12 C
Kotor

Slušaj online radio

Izrađena nova pomorska karta Boke Kotorske

Sektor za hidrografiju i okeanografiju (SHO) Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS) izradio je novu pomorsku kartu zaliva Boke Kotorske, a koja je od prije par dana, dostupna nautičarima na tržištu. Riječ je o karti razmjera 1: 25.000, a  koja pored kartografske prezentacije cijelog akvatorijuma zaliva Boke, sadrži i dvije manje, tzv.karte-plana dvije najnovije marine u Boki – Lazure marine u Meljinama, odnosno Portonovog u Kumboru.

„Nova pomorska karta „Boka 25“ sadrži sve izmjene i dopune, odnosno ažurirana je sa stanjem na dan 1. mart a ove godine. Osim najnovijih podataka o izmjeni obalne linije i akvatorija u međuvremenu sagrađenih novih marina u Meljinama i Kumboru, u nju su unešeni i ažurirani podaci sa hidrografskih premjera vršenih tokom prošlih godina . Karta je ažurirana i sa stanovišta svih podmorskih instalacija – cjevovoda, ispusta, elektro i komunikaciionih kablova koji su položeni na dno zaliva, na osnovu kontrolnih premjera u kojem su zajedno učestvovali timovi Pomorskog odreda Mornarice VCG i Sektora za hidrografiju i okeanografiju“ –kazao nam je direktor ZHMS Luka Mitrović.

On je istakao da su SHO i ZHMS u međuvremenu, potpisali i poseban memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Hidrografskim institutom Ratne Mornarice Italije (IIM) iz Đenove, kao i da imaju odličnu saradnju sa Hrvatskim hidrografskim institutom iz Splita.

Sa potpisivanja memoranduma sa IIM

Prema riječima pomoćnika direktora Radovana Kandića   nova karta „Boka 25“ urađena u tzv. WGS 84 Datum-u, što omogućava njenim korisnicima da sve pozicije dobijene pomoću satelitskih navigacijskih sistema kakav je GPS, mogu direktno prenositi na ovu kartu, što do sada nije bio slučaj.

„Budući da je Boka Kotorska sa stanoviša pomorskog saobraćaja najopreterećniji dio crnogorskog akvatorijuma, izradili smo novu i ažurnu kartu koja je spremna za početak nautičke sezone. Jedan tiraž je već odštampan i biće u prodaji preko lanca nautičkih prodavnica kompanije „Una“ iz Tivta u svim gradovima na primorju, a imamo i opciju štampanja karte na poseban zahtjev korisnika (print on demand)“- istakao je magistar hidrografije, kapetan korvete Branislav Gloginja, oficir Mornarice Vojske Crne Gore, koji je istovremeno angažovan i kao glavni hidrograf u SHO.

Italijanski hidrografski brod koji dolazi u Crnu Goru

„Na sastanku predstavnika ZHMS, IIM i Ministarstva odbrane Crne Gore je već dogovorena posjeta Crnoj Gori jednog manjeg hidrografskog broda IIM-a do koje će doći u zadnjem kvartalu ove godine. Brod će u našim vodama boraviti desetak dana tokom kojih će naši i italijanski stručnjaci zajedno obaviti i detaljne hidrografske premjere više djelova našeg teritorijalnog mora i unutrašnjih morskih voda. Prikupljeni podaci koristiće se kako za potrebe našeg Ministarstva odbrane i Mornarice VCG, tako i za potrebe ažuriranja pomorskih karata.“- istakao je Gloginja.

On i drugi stručnjaci SHO trenutno, koristeći specijalno opremljeni hidrografski čamac ČH-1 i druga manja plovila za plitke djelove akvatorijuma, obavljaju posao detaljnog hidrografskog snimanja ukupno 14 manjih pristaništa u zalivu Boke, ali i  obali otorenog mora, za potrebe JP Morsko Dobro.

SHO priprema i izdavanje nove publikacije „Peljar“ za plovidbu crnogorskim dijelom južnog Jadrana sa svim za nautičare neophodnim podacima o akvatorijumu, obali, opisima luka, marina i pristaništa, preovlađujućim meteorološkim i okeanografskim prilikama, te pravilima i savjetima za plovidbu našim teritorijalnim i unutrašnjim morskim vodama. Aktuelni „Peljar“ izrađen je 2013.godine pa je sazrela potreba za njegovim ažuriranjem i izradom nove takve publikecije koju koriste bukvalno svi strani nautičari koji jahtama, ali i velikim trgovačkim brodovima uplovljavaju u naše vode.

„U saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, odnosno Agencijom za zaštitu prirode i Institutom za biologiju mora, radimo i na mapiranju područja duž obale Crne Gore na kojima se nalaze veće površine pod zaštićenom vrijednom algom posidonia oceanica, a u tu svrhu side scan sonarom i dubinomjerima premjerićemo i mapirati zone morskog dna pod tom algom u podmorju Kruča, Starog Ulcinja i petrovačkom akvatorijumu“- dodao je Mitrović.

Najčitanije

Bokeski-Forum_320x250