12.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Grupa birača “Arsenal za Tivat“: Integralnim pristupom saobraćajnoj infrastrukturi i sistemu transporta doprinijeti povećanju kvaliteta života građana

Arsenal za Tivat

“Savremeni način života i pandemija Covid-19 uslovile su povećan broj automobila na putevima, što je posledično dovelo do smanjenja upotrebe sredstava javnog gradskog prevoza i stvaranja saobraćajnih gužvi na putnom pravcu od kružnog toka Kotor-Tivat-Budva do kružnog toka kod zgrade stare Opštine”, kaže se u saopštenju grupe birača “Arsenal za Tivat“

Zagušenja saobraćaja su naročito izražena u toku ljetnjih mjeseci, ali i tokom ostatka godine u jutarnjim i popodnevnim satima u vremenu polaska, odnosno povratka sa posla i iz škole. Do izgradnje bulevara neophodno je sprovesti set privremenih mjera na magistralnom putu poput ukidanja određenih pješačkih prelaza i zabrane lijevih skretanja, koje bi za cilj imale povećanje protočnosti saobraćaja. Takođe, neophodno je unaprijediti saobraćajnu signalizaciju na kružnom toku kod zgrade stare Opštine tako da bude jasnija i da blagovremeno obavijesti vozače o nailasku na kružnu raskrsnicu, adekvatno prestrojavanje prije i pravilno kretanje unutar iste.

Nadležnosti jedinice lokalne samouprave kada je u pitanju magistralni put odnose se na obilježavanje pješačkih prelaza. S tim u vezi, neophodno je primjeniti modernija i bezbjednija rješenja, poput obilježavanja prelaza hladnom plastikom čiji je životni vijek duži u odnosu na putarsku boju. Pješačke prelaze u zonama osnovnih škola i pješački prelaz kod „Ina“ benzinske stanice označiti specijalnim sistemom obilježavanja koji se sastoji od dva saobraćajna znaka sa izmjenjivim porukama i LED markerima ispred pješačkog prelaza. Sistem funkcioniše pomoću senzora koji detektuje pješaka u blizini pješačkog prelaza, nakon čega šalje komandu znaku sa predefinisanim tekstom „OPREZ“ „PJEŠACI“ i treptačima, dok se istovremeno aktiviraju i LED markeri na kolovozu koji su sinhronizovali sa radom znaka i svjetlosnim signalima upozoravaju vozače da se zaustave i propuste pješake.

Budimir Cupara – Arsenal za Tivat

Utvrđivanjem plana linija javnog gradskog prevoza na održivim osnovama i većim budžetskim izdvajanjima za ovu namjenu, biće obezbjeđen kontinuitet i veća frekvencija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, što bi rezultiralo većim stepenom korišćenja sredstava javnog prevoza sa jedne strane, i smanjenjem gužvi u saobraćaju i na parkiralištima  u gradu.

Postojeća parkirališta u gradu nisu dovoljna za priliv automobila, pa je potrebno planirati izgradnju višespratne garaže i locirati je na optimalnoj udaljenosti od centra grada. Uporedo sa tim, neophodno je stvarati uslove za razvoj održivih vidova mobilnosti poput biciklizma i isti stimulisati u cilju smanjenja buke, štetne emisije izduvnih gasova i izmještanja kolskog saobraćaja van centra grada.
Kompleksnost i dinamika saobraćaja zahtijevaju holistički pristup i integralno planiranje i upravljanje saobraćajnom infrastrukturom i transportnim sistemima, čime se obezbjeđuju dugoročni rezultati poput većeg kvaliteta života građana i zadovoljstva posjetilaca.

Grupa birača „Arsenal za Tivat“ 

Najčitanije