12.4 C
Kotor

Slušaj online radio

H. Novi: Raspisan konkurs za podršku izdavačkoj djelatnosti

Izdavačka djelatnost – ilustracijahn

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi raspisao je Konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opredjeljenih za izdavačku djelatnost u 2023. godini.

Rok za slanje prijava je 30 dana, a na konkursu mogu učestvovati fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture, osim nevladinih organizacija, javnih ustanova i drugih subjekata čiji se rad finansira iz budžeta Opštine.

-Sredstva koja su budžetom Opštine za 2023.  obezbijeđena za izdavačku djelatnost, raspodjeljuju se prvenstveno projektima koji na najbolji način ispunjavaju navedene kriterijume: umjetnički kvalitet i značaj za razvoj kulture, reference realizatora, doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti, doprinos podsticaju međunarodnog dijaloga i razvoju partnerstva, međunarodna afirmacija crnogorske kulture, doprinos očuvanju tradicije i kulturne baštine, afirmacija perspektivnih talenata, doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom, ostvarivost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju, doprinos očuvanju lokalnih tradicija i nasljeđa, kao i doprinos afirmaciji posebnog karaktera lokalnog kulturnog ambijenta i lokalnog kulturnog stvaralaštva.

Sredstvima iz budžeta Opštine može se sufinansirati projekat najviše do 50 odsto iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Izuzetno, projekat od naročitog značaja za Opštinu može se sufinansirati u iznosu većem od 50 odsto od iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju-naveli su iz Sekretarijata.

Prijavu na konkurs kandidati su dužni podnijeti u projektnoj formi uz prateću dokumentaciju navedenu u formularu.

Projektnu formu u elektronskoj verziji učesnici konkursa mogu preuzeti na veb sajtu Opštine.

O dostavljenim urednim prijavama odlučivaće komisija Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, u roku od 30 dana od dana zaključivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

Prijavu na konkurs sa prilozima treba dostaviti na adresu: Opština Herceg Novi, Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje, Trg Maršala Tita 2, 85340 Herceg Novi, sa naznakom: „Prijava na konkurs za izdavačku djelatnost“, ili neposredno predajom na građanskom birou Opštine Herceg Novi, na istoj adresi.

Tekst Konkursa i prijavni formular možete pogledati i preuzeti na sajtu www.hercegnovi.me .

Najčitanije