23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Konkurs za Bokeljsku noć

Bokeljska noć
Bokeljska noć

Organizacioni odbor manifestacije „Bokeljska noć 2015“ raspisuje konkurs za zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude (vizuelno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru) sa kojima namjeravaju učestvovati u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj i jedinstvenoj manifestaciji na vodi – „Bokeljska noć“, koja će se održati 22.avgusta 2015. godine.

Kandidati su u obavezi:
• Da uplate naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 5 eura na žiro račun Kulturnog centra 510-8571-32 kod CKB
• Da prilože dva primjerka skice kreacije(A 4 format) uz propratni tekst (opis kreacije).
• Da usmeno obrazlože značenje kreacije pred stručnom Komisijom
Kreacija mora da sadrži neki od sljedećih elemenata-tematskih cjelina:
– da predstavlja kulturno naslijeđe
– da se odnosi na određeni geografski pojam
-da se tiče neke istorijske ličnosti, vrijednosti ili događaja
• Da kreacija zadovoljava osnovne estetske kriterijume.

Dekorisano plovilo mora biti minimum 4 metra dužine.
Broj plovila koji učestvuju u konvaju je ograničen na 40 .

Prihvaćene ponude od strane stručne Komisije, organizator finansira u iznosu od 300,00 eura po jednom plovilu.
Dinamika isplate: 40 % iznosa (120 eura) dobija se odmah nakon završetka konkursa, a preostalih 60 % (180 eura) nakon održavanja manifestacije, ukoliko plovilo zadovolji sve kriterijume stručne Komisije.

Bokeljska noć
Bokeljska noć

Ukupan fond nagrada za najbolje kreacije iznosi 4.000,00 eura.

Prijave sa imenom i prezimenom, adresom, telefonom,dokazom o uplati naknade(učešće na konkursu), nazivom i vizuelnim rješenjem kreacije, te tačnim lokalitetom uređenja plovila, zainteresovani podnose do 08.08.2015. godine u zatvorenoj koverti, sa naznakom –prijava na konkurs za Bokeljsku noć.

Prijave dostaviti na adresu:
JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor, Obala b.b.

Informacije na telefone: 032-304-140 i 069-345-660.
Ili na e-mail bokeljska.noć@outlook.com

Najčitanije