27.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Kakav je kvalitet vode na plažama crnogorskog primorja: Šta kažu analize

Plaža – more – foto Boka News

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 28. avgusta ove godine, pokazali su da je na 78% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,8%  lokacija dobrog, dok je na 9,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 7, dok je na 1 lokaciji ona bila dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Analize su pokazale da je u Kotoru na 9 lokacija voda bila odličnog, na 3 dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta.

U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 15 ona bila odličnog, na 3 dobrog, a na 3 zadovoljavajućeg kvaliteta.

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 13, na 3 lokaliteta dobrog, dok je na 2 lokacije ona bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na 11 lokacija u opštini Bar, na 2 lokacije dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, od kojih je na njih 30 voda bila odličnog kvaliteta, a na 2 dobrog kvaliteta.

Napominjemo da su poslednje analize sanitarnog kvaliteta morske vode pokazale da je voda, na lokalitetima “Žukotrlica 01” i “Žukotrlica 02”, u Baru, u granicama propisanim Pravilnikom, te da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na našem i engleskom jeziku.

Najčitanije