21 C
Kotor

Slušaj online radio

Kvadovi, kros motori i dronovi ne mogu u nacionalne parkove

Foto NP CG

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore upozorava na poštovanje unutrašnjih pravila u zaštićenim područjimaU cilju zaštite prirodnih vrijednosti parkova, biodiverziteta, ali i spriječavanja uznemiravanja životinja Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava javnost da je korišćenje ATV vozila, takozvanih kvadova i kros motora, zabranjeno van katerogrisanih puteva, kao i da u granicama parkova nije dozvljeno korišćenje dronova bez prethodno dobijenih saglasnosti od nadležnih državnih organa.

Tokom 2023. godine na prostoru nacionalnih parkova su evidentirane aktivnosti organizovanja posjeta uz upotrebu ATV vozila (kvadova) koje organizuju turističke agencije. Evidentirano je da se ove aktivnosti vrše van kategorisanih puteva čime se narušava biodiverzitet i prepoznatljive pejzažne karakteristike prostora parkova. U pojedinim slučajevima kvadovi su korišćeni i u prvoj zoni nacionalnih parkova gdje su zakonom propisane stroge restriktivne mjere zaštite.

Aktivnosti organizovanja vožnji van puteva koji su u opštoj upotrebi može se vršiti isključivo na osnovu dozvole za obavljenje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenim područjima, koju izdaje Agencija za zaštitu životne sredine. Zakonom o zaštiti prirode definisana je novčana kazna za pravno lice u iznosu od 2.000 eura do 40.000 eura za slučaj organizovanja posjeta nacionalnim parkovima upotrebom kvadova, na lokacijama koje se nalaze van kategorisanih puteva, bez pribavljenje dozvole Agencije za zaštitu životne sredine.

Takođe, primijećeno je sve češće korišćenje bespilotnih letjelica – dronova na prostoru parkova. Zbog nesavjesnog korišćenja ovih letjelica dolazi do uznemiravanja životinjskog svijeta što je zabranjeno shodno Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o nacionalnim parkovima, a posebno u periodu razmnožavanja, ishrane, hibernacije ili migracije. Pored značajnog uticaja na prirodu i faunu parkova, dronovi stvaraju buku i remete mir turistima koji žele da uživaju u netaknutoj prirodi nacionalnih parkova. Većina zemalja zabranjuje korišćenje dronova u nacionalnim parkovima, a razlog za to između ostalog i upozorenja stručnjaka da upotreba bespilotnih letjelica šteti biodiverzitetu i uznemirava životinjski svijet parkova.

Snimanje uz pomoć dronova na prostorima nacionalnih parkova moguće je realizovati uz prethodno pribavljenu dozvolu Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Agencije za zaštitu životne sredine i uz odobrenje Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore. Prema važećoj zakonskoj regulativi osoba koja upravlja dronom smatra se vođom vazduhoplova, i u slučaju prekršaja primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Kazne mogu biti u iznosu od 500 do 2.000 eura.  Shodno Zakonu o nacionalnim parkovima novčanom kaznom od 1.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako snima ili fotografiše u komercijalne svrhe bez odobrenja, a fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 4.000 eura.

Javno preduzeće za nacionalne parkovi Crne Gore će u narednom periodu u saradnji sa nadležnim državnim organima preduzimati intenzivne radnje na kontroli i suzbijanju svih vrsta nezakonitih radnji u nacionalnim parkovima. Ovim putem apelujemo na sve turističke agencije, korisnike prostora parka, medije, ljubitelje fotografije da poštuju unutrašnji red i pravila ponašanja u nacionalnim parkovima.

Najčitanije