15 C
Kotor

Slušaj online radio

Kada će početi radovi na Jadranskoj magistrali – za dionicu od Aerodroma Tivat do Jaza nedostaje 32 miliona eur-a

Tivat- foto Boka News

Za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 Tivat – Budva, tačnije dionice Aerodrom Tivat – Jaz nedostaje još 32 mil EUR, zaključeno je na poslednjoj sjednici Vlade. Kako bi se nastavila realizacija projekta, data je saglasnost da se sredstva obezbijede iz kapitalnog budžeta ili drugog oblika finansiranja, te da se potpiše ugovor sa prvorangiranim ponuđačem na tenderu.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Vlada je usvojila informaciju o obezbjeđenju nedostajućih finansijskih sredstava za projekat rekonstrukcije magistralnog puta M-1 Tivat – Budva, dionica Aerodrom Tivat – Jaz.

– U Informaciji se navodi da je, nakon postupka ocjene i vrednovanja ponuda, Komisija za sprovođenje postupka nabavke, utvrdila da je ponuda ponuđača Zajednički poduhvat Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation Co. Ltd. i Shandong Luqiao Group Co. Ltd. iz Kina, u iznosu od 53,91 mil EUR bez PDV-a ispravna, ali i da za okvirno 14 miliona prevazilazi procijenjenu vrijednost nabavke – navodi se u saopštenju.

Za finansiranje dijela radova na ovom projektu Uprava za saobraćaj ima obezbijeđenu kreditnu liniju u vrijednosti od 14 mil EUR od strane EBRD-a, a Regionalni vodovod iznos od 8,46 miliona, dok nedostajuća sredstva iznose cirka 32 mil EUR, bez uračunatog PDV-a.

– Vlada je dala saglasnost, da se u cilju okončanja tenderskog postupka, nastavi sa punom realizacijom programa rekonstrukcije magistralnih puteva i da nedostajući iznos finansijskih sredstava bude obezbijeđen iz kapitalnog budžeta ili drugog oblika finansiranja. Takođe, direktor Uprave za saobraćaj je ovlašćen da pristupi potpisivanju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem za izvođenje radova na rekonstrukciji ovog magistralnog puta – zaključili su iz Vlade.

Projektom rekonstrukcije Jadranske magistrale na potezu od Aerodroma Tivat do Jaza je predviđena izgradnja bulevarske saobraćajnice sa po dvije saobraćajne trake širine 3,25 metara u svakom smjeru kretanja, razdjelnim ostrvom širine dva metra, te sa obostranim trotoarima u širini od dva metra na cijeloj dužini bulevara, izgradnja 12 kružnih raskrsnica i pet trokrakih raskrsnica na mjestima ukrštanja sa lokalnim saobraćajnicama, izgradnja potpornih konstrukcija, sistema za prihvat atmosferskih voda sa kolovoza sa ugrađenim prečistačima i ugradnja nove saobraćajne signalizacije i sistema pasivne bezbjednosti saobraćaja, izgradnja sistema javne rasvjete na cjelokupnoj dužini trase bulevara.

Najčitanije