta, a na jednom od njih primljena je i Sarap-Čolpa koja je sada ostala da radi u toj JU na poslovima koje je ranije obavljao Grubiša.

„Moram, doduše, naglasiti da su mi nakon obavještenja da ću dobiti otkaz kao navodni tehnološki višak, ponudili druga radna mjesta koja ne odgovaraju mojoj stručnoj spremi – da budem razvodnik u biskopu ‘Boka’, odnosno mjesto majstora svjetla. Čudno, međutim, kako je u KC Kotor i dalje upražnjeno radno mjesto umjetničkog direktora za koje ja imam sve kvalifikacije i iskustvo, ali mi to nisu ponudili”, kazao je Grubiša, prepuštajući široj javnosti da sama izvede zaključak zbog čega je on zapravo dobio otkaz od menadžmenta JU čiji je vlasnik i osnivač Opština Kotor.

Inače, i Miljenović i Sarap-Čolpa su protiv bivšeg Savjeta JU Kulturni centar Kotor u vrijeme kada je Kotorom upravljala koalicija opiozicionih stranaka predvođena Demokratama, vodile sudske sporove u vezi s odlukom Savjeta da na konkursu za direktoricu te JU izaberu dotadašnju v.d. direktoricu Mariju Bernard (Demokrate), a ne neku od njih dvije koje su takođe konkurisale. Miljenović, po struci profesorica engleskog jezika, tada je u KC Kotor bila zaposlena na mjestu sekretarice-arhivara, dok je Sarap Čolpa, docent i magistrica dramaturgije, doktorantkinja kulturologije na Makedonskom univerzitetu u Skoplju, konkurisala kao lice izvan te JU.

Angažovao advokata, direktorica neće da govori o sporu koji je u toku

Centar za kulturu Kotor foto Boka News

Zbog otkaza koji je dobio u KC Kotor Grubiša je angažovao advokata i pokrenuo tužbu kod Agencije za mirno rješavanje sporova u Podgorici. U tužbi on, kao nezakonitu, pobija odluku direktorice Miljenović da mu da otkaz jer, kako ističe, nije prestala potreba za njegovim radom u KC s obzirom na to da Sarap Čopla radi na mjestu „rukovodioca programskog sektora“ sa identičnim uslovima i opisom poslova za radno mjesto koje je Grubiša pokrivao i prije Čolpinog dolaska u KC Kotor.

Ukazuje i na kršenje odredbi Zakona o radu po kojima poslodavac u roku od šest mjeseci, ne može da zasnuje radni odnos sa drugim zaposlenim na poslovima za kojima je navodno, prestala potreba za radom zaposlenih, dok je u slučaju Grubiše to urađeno čak i prije nego je njemu kao navodnom tehnološkom višku, dat otkaz.

Grubišin advokat je u tužbi osporio i iznos otpremnine određene njegovom klijentu jer po Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Odlukom o otpremninama tih zaposlenih, njima sljeduje otpremnina od 12 prosječnih plata, a ne tri koliko je direktorica JU KC Kotor ordedila Grubiši. Direktorica KC Kotor Tatjana Miljenović nije željela da odgovori na pitanja „Vijesti“ o ovom slučaju, među kojima je bilo i ono da li davanje otkaza Grubiši ima veze sa njegovim javno ispoljenim političkim stavovima i angažmanom kojim se on bavio van radnog vremena.

„S obzirom na to da je g. Slaviša Grubiša pokrenuo postupak kod Agencije za mirno rješavanje sporova, bojim se da nisam u mogućnosti da Vam dam odgovore na postavljena pitanja dok je pomenuti postupak u toku“, kazala nam je Miljenović.

/S.L./

Izvor:Vijesti

Najčitanije