23.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Imenovan Savjet za zaštitu i razvoj lokalne samouprave Opštine Herceg Novi

Herceg Novi – foto Vuk Ilić

Novi Savjet za zaštitu i razvoj lokalne samouprave Opštine Herceg Novi imenovan je na posljednjoj, devetoj redovnoj sjednici lokalnog parlamenta.

Prema Odluci o obrazovanju Savjeta, ovo nezavisno tijelo se stara i o odnosu sa Vladom i drugim državnim organima i javnim službama čiji je osnivač Republika, u pogledu unapređenja i razvoja lokalne samouprave kroz zakonske inicijative za donošenje, izmjene i dopune pravnih akata i drugih odnosa.

Savjet ima pravo da državnim organima, organima lokalne samouprave, lokalnim organima uprave i javnim službama, podnosi predloge za unapređivanje i razvoj lokalne samouprave, podizanje nivoa kvaliteta javnih usluga, zaštitu Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti Opštine i zaštitu sloboda i prava lokalnog stanovništva.

Članovi su: dr Nikša Grgurević, doktor nauka u oblasti menadžment u pomorstvu i docent u oblasti međunarodna ekonomija, arhitekte Snežana Dulović i Jovica Rašović, bivši predsjednik Opštine i poslanik u Skupštini Crne Gore, Stevan Mitrović, advokat Ljubiša Matković, preduzetnik Vladimir Stanišić i bivša profesorica, nekadašnja članica Savezne Vlade Srbije i Crne Gore i savjetnica u Opštini Herceg Novi, Gordana Bulatović.

Savjet za zaštitu i razvoj lokalne samouprave je posebno, samostalno i savjetodavno tijelo, koje se prije svega stara o unapređenju, stanju, zaštiti, nadzoru i kontroli lokalne samouprave, kao i ostvarenju interesa lokalnog stanovništva u cjelini ili pojedinačno.

Članove Savjeta Skupština bira iz reda uglednih građana i stručnjaka za pojedine oblasti od značaja za funkcionisanje i razvoj lokalne samouprave i zaštitu lokalnog stanovništva, a pravo predlaganja imaju: mjesne zajednice, stručne institucije, privreda, nevladine organizacije, stručna udruženja i drugi.

Predsjednik i članovi Savjeta, kao predstavnici lokalnog stanovništva, u svom radu i postupanjima, pridržavajući se načela ravnopravnosti i jednakosti, ne mogu izražavati i zastupati svoja politička uvjerenja i druge različitosti.

Rad Savjeta je javan, što podrazumijeva, između ostalog, da ovo tijelo o svom radu podnosi godišnji izvještaj Skupštini opštine.

Najčitanije