9.7 C
Kotor

Slušaj online radio

Herceg Novi dobija novo uređeno kupalište, raspisan poziv za zakup obale

Herceg Novi – plažaMilašinovića – foto Flicker

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavilo je javni poziv za zakup obale za izgradnju novog kupališta u Herceg Novom.

Predmet poziva je pojas neizgrađene obale koji se nalazi u KO Topla neposredno uz šetalište Pet Danica, a između izgrađene hotelske plaže Hotel Huhguest Sun resort i postojeće tzv. Milašinović plaže u dužini od 110 m, površine oko 500 m2, sa pripadajućim akva prostorom, obuhvatajući obalu i planirano kupalište.

– Uvažavajući da se lokacija nalazi u obuhvatu granica Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora i njegove zaštićene okoline, upisanog na Listi svjetske baštine UNESCO-a, čije su granice definisane Zakonom o zaštiti prirodnog i kulturno–istoriskog područja Kotora izabrani ponuđač je dužan da pribavi Konzervatorske uslove i da izgradnju realizuje u skladu sa Konzervatorskim uslovima i Konzervatorskim projektom. Za realizaciju planiranih radova potrebno je kod nadležnog organa sprovesti proceduru procjene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu, u okviru koje će se posebna pažnja obratiti na uticaj i zaštitu morskog i obalnog biodiverziteta i ekosistema. Radovi i djelatnosti koji se budu realizovali na ovom području ni na koj način ne smiju ugrožavati životnu sredinu, obalu i more – navodi se u pozivu.

Predmetno kupalište će biti označeno kroz Atlas crnogorskih plaža i kupališta. Morsko dobro se daje u zakup na korišćenje na period od maksimalno 15 godina. Rok realizacije je najviše 5 godina od dana zaključenja ugovora.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa je 1,40 EUR po m2, a bankarska garancija ponude ne može biti manja od 10.000 EUR.

Herceg Novi – plažaMilašinovića – foto Flicker

Ponuđač može biti domaće ili strano fizičko lice, privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik pojedinačno ili kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi, konzorcijum koji ispunjava uslove iz Javnog poziva.

Minimalni iznos ulaganja iznosi 200.000 EUR.

Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od 08:30 do 16.00 sati od dana objavljivanja javnog poziva neposrednom predajom na arhivi javnog preduzeća, a najkasnije do 06.10.2023.god. do 11 sati.

Izvor:eKapija

Najčitanije