23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

H. Novi – Edukacijom omladine do budućih promjena u statusu žena

Edukacijom omladine do budućih promjena u statusu žena

Radionica „Pravo na pristup sudu i nasljednopravni položaj žena u Crnoj Gori” danas je održana u Omladinskom centru u organizaciji Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi i NVO Centar za omladinsku edukaciju.

Izlaganje sutkinje Osnovnog suda u Podgorici, Ane Stojanovski i asistentkinje na Fakultetu pravnih nauka UDG Ivane Jabučanin, pratilo je više od 40 učenika osnovnih škola „Dašo Pavičić“, „Milan Vuković“, „Ilija Kišić“ i SMŠ „Ivan Goran Kovačić“.

Akcenat radionice bio je na članu 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno pravo na pravično suđenje. U prvom dijelu predavanja bilo je riječi o pravu na ostvarivanje sudske zaštite, a u drugom o zabrani diskriminacije u Crnoj Gori sa akcentom na pravni položaj žena i specifičan segment naslednog pravnog položaja, kazala je Jabučanin.

„Ako posmatramo praksu u Crnoj Gori možemo reći da običajno pravo i nekadašnja patrijarhalna uvjerenja i dalje preovladavaju kada govorimo o naslednom pravu. Veoma je čest slučaj da se ženski potomci odriču od prava na svoj nasledni dio u korist svoje braće, odnosno muških potomaka. Nadamo se da će se to u nekoj doglednoj budućnosti promijeniti, ali da bi do toga došlo, moraju da se stiču nova znanja, da se mijenja svijest među mlađim generacijama kako bi oni u budućnosti mijenjali postojeće stanje stvari.
Kako je kazala, bilo je riječi i u kojem pravcu bi trebao da se mijenja Zakon o nasleđivanju Crne Gore.

„Postojeći pravni okvir koji uređuje nasledno-pravne odnose mogao bi da se mijenja u određenim segmentima. Ima prostora da zakonodavac, u smislu izmjene i dopune postojećih pravnih propisa, unaprijedi postojeće stanje“, zaključila je Jabučanin.

Radionica je realizovana u okviru projekta Evropska omladinska kartica (EYCA) @eyca.me

Najčitanije