13.2 C
Kotor

Slušaj online radio

U kući nobelovca Iva Andrića od juna počinju sa programima

Kuća Iva Andrića

U junu ove godine, kako je prvobitnim planom i predviđeno, biće upriličeno svečano otvaranje Kuće nobelovca Iva Andrića u rekonstrukciji, nakon čega će, paralelno sa radovima na adaptaciji, biti organizovani pilot programi: literarne večeri i kreativne radionice za djecu, kamerni koncerti i pozorišni nastupi, kao i master klasovi posvećeni literaturi, kulturi i turizmu.

Sredinom decembra prošle godine, nakon inicijative Opštine Herceg Novi i više radnih sastanaka predstavnika lokalne samouprave sa stručnim timom i predstavnicima Turističke organizacije i gradskih ustanova kulture, Opština je usvojila Studiju izvodljivosti sa SWOT analizom i Programsko rješenje.

Programsko rješenje predviđa da Kuća nobelovca Iva Andrića preraste u prostor javnog pamćenja, kao kuća sjećanja i mjesto podsticajnih dijaloga izazvanih reminiscencijama na Andrićevo kapitalno djelo i njegov boravak u Herceg Novom. Te će reminiscencije izazvati postavka u samoj kući i u njenom vrtu, kroz koju će se posjetiocima otkrivati šta je ono opšteljudsko i univerzalno u sjećanjima na nobelovca – ono što svako od nas može da veže za sopstvene sisteme vrijednosti u kulturi, i da pomogne u njihovoj izgradnji.

Na osnovu studije, Agencija za izgradnju Herceg Novog je već u januaru sačinila kompletno Idejno rješenje za građevinsku revitalizaciju Andrićeve kuće i vrta.

Djelo nobelovca i njegove „hercegnovske godine“ biće predstavljene domaćim i stranim gostima putem knjiga, brošura i digitalnih sadržaja.

Andrićevu kuću posjetiće učesnici 11. međunarodnog simpozijuma posvećenog Andrićevom djelu – „Andrićeva sunčana strana“ koji će, u organizaciji Instituta za slavistiku Univerziteta u Gracu i uz podršku Opštine Herceg Novi i Sekretarijata za kulturu, biti održan u Herceg Novom od 11. do 14. oktobra. Riječ je o jednom od najreferentnijih međunarodnih naučnih skupova o Andriću ove godine na kome će učestvovati više od 80 proučavalaca Andrićevog djela iz Crne Gore, Srbije, BIH, Rusije, Danske, Austrije, Italije, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Bugarske i drugih zemalja.

U međuvremenu, prepoznata je i međunarodna kulturološka, društvena i turistička važnost revitalizacije Kuće Iva Andrića. U okviru projekta „Očuvanje, unaprijeđenje i promovisanje prirodnog i kulturnog nasljeđa primorskih zajednica kroz jačanje modela eko-muzeja – Co.Co. Tour” revitalizacija će biti finansijski podržana iznosom od 190.706,00 €.

Kako se radi o zajedničkom projektu koji je odobren u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora, učesnici projekta će uporedo realizovati projektne ciljeve prema unaprijed utvrđenim fazama i aktivnostima. Realizacija projekta sprovodiće se u četiri glavne faze i biće u punom obimu završena do februara 2020. godine.

Za to vrijeme će u Kući nobelovca Iva Andrića biti izvršeni adaptacija i sanacija objekta i dvorišta, digitalizacija promotivnog i muzejskog sadržaja, kreiranje muzejske postavke, kao i marketinška i komunikacijska strategija, kako samog objekta tako i turističke ponude grada čiji će biti sastavni dio.

U toku su radovi na koncipiranju stalne i povremenih izložbenih postavki, književnih večeri, kamernih koncerata i predstava, tribina, naučnih skupova i drugih programskih aktivnosti koji bi bili organizovani uz dobru saradnju sa relevantnim domaćim i inostranim kulturnim i obrazovnim institucijama.

 

Najčitanije