16 C
Kotor

Slušaj online radio

Kotorski Osnovni sud: Timur nije vrijeđao Jovanovićevu

Timur – dr Goran Jovanović

Kotorski Osnovni sud ponovo je odbio tužbeni zahtjev u parnici, koju je protiv odbornika Demokrata u Skupštini Opštine Kotor, ljekara, muzičara i satiričara Gorana Jovanovića (Timur Tmurni), pokrenula glavna urednica kotorskog privatnog Skala radija, Dubravka Jovanović.

Ona je tužbom tražila da joj Jovanović isplati 5.000 eura na ime navodno pretpljene štete i duševnih bolova, ali je po drugi put izgubila tu parnicu, pa sada satiričaru mora da nadoknadi i njegove sudske troškove u iznosu od 750 eura.

Jovanovićeva je prije više od godinu tužila svog prezimenjaka, smatrajući da ju je u svojim pjesmama, objavljenim u medijima i na društvenim mrežama, vrijeđao, izvrgnuo ruglu, nanio joj duševne bolove i doveo u loše psihičko stanje, zbog čega ne može da obavlja svoj

U prvostepenom postupku, njen zahtjev je kao neosnovan odbacio sudija Osnovnog suda u Kotoru Predrag Krstonijević koji je donio presudu da Timur nije povrijedio čast i ugled Jovanovićeve, već je satirično komentarisao i kritikovao njen rad kao javne ličnosti – glavne i odgovorne urednice jednog medija za koji Timur smatra da je blizak režimu i da neprofesionalno informiše javnost.

Sudija Krstonijević je u presudi naveo da je Timur iznosio vrednosne sudove o stvarima od javnog interesa, na što ima pravo i da mu takvu vrstu izražavanja garantuju Ustav i član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Slične prvostepene presude kojima su odbačeni njihovi odštetni zahtjevi od po 5.000 eura, osnovni sud u Kotoru je lani donio i u druge dvije odvojene parnice u kojima su Timura, s istom argumentacijom da ih je uvrijedio i izvrgnuo ruglu, odnosno nanio poslovnu štetu jer su izgubili slušanost, tužili vlaskik Skala radija Slavko Mandić, odnosno Mandićeva firma Maxko Kotor koja je osnivač Skala radija.

U sve tri parnice koje su Mandić i njegovi saradnici izgubili protiv njega, Gorana Jovanovića su zastupali kotorski advokati Damir Rebronja i Aleksa Samardžić koji su uspjeli da na sudu dokažu da je Timur ostao u granicama onoga što mu dozvoljava pravo na slobodu izražavanja.

Prvostepena presuda sudije Krstonijevića je, međutim, osporena pred Višim sudom koji je uvažio žalbu Jovanovićve i predmet vratio na ponovno odlučivanje Osnovnom sudu u Kotoru.

Sudija Bojan Dubljević međutim, 6. jula je donio novu presudu kojom je potvrdio prethodnu odluku svog kolege, sudije Krstonijevića, ponovivši maltene istu argumentaciju o tome da je Timur imao pravo da se satirčno izruga Jovanovićevoj kao javnoj ličnosti i njenom radu u uređivanju programa Skala radija u kojem se govori o temama od javnog interesa.

„Tuženi je, dakle, na satiričan način, služeći se stilskim figurama želio ukazati na netranpasrentnost finansiranja ‘Skala’ radija iz opštinskih sredstava, a u vezi s tim i na pristrastnost i neobjektivnost u izvještavanju tog radija kroz rad njegovih zaposlenih i to konkretno kroz rad tužilje (Jovanovićeve) kao novinara, voditelja i urednika tog medija, a na koji način tuženi u stvari želi da izrazi oštru osudu nekih društvenih slabosti ili ljudskih mana…”, stoji u novoj presudi sudije Dubljevića, uz pozivanje na više konkretnih presuda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Sudija Dubljević je, kao i ranije Krstonijević, utvrdio da Dubravka Jovanović, iako je ona tvrdila da se tako ne osjeća, jeste javna ličnost, kao novinarka i urednica medija koji se bavi temama od javnog interesa, i da je stoga dužna trpjeti i veći stepen kritike na svoj račun.

Izvor:S.L

Najčitanije