21 C
Kotor

Slušaj online radio

Lepetane bez važećeg Detaljnog urbanističkog plana, nema legalne gradnje ni razvoja…

Detalj iz Lepetana

Zbog katastrofalno lošeg Zakona o planiranju i uređenju prostora koji je potpuno centralizovao planiranje prostora u Crnoj Gori, stanovnici mjesne zajednice Lepetane u Tivtu, ali i lokalna uprava tog grada imaju ogromnih problema, jer ne postoji važeći Detaljni urbanistički plan za to naselje.

DUP Lepetane bi trebalo da pokriva površinu od 20,24 hektara i obuhvata teritoriju najsjevernijeg dijela Opštine Tivat. Ovaj planski dokument obuhvata prostor od krajnje sjeverne granice naselja Lepetane prema tjesnacu Verige do rta Opatovo na jugu, sa isključenim područjem dosadašnje kasarne u Lepetanima površine 4,69 hektara, a za koju je već prije nekoliko godina napravljen i u Skupštini Opštine Tivat usvojen posebni Urbanistički projekat.

Vlada Crne Gore u dva navrata je počev od 2019. do danas, donosilila odluku o pokretanju postupka izrade novog DUP-a Lepetane, birala obrađivača i davala mu programski zadatak. Međutim, Vlada je nakon toga, dva puta bez ikakvog obrazloženja, donosila i odluke o prestanku važenje svojih ranijih odluka o izradu novog DUP-a za Lepetane. Posljednji put je to Vlada bivšeg premijera Zdravka Krivikapića uradila 29.decembra prošle godine.

Ovo u praksi znači da stanovnici Lepetana, ali i lokalna uprava Tivta imaju potuno „vezane ruke“ kada je u pitanju legalna izgradnja bilo kakvog novog objekta na području te mjesne zajedince. Mještani ne mogu graditi nove kuće i druge objekte, a lokalna uprava Tivta ne može započeti izgradnju bilo kojeg novog javnog ili objekta infratsrukture, iako su oni prijeko potrebni u tom naselju gdje se već decenijama gotovo ništa značajnije nije uložilo.

Inače, u Programskom zadatku kojin je Vlada do sadadva puta davala obrađivačima novog DUP-a za to tivatsko naselje, prije nego što bi, iz nikada zvanično saopšteni razloga, Vlada donijela odluku da se odustane od izrade novog osnovnog planskog dokumenta za Lepetane, navodilo se  da je osnovni  cilj izrade novog DUP-a „obezbjeđivanje bolje valorizacije prostora“.

Lepetane foto Opština Tivat

„Shodno razvojnim potrebama, potrebno je stvoriti planske preduslove za urbani razvoj naselja Lepetane, suzbijanje neplanske gradnje, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture“- stajalo je u Programskom zadatku uz napomenu da po planu višeg reda – Prostorno-urbanističkom planu opštine Tivat, glavne namjene površina u DUP-u Lepetane su stanovanje male gustine, turizam, gradsko zelenilo, proizvodno-komunalne djelatnosti i infrastruktura.

„Lepetani su prepoznati i tako se trebaju razvijati kao lokalni centar u funkciji razvoja turizma. Danas je to naselje sezonskog stanovanja, a trebalo bi se razviti kao turistički centar, lokalni centar urbanog značaja koji funcioniše tokom cijele godine“- pisalo je u Programskom zadatku uz napomenu da na urbani razvoj Lepetana utiču ograničenja vezana za zone sanitarne zaštite lokalnog izvorišta Plavda, a koja se moraju poštovati i u novom DUP-u.

Međutim, zbog naknadnih odluka zvanične Podgorice da se odustane od izrade novog DUP-a, Lepetanci su već više od tri godine potpuno obespravljeni kada je u pitanju mogućnost da legalno grade na svojim imanjima. Za to mještani mogu zahvaliti svojim sugrađanijma – poslanicima iz Tivta u bivšem sasivu Skupštine Crne Gore Jovanki Laličić (DPS) koja je i sama rodom iz Lepetena, te Adrijanu Vuksanoviću (HGI) koji su sa svoja dva glasa, presudno 2017. uticali na usvajanje kontroverznog aktuelnog Zakona o planiranju i uređenju prostora. Bez njihova dva glasa ne bi se mogla obezbjediti nepohodna večina od 41-nog poslanika u Skupštini za usvajanje ovog zakona kojim je lokalnim upravama u potpunosti oduzeta mogućnost da planiraju i kontrolišu sopstveni prostor, već je to centralizovano na nivou Vlade Crne Gore.

Da su mještanima, ali i Opštini Tivat zbog svega ovoga ruke vezane i da za Lepetane trenutno nema važećeg DUP-a, prije par dana na javnoj raspravi o nacrtu Studije zaštite brda Vrmac kojom u zaštićeno područje budućeg Parka prirode treba da potpadne i čitav prostor MZ Lepetane, potvrdila je i sekretarka za uređenje prostora Opštine Tivat Milica Manojlović. Ona je ukazala da je ovakav odnos Vlade prema pitanju izrade novog DUP-a za Lepetane izuzetno problematičan za lokalnu zajednicu i da ovakvo (ne)postupanje države koja je sebi prigrabila sve nadležnosti oko planiranja prostora, zapravo podsticajno djeluje na divlju gradnju čije će posljedice kasnije biti skupo i teško otkloniti.

Izvor:S.L.

Najčitanije