12 C
Kotor

Slušaj online radio

Kotor – rekordna naplata naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara

Kotor zidine

U Kotoru se više nikad neće bagatelisati vrijednosti i dobra koja pripadaju svim Kotorankama i Kotoranima, za šta je garancija nova opštinska vlast. Tamo gdje postoji čvrsta volja dolazi do impozantnog rasta javnih prihoda.

Najbolji dokaz za to je činjenica da su u dosadašnjem periodu prihodi od naplate za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara 105.000 eura, što je 35.000 eura više nego u istom periodu prošle godine, kaže se u saopštenju iz kabineta predsjednika opštine Kotor.

Nedvosmisleno je da se kasa Kotora puni rekordnim iznosima zato što smo razbili oportunističke mreže. Kasa Kotora puni se i zato što smo eliminisali nemar, uveli red i primat prava. Van je svake sumnje da je za nas svaki cent u budžetu zaštićen našom moralnom obavezom i za razliku onome što je postojalo za vrijeme prethodne vlasti, neće više biti meta za grabež bahate elite.

Uvođenje reda i odgovornosti u lokalnu upravu daje vidljive rezultate i uspostavlja povjerenje u opštinske institucije, što nam je jedan od osnovnih ciljeva. Takođe, uređen ambijent vratiće staru slavu našem gradu i ojačati njegovu reputaciju. To će za siguran efekat imati porast interesovanja za dolaskom u Kotor i boravkom u kulturnoj prijestonici naše zemlje.

Upoznavanje sa kulturnim znamenitostima i baštinom Kotora nešto je što može obogatiti i oplemeniti svakog posjetioca našeg grada. U tom smislu i ubuduće ćemo stvarati sve pretpostavke da se to čini na uređen i ugodan način i na obostrano zadovoljstvo, kako posjetilaca, tako i Opštine. Naš zadatak je da stvorimo ono stanje u kojem ljepote, vrijednosti i red u našem gradu privlače ljude u Kotor, a ne da ih klanovi tjeraju od i iz Kotora – poručuju iz kabineta predsjednika opštine Kotor.

THE FEE FOR THE ECONOMIC EXPLOITATION OF CULTURAL GOODS COLLECTED IN RECORD AMOUNT

Kotor Photo: Boka News

Diminishing values ​​and goods that belong to all citizens of Kotor will never again be a practice in this city, as the new local authority guarantees for it. There is a strong will and it is being shown via an impressive increase in public revenues. The best proof for this is the fact that up to now revenues from the fee for the economic exploitation of cultural assets are 105,000 euros, which is 35,000 euros more than in the same period last year.

The cash register of Kotor is definitely filled with record amounts because we broke the opportunistic networks. The budget of Kotor also increases because we eliminated negligence, established order and primacy of the law. There is no doubt that every cent in the budget is protected by our moral obligation and, unlike what existed during the previous local government, it will no longer be a target for arogant elite.

The introduction of order and responsibility in the local administration gives visible results and establishes trust in local institutions, which is one of the basic goals. Also, the settled ambience will return the old glory to our city and strengthen its reputation. This will, for sure, have an increased interest in coming to Kotor and staying in the cultural capital of our country.

Getting to know the cultural sights and heritage of Kotor is something that can enrich the experience of each visitor of our city. In that sense, in the future, we will create all the preconditions for this to be done in an orderly and pleasant manner and to the mutual satisfaction of both the visitors and the Municipality of Kotor. Our task is to create the state in which the beauty, values ​​and order in our city attract people in Kotor, and not that the clans are driving them away.

MAYOR’S CABINET, MUNICIPALITY OF KOTOR

Najčitanije

Bokeski-Forum_320x250