22.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Koronakriza uticala i na poslovne odnose Morskog Dobra sa komunalcima na primorju

Sa jedne od nezakupljenih plaža u Tivtu – foto S.L.

Komunalno preduzeće Tivat u ovom momentu potražuje oko 48 hiljada eura od JP Morsko Dobro iz Budve, ali nema naznaka da će ta sredstva uskoro i moći da naplati.

Proizilazi to iz stavova dviju strana kojima su se „Vijesti“ obratule sa zahtjevom da obrazlože svoje viđenje ovog problema. JPMD je potvrdilo da je dobilo opomenu pred utuženje od tivatskog Komunalnog preduzeća, ali i istaklo da po njihovoj evidenciji, obaveza koju imaju prema tivatskim komunalcima iznosi 36.910,23 eura.

„Nakon poslate opomene pred utuženje od strane d.o.o. “Komunalno” Tivat, Javno preduzeće je obavjestilo isto da nije u mogućnosti da postupi po njihovom zahtjevu odnosno isplati iznos od 36.910,23 eura, ukazujući na neophodnost održavanja zajedničkog sastanka i postizanja dogovora oko prevazilaženja krize u 2020. godini i nastavku dobre saradnje u 2021 godine”- saopštile je “Vijestina” portparolka Morskog Dobra Ivana Lazović.

Direktor Komunalnog preduzeća Tivat Vlado Đukić je prethodno kazao da trenutno od Morskog Dobra potražuju oko 48 hiljada eura po osnovu ugovora koji su sa tom firmom potpisali u januaru ove godine. Naime, Morsko Dobro i komunalna preduzeća na primorju svake godine potpisuju ugovoore za tekuće održavanje komunalnog reda i čistoće u zoni morskog dobra, sa akcentom na djelove obale koje JPMD nije ustupulio nekom od zakupaca pod komercijalnim uslovima. Za te sbrhe JPMD bi lokalnim komunalcima trebalo da uplaćuje polovinu od ukupnog iznosa prihoda po osnovu zakupa djelova mora i obale, koje JPMD ostvaruje od svojih poslovnih partnera – zakupaca u dotičnim opštinama.

Đukić je kazao da je Komunalno Tivat, kao i preostalih pet komunalnih preduzeća primorskih opština u januaru potpisalo ugovor sa JPMD za 2020., ali da je budvansko JP u međuvremenu zbog koronakrize i odluke Vlade da značajno umanji ovogodišnje zakupnine djelova morskog dobra poslovnim partnerima te kompanije, insistiralo da se u junu ove godine, naprave novi ugovori sa komunalnim preduzećima i njima znatno redukuju finansijske ovbaveze Morskog Dobra prema komunalcima. Tivaćni međutim, na to nisu pristali i za njih je još uvijek važeći ugovor sa JPMD iz januara, jer kako je Đukić kazao, oni zbog slabije turističke sezone ioak nisu imali manje obaveza u smislu čišćenja nezakupljenih djelova obele, održavanja javne rasvjete i zelenila na njima.

“Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je dana 28.07.2020. godine uputilo Zahtjev ka d.o.o. “Komunalno” Tivat i lokalnim komunalnim preduzećima iz ostalih primorskih opština za umanjenje godišnje naknade i aneksiranje ugovora. Javno preduzeće se u zahtjevu za potpisivanje aneksa pozvalo na član 128. Zakona o obligacionim odnosima  koji predviđa uslove izmjene ugovora u slučaju nastupanja okolnosti koje nisu mogle biti predviđene.

Herceg Novi – foto Boka News

Izuzev Tivta i Herceg Novog, sa lokalnim komunalnim preduzećima iz drugih primorskih opština potpisali smo anekse ugovora o umanjenju naknade za godišnje održavanje zone morskog dobra.”- kazali su iz JPMD. Objašnjavaju da su se u zahtjevu za umanjenje svojih obaveza prema komunalcima na primorju,  pozvali „i na to da je Javno preduzeće umanjilo zakupninu za 2020. godinu za 50% shodno zaključcima Vlade Crne Gore kojima je kroz Treći paket socio-ekonomskih mjera, umanjena godišnja naknada zakupcima morskog dobra za 2020. godinu za 50%.“

„U obrazloženju je naznačeno i da su kroz zaključak Vlade Crne Gore korisnici morskog dobra čiji su hoteli određeni za potrebe karantina, oslobođeni su u cjelosti obaveze plaćanja ugovorene naknade za 2020. Javno preduzeće se pozvalo i na činjenicu da su  na smanjen obim poslovanja  značajno uticale mjere koje su bile na snazi, a kojima je bilo zabranjeno obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti, ograničen broj ljudi na javnim mjestima i površinama, zabranjen dolazak gostiju iz inostranstva (zabrana ulaska iz zemalja EU, kasnije Srbije i Ruske federacije ili ulazak pod odredjenim uslovima u maju i junu) i ponovno proglašenje epidemije virusa od dana 21.07.2020 godine.”- objašnjavaju iz JP na čijem je čelu Predrag Jelušić (DPS).

Po njima, zbog svega toga je i Komunalno preduzeče Tivat imalo “značajno manji obim posla” kada je u pitanju tekuće održavanje komunalnog reda i čistoće na obali, pa su se menadžmentu te frime obratili sa zahtjevom da se umanji i ranijue ugovorena godišnja naknada koju bi Komunalnom trebalo da plati JPMD.

“Na inicijativu Javnog preduzeća je tim povodom održan i sastanak sa predstavnicima d.o.o. „Komunalno“ iz Tivta na kome je načelno usaglašen aneks ugovora, a što kasnije nije realizovano“- tvrde iz JPMD dodajući da su u međuvremenu od Tivćana dobili i opomenu pred utuženje, ali da JPMD ipak nije u mogućnosti da im plati dospjeli dug po prvobitnom, i još uvijek važećem ugovoru.

Izvor:S.L.

Najčitanije