16.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Kreditne obaveze Opštine Tivat iznose oko 11 miliona eura

Tivat – Centar

Opština Tivat je na kraju prošle godine imala ukupan zvanični dug po bankarskim kreditima u iznosu od 8.877.988 eura.

Od toga je 553.080 eura bio domaći dug prema Ugovoru o kratkoročnom kreditu na iznos od 2 miliona eura kojeg je kod te banke početkom prošle godine uzeo bivši gradonačelnik Tivta dr Siniša Kusovac (DPS). Do kraja godine, lokalna uprava je od tih 2 miliona, Prvoj banci vratila ukupno 1.457.578 eura.

Ostatak dugoročnih kreditnih obaveza lokalne uprave Tivta na posljednji dan prošle giodine činili su krediti prema njemačkoj KfW banci uzeti ranijih godina radi izgradnje nove vodovodne i kanalizacione infrastrukture, preko Ministarstva finansija i Vlade Crne Gore. Od tih kredita na kraju prošle godine Opština Tivat je imala obevezu da vrati još 720.623 eura od kredita uzetog još 2008. za realizaciju tzv,. Faze III izgradnje nove kanalizacione i vodovodne mreže, dok još nije bila počela otpata najnovija dva kredita za Fazu V iz 2015. odnosno 2017. godine u pojedinačnim iznosima od 5.400.000 eura, odnosno 2.204.576 eura.

Zbog lošeg stanja ju gradskoj kasi koju je zatekla kada je od koalicvije DPS-SD-HGI preuzela vlast u Tivtu u drugoj polovini oktobra prošle godine, aktuelna lokalna uprava tog grada koju čini koalicija građanskih listi NP-BF-GB, morala je u prvom  kvartalu ove godine da uzme dodatni, dugoročni kredit od 3 miliona eura kod Crnogorska komercijalne banke, sa rokom otplate od šest godina,a  što znači da su ukupne kreditne obaveze grada u međuvremenu još narasle i sada iznose oko 11 miliona eura.

Inače, prema nalazu revizora, pored ovih kreditnih, Opština Tivat je na dan 31.decembra prošle godine imala i još ukupno 1.214.010 eura dospjelih a neizmirenih kratkoročnih obaveza. To se odnosi na neizmirene poreze i doprinose na plate zaposlenih u Opštini, neplaćene račune za struju, vodu, telefon, kancelarijski materijal i poštanske uluge, brojne neplaćene račune dobavljačima i pružaocima raznih usluga, neplaćene usluge odvoza smeća, neizmirene obaveze prema kamatama za ranije dugoročne kredite kod KfW banke.

Izvor:S.L.

Najčitanije