18 C
Kotor

Slušaj online radio

Izbor predsjednika Osnovnog suda u Kotoru osmi put zaredom obesmišljava zakon i sudske odluke

Sud u Kotoru

Sudski savjet koji krši zakonske norme i ignoriše procesne smetnje za izbor predsjednika suda, uključujući i protivustavni izbor predsjednice Vrhovnog suda, postaje faktor ozbiljnog nazadovanja i prepreka reformi – ocijenio je poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović.

Poruke iz Evropske unije povodom izbora predsjednika Osnovnog suda u Kotoru Branka Vučkovića osmi put zaredom i obesmišljavanja i zakona i sudskih odluka su, prema njegovim riječima, više nego jasne.

– Portparolka Evropske komisije poručila je komentarišući taj izbor: “Crna Gora, da bi napredovala na putu ka Evropskoj uniji (EU), treba da ostvari dalji napredak, a ne nazadovanje u sprovođenju reforme pravosuđa, kako bi ispunila privremena mjerila za poglavlje 23” – navodi Krapović.

Dodaje da praksa ignorisanje važećeg prava i preporuka GRECO od Sudskog savjeta postaje i faktor koji blokira evropske integracije.

– Ako je jedan čovjek na funkciji predsjednika suda tri i po decenije, ako je na toj funkciji još i prije pada Berlinskog zida, rušenja “gvozdene zavjese”, preživio AB revoluciju, pad sistema monizma, promjene četiri državna statusa, onda se ta osoba iz funkcionera pretvara u gospodara jedne institucije i urušava joj autoritet do temelja – naglasio je Krapović.

Potenciraju da se, dodaje, dešava kršenje zakonskog okvira i obesmišljavanje duha reforme, a to su, dodaje, poruke iz Evropske unije.

Dragan Krapović

– Od zakona se ne smije ni milimetar odstupiti, a isto tako je nedopustiva ovakva koncentracija lične moći unutar pravosuđa. U ovogodišnjem izvještaju, između ostalog, stoji i sledeće: “Prošlogodišnje preporuke koje se odnose na pravosuđe su samo djelimično adresirane. Izazovi ostaju, posebno u odnosu na nezavisnost, profesionalizam, efikasnost i odgovornost u pravosuđu” – precizirao je Krapvić.

Upečatljiva je i ocjena, kako je naveo, da: “Ostaje zabrinutost povodom profesionalnog kapaciteta članova oba savjeta, naročito Sudskog kao i njihove posvećenosti i vremenu koje posvećuju obavljanju dužnosti”.

–  Evropska komisja ukazuje da domaći zadaci nijesu ispunjeni i izražava zabrinutost da ne dođe do dodatne regresije. I što je najgore. izostaje reakcija. Postavlja se pitanje da li se Sudski savjet povodom ovoga sastao i razgovarao o ovome – upitao je Krapović.

Niko, smatra, pa ni Sudski savjet, nema pravo da vodi bitke sa Evropskom unije “jer našoj zemlji EU  suštinski cilj”.

– Niko nema pravo da ubjeđuje da su tri zapravo dva ili da nema problema tamo gdje ih ima i koji se i iz Brisela jasno vide. To je vrhunac neodgovornosti, to nije rad u javnom interesu i taj rad ima ogledalo u Izvještaju EK – ističe Krapović.

Argumentovano su, kako je rekao, ukazali i u najširoj naučnoj javnosti je potvrđeno da Sudski savjet, kao i Tužilački savjet, ne obavlja svoju funkciju u pogledu utvrđivanja prestanka sudijske funkcije.

– Članom 121 Ustava Crne Gore propisano je da sudiji prestaje funkcija, između ostalog, i kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Članom 17 i 197đ sistemskog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju propisani su ti uslovi (broj godina života i broj godina staža osiguranja). Važeće norme, kako ustavne, tako i zakonske nedvosmislene su i precizne. Njihovo nepoštovanje, u dosadašnjem postupanju Sudskog savjeta povlači naročitu odgovornost, ne samo profesionalnu – kazao je Krapović.

Posebno, dodaje, skreću pažnju i na jedan aspekt inicijative Udruženja sudija za ocjenu ustavnosti norme Zakona o PIO koja predviđa pozitivnu diskriminaciju žena.

– Osim što je pravno neutemeljena, govori i o tome da je pomenuta gospoda spremna da dovede u težak položaj na hiljade žena koje su nadomak ispunjenja uslova za starosnu penziju sve samo da bi se jedna grupa lica održala u foteljama. Na pravnu neutemeljenost te inicijative argumentovano je ukazala i Unija slobodnih sindikata – navodi Krapović.

Bez konkretnog i vidljivog napretka na planu vladavine prava, ocjenjuje, nema evropskih integracija.

– Uvjereni smo da će neminovna sveukupna institucionalna obnova, reforma i kontrolni mehanizmi u predstojećem periodu, kao i razborita evropska očekivanja dovesti do ustavnog i zakonitog stanja i u ovoj oblasti koja je od krucijalnog značaja za evropske integracije – zaključio je Krapović.

Najčitanije