23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode, treba da obezbijedi dodatnih 500 l/s vode za Crnogorsko primorje!

Regionalni vodovod

Takva rješenja je ponudila Studija “Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta ,,Bolje Sestre“, koja je finansirana  iz pretpristupnih fondova Evropske Unije (IPA).


Po prvi put, nakon 12 godina od početka funkcionisanja RVS, Regionalni vodovod, u postojećim uslovima, ne može garantovati kako za predstojeću ljetnu turističku sezonu tako i za sve naredne ljetnje turističke sezone da će biti u mogućnosti da obezbijedi dovoljne količine vode Crnogorskom primorju.

Dakle, u postojećim uslovima, vode u dovoljnim količinama neće biti, a tendencija je da je i u narednim ljetnjim turističkim sezonama bude sve manje. Razlozi su jednostavni, izdašnost izvorišta sve više pada, a potreba za vodom na Crnogorskom primorju sve više raste. Bolje sestre su na izdisaju, uzrok je (ne)ljudski faktor.

Regionalni vodovod će, kao uvijek do sada, preuzimati sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi funkcionisanje RVS bilo u tehničko-tehnološkom smislu besprekorno. Osnovni cilj je zahvatiti sve raspoložve količine vode i obezbijediti, nakon tretmana, njeno dopremanje do potrošača na Crnogorskom primorju. Ali Regionalni vodovod može zahvatiti samo raspoloživu količinu koja je, nažalost, svakim danom sve manja.

Kao odgovorno Društvo, Regionalni vodovod je kroz neposrednu saradnju sa naučnom zajednicom, pored utvrđivanja uzroka trenda pada izdašnosti izvorišta, nastojao i da se pronađu odgovarajuće mjere i aktivnosti kojim bi se zaustavio dalji pad izdašnosti, odnosno povećala izdašnost izvorišta, kao i obezbijedile dodatne količine vode. Takva rješenja je ponudila Studija “Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta ,,Bolje Sestre“, koja je finansirana  iz pretpristupnih fondova Evropske Unije (IPA).

Da bi se moglo realizovati bilo koje od Studijom predloženih rješenja, neophodno je, prije svega, zaustaviti dalju nelegalnu eksplotaciju šljunka i pijeska i ukloniti nelegalne objekte iz korita i priobalnog područja rijeke Morače.

U ovom trenutku izdvajaju se dva hitna rješenja koje je neophodno realizovati: Izgradnja pješčanog nasipa u koritu rijeke Morače, koja treba da zaustavi dalji pad izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre“ i izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode, koje treba da obezbijedi dodatnih 500 l/s vode za Crnogorsko primorje.

Sprovođenje ovih rješenja zahtijeva odgovoran pristup i blisku i kvalitetnu saradnju svih državnih institucija, koje u svojim nadležnostima imaju dodira sa politikom vodosnabdijevanja na Crnogorskom primorju. Neophodno je u najkraćem roku obezbijediti potrebna finansijska sredstva i obezbijediti sve potrebne dozvole za njihovu realizaciju. Ove aktivnosti se moraju sprovesti do početka ljetnje turističke sezone, jer u suprotnom Crnogorsko primorje će biti “žedno.”

Dodatno plaše najave Britanske meteorološke službe da će ova 2023. godina biti još jedna u nizu najtoplijih godina u proteklom desetogodišnjem periodu. Čini se da i ovom pitanju, odnosno problemima vezanim za klimatske promjene, koji zahtijevaju odgovoran odnos ne posvećujemo dovoljnu pažnju, ni pojedinačno niti na nivou države.

Ova 2023. godina će biti presudna za rješavanje navedenih problema, odnosno za ostvarivanje osnovne funkcije RVS i opstanak Regionalnog vodovoda kao Društva. Samo odgovornim pristupom i bliskom i kvalitetnom saradnjom svih državnih institucija, koje u svojim nadležnostima imaju dodira sa politikom vodosnabdijevanja na Crnogorskom primorju, odnosno kroz koordiniranu saradnju mogu se prevazići nepotrebno nastali problemi urednog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja kako u narednoj tako i svim drugim godinama.

U slučaju nepreduzmanja mjera na sanaciji korita rijeke Morače, kao i nastavljanja sa nelegalnim aktivnostima eksploatacije pijeska i šljunka u Drugoj zoni sanitarne zaštite izvorišta,uz nastavak trenda sušnih godina, postoji realan izazov da ni struka ne može garantovati da se neće osjetiti problem sa urednim vodosnabdijevanjem na Crnogorskom primorju. Regionalni vodovod čini sve kako ne bi došlo do tog neželjenog ishoda, obezbijeđujući alternativno rješenje i na naučnim osnovama utvrđivanje mjera za sprječavanje daljeg urušavanja izvorišta.

Najčitanije