15.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Kontroverzni detalji iz poslovanja opštinskog preduzeća oko kojeg se lome politička koplja u Tivtu

Tivat

Preduzeće Vodovod i kanalizacija Tivat (VIK) već je duže vrijeme u fokusu pažnje pred lokalne izbore u tom gradu, usijanoj političkoj pozornici Tivta. Oko VIK-a i njegovog Odbora direktora u kome su od pet članova njih troje predstavnici opozicione SDP, lome se politička koplja između te partije i aktuelneo lokalne vlasti građanskih listi NP, BF i GB koja od Odbora povjerenika Optine Tivat bezuspješno traži smjenu aktuelnog Odbora direktora VIK-a i imenovanje novog sastava tog tijela.

Opština naime, aktuelni Odbor direktora VIK-a kojim predsjedava Tonino Fantić (SDP) optužuje da iz političkih razloga, blokira početak nove faze izgradnje gradskog vodovodnog i kanalizacionog sistema vrijedne 11 miliona eura kreditnim sredstvima njemačke KfW banke jer Odbor direktorra odbija da poštiše ugovor o prenosu investicionih prava sa Opštine na VIK. Sve dosadašnje par desetina milioona eura vrijedne faze gradnje gradske vodovodne i kanalizacione indrastrukture prethodnih godina realizovane su po istom obrascu gdje je VIK bio formalni niosilac investicije, a nju je realizovala i kredite kFW banci uredeno vraćala Opština. Aktuelni Odbor direktora VIK-a to je međutim, nakon što je SDP prije godinu dana formalno povukao parlamentarnu podršku koju je do tada davala manjinskoj vlasti koalicije NP-BF-GB u Tivtu, odbio da ponovno uradi ističući da na taj način štiti interese tog preduzeća. Oni Optinu optupuju da je nesposodna da sama reliozuje ovu investiciju, iako je lokalna uprava osnivač i jedini vlasnik te firme. Iz administracije gradonačelnika Željka Komnenoviča (NP) smatraju da je jedna od troje predstavica SDP u Odboru direktora VIK-a Karolina Vučinović u konfliktu interesa jer je ona istovremeno i rukovoditeljka tivatske Filijale MUP-a za javne poslove ali Opština od Agencije za sprječavanje korupcije kojoj se ssa zahtjevom za tumačenje statusa Vučinovićeve obratiola još u avgustu, već više od dva mjeseca ne dobija nikakav odgovor.

U međuvremenu, predsjednik OO SDP Aleksandar Đurović je lokalnu upravu prozvao da joj “smetaju uspjesi rukovodstva VIK-a i da “umjesto pohvala za rad u interesu građana i grada Tivta, od nesposobne izvršne vlasti su dobili pokušaj smjene.”

“Rezultati najbolje pokazuju da se jedno javno preduzeće može voditi na domaćinski i odgovoran način, tako što su prihodi povećani za čak 500.000 eura, neto dobit preduzeća uvećana 600% u odnosu na 2021, gubici na mreži smanjeni 7%, što ga čini jedinim vodovodnim preduzećem sa manje od 40% gubitaka na mreži. Naplata je povećana 11%, dok je dok je za 7% smanjena kupovina iz Regionalnog vodovoda. Ovi impresivni rezultati kao i rad rukovosstva i Odbora direktora u cijelini  doveli su do toga da će građani Tivta u 2022. godini plaćati nižu cijenu vode nego ranijih godina.”- saopštio je Đurović koji je prozivke opštinara o navodnom konfliktu interesa svoje partijske koleginice nazvao “lažnim optužbama odlazećeg rukovodstva grada i njegove medijske posluge”.

Ipak, zvanični podaci iz izvještaja o radu VIK-a sa finansijskim izvještajem za 2021. te nalaza nezavisnog eksternog revizora a koje je u međuvremenu usvojio Odbor povjerenika Opštine Tivat, daju unekoliko drugačiju sliku od primjera uspješnosti koje u političkim saopštenjima iznosi lider tivatske SDP.

Ta firma je naime, lani ostvarila ukupne prohode od 3.479.446 eura i rashode od 3.390.566 eura, odnosno ostvarila dobit prije oporezivanja u oznosu od 88,88 hiljjada eura. Međutim, nakon što su izmirene ranije odložene poreske obeveze, ukupna ostvarena dobit je pala na samo 29.401 euro. To jeste  šest puta više od dobiti od samo 5.099 eura koju je VIK ostvario u pademijskoj koronakrioznoj 2020.godini, a sa kojoj se sada hvali Đurović kao  “600% puta uvećanoj neto dobiti preduzeća”.

Što se prihoda VIK-a tiče, oni su lani bili za oko 576.000 eura veći nego godinu ranije, ali i sam izvršni menadžment te firme u Izvještaju o radu za 2021. objašnjava da je to produk prije svega povećane potrošnje vode i usluga odvođenja kanalizacije i kod domačinstava i kod privrede u odnosu na krizu izazvanu koronom u 2020.

“Prihodi od prodaje vode i usluga odvoženja kanalizacije u odnossu na 2020.godinu, lani su uvećani 17,21%. Razlog navedenom, između ostaloga je obavljenje privredne djelatmosti bez prekida kojeg je bilo uslijedilo nakon pandemije u 2020.godini i uslijed povećanja broja korisnika.”- piše u Izvještaju o radu VIK-a koji je usvojio Odbor povjerenika.

U Izvještaju revizora stoji i da su tzv. ostali prihodi VIK-a lani iznosili 942.966 eura i bili značajno veći od iste te stavke koja je u 2020. iznosila 742.453 eura. Međutim, prevaskodni tazlog opet nije poslovna vještina VIK-a, već dotacije iz gradskog budđeta.

“Ostali poslovni prihodi povećani su 21,17% u odnosu na 2020. Isti su najviše uvećani po osnovu dotacija koje je Opština Tivat prenijela u toku 2021. godine prevashodno za pokrivanje troškova poslovanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.”- stoji u Izvještaju o radu VIK-a koji potpisuje izvršni direktpr Alen Krivokapić (DPS). Ta donacija Optšine VIK-u za PPOV lani je inače, iznosila  213.345 eura. Opština je lani VIK-u uplatila i još 40.000 eura za plaćanje advokatskih troškova za arbitražu sa njemačkom firmom Ludwig Pfeiffer koju inače, članovi Odbora direktora VIK-a navode kao argument zašto ne žele potpisati novi ugovor o prenosu investicionih prava za nastavak gradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture sa Optšinom, a iz gradske kase je toj firmi uplaćeno i dodatnih 24.067 eura za troškove eskspropijacije imovine jednog privatnog lica. U nalazu revizora stoji i da se preostali veći dio “ostalih prihoda” VIK-.a zz 2021. odnosi na knjigovođstveno umanjenje obračunate amortizacije za osnovna sredstva (vodovodnu i kanalizacionu mrežu) a koja su vlasništvo Opštine Tivat, a VIK-u je samo ustupljena na korišćenje.

Sve to zajedno, pokazuje drastično drugačiju sliku o “povećanju prihoda VIK za 500.000 eura i povećanju naplate usluga od 11%” kojom se hvali Đurović u ime svojih partijskih kolega u Odboru direktora te opštinske firme. Iako lider SDP tvrdi da je lani VIK imao za “7% smanjenu kupovinu vode iz Regionalnog vodovoda”, podaci iz Izvještaja o radu te firme govore da je za to lani VIK izdvojio ukupno 564.141 eura, odnosno samo 673 eura (0,11%)  manje nego što je taj izdatak iznosi u 2020. godini kada je Regionalnom vodovodu plaćeno 564.814 eura.

NEĆE ULOGU INVESTITORA, A KAO PPOSLOVNU PREDNOST RAČUNAJU NA NOVU INFRASTRUKTURU

Zanimljivio je i da VIK, iako njegov Odbor direktora odbija da potpiše ugovor o prenosu investicionih prava sa Opštinom kakve je ranije godinama bez problema potpisivao, u Izvještaju o radu za 2021., u SWOT analizi, kao prvu na spisku prednosti u daljem radu te kompanije, navodi se činjenica da se “nastavkja izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema”.

TROŠKOVI VEĆI OD PLANIRANIH, ALI ĐUROVIĆ TO NE POMINJE

Iako to lider SDP Tivta Aleksandar Đurović ne pominje u saoštenju u kojem hvali učinak svojih partijskih kolega u Odboru direktora VIK-a, zvanični podaci iz Izvještaja o radu te firme za 2021. pokazuju da su njeni ukupni rashodi lani bili za preko pola miliona eura veći od planiranih. Ostvareno je naime, ukupno 3.390.566 eura u odnosu na planiranih 2.833.781 euro rashoda.

Posebno zanimljivo je da se bilježi “probijanje” planiranog budžeta od oko 18% ili za čak oko 150 hiljada eura na stavci “troškovi zarada, naknada i ostali lični troškovi” za koje je VIK lani potrošio ukupno 980.851 euro u odnosu na 831.502 eura koliko je za plate i odstale prinadležnosti 61 zaposlenog u toj firmi izdvojeno 2020. Troškovi zarada i naknada bruto lani su iznosili 822.675 eura i bili za čak 99 hiljada eura veći nego 2020., tzv “ostali lični rashodi” porasli su za skoro tri puta na iznos od 61.827 eura, dok su i primanja članova Odbora direktora povećana za oko 12% u odnosu na godinu ranije.

Iz Opštine su inače, ovih dana žestoko kritikovali Odbor direktora VIK-a koji je lani zaposlenima u toj firmi podijelio i 13.platu.

VIK je lani, prema nalazu revizora, imao 100.294 eura troškova angažovanja radnika preko Agencija za privremenio ustupanje zaposlenih, a što je za petinu više nego 2020.

Najčitanije