16 C
Kotor

Slušaj online radio

Gume se gomilaju u zaštićenom Parku prirode Orjen

Gume u Parku prirode Orjen

Na oko 1000 metara nadmorske visine na četrdesetom kilometru od Herceg Novog, uz još uvijek privremeno gradsko smetlište – širi se crna deponija automobilskih guma

Osim mještana obližnjeg sela Ubli, samo još neki planinari ili biciklisti koji obilaze istočne padine planine Orjen, znaju da se ovdje već godinama, uz dozvolu opštinskih i državnih vlasti, odlažu gume!

Ružne slike su daleko od pogleda, ali ne i od odgovornosti, jer se ne može unedogled širiti i uvećavati odlagalište automobilskih guma. Pomalo rezigniran i obeshrabren, vlasnik obližnjeg imanja i stare porodične kuće  Goran Vuković ipak nije odustao od pokušaja da skrene pažnju na ovaj problem.

NVO EkoKulMedia istražujući tzv. crne ekološke tačke u okviru realizacije projekta Ecoscreen, pozabavila se i problemom narastajuće deponije guma na Ublima.

Gume u Parku prirode Orjen

Otpadne gume (šifra:16 01 03 prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada) sa područja opštine Herceg-Novi se privremeno skladište u Reciklažnom centru u Meljinama, navode iz Sekretarijata za ekologiju i komunalne djelatnosti Opštine Herceg Novi,

Preciziraju da je “U skladu sa rješenjem Agencije za zaštitu prirode i životne sredine broj 01-UPI-179/2 i saglasnošću Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost broj 02-13-357-9/19 dozvoljeno skladištenje otpadnih guma na lokaciji koja je označena kao kat.parcela 1996 K.O. Ubli (zapadni dio već postojećeg privremenog odlagališta komunalnog otpada “Tisove grede”) i kat.parcele 659,660,661 i 665/2 sve K.O. Žlijebi(u zahvatu UP1 LSL “Duboki Do”).

Otpadne gume će se privremeno skladištiti na navedenim lokacijama do stvaranja uslova trajnog zbrinjavanja ove vrste otpada, što je u nadležnosti Države Crne Gore, navode u odgovoru iz Sekretarijata.

Iz preduzeća Čistoća pojašnjavaju da je bilo neophodno naći neko odlagalište jer je prije nekoliko godina reciklažni centar u Meljinama bio pretrpan gumama. Nađeno je rješenje, koje je sada narastajuća crna ekološka tačka! Gume nijesu po sastavu opasan otpad, ne produkuju štetne supstance, mogle bi se pretvoriti u gorivo, ugraditi u asfalt i sl. Ali za sada se time niko ne bavi u Crnoj Gori.

Gume u Parku prirode Orjen

Direktor preduzeća Čistoća Herceg Novi Milivoje Benderać, kaže da su zaustavili odvoz na Uble i da sada skladište gume u Reciklažnom centru, u očekivanju da se uskoro nadđe rješenje za zbrinjavanje guma. Ukupno je na Ublima i u reciklažnom centru privremeno skladišteno oko 500 tona! Još toliko je iz Herceg Novog ranije deponovano na jednoj privremenoj lokaciji na području nikšićke opštine. Prema njegovim saznanjima postoji privatna inicijativa za otkup i preradu guma, ali se čeka Uredba sa nacionalnog nivoa, kojom bi se odredile subvencije za takav, kako Benderać misli, neisplativ posao. Do tada, oni kao i uvijek moraju prikupljati i negdje odlagati istrošene gume, iako ne spadaju u komunalni otpad , kako grad ne bi bio zatrpan. No, svakako nije u redu zatrpavati Uble, saglasan je Benderać, ali to, uz i dalje važeću dozvolu, jeste jedino i privremeno rješenje. Plan je da se sve gume uklone čim se pojavi neko zainteresovan za njihovu preradu. Kada će se to desiti niko ne zna.

Postoji inicijativa da sve primorske opštine, uključujući Nikšić, Žabljak, Šavnik i Plužine, rade na uspostavljanju Regionalnog centra za upravljanje otpadom koji bi riješio i pitanje otpadnih guma. Ali do tada privremene deponije rastu i umnožavaju se.

 Projekat Ekoscreen se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 –  ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj. U Crnoj Gori se ReLOaD2 realizuje u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava među kojima su Herceg Novi, Tivat, Kotor i Budva, koje čine klaster „Coastal Mates”.

Najčitanije